transponeren

  • Naam: transponeren

  • Beschrijving: transponeren

  • Parameters: transponeren(par1)

  • Voorbeeld: x->transponeren(matrix { matrixrij { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } })[rem(floor(x), 5)+3][1]