keer

  • Naam: times

  • Beschrijving: Vermenigvuldigen

  • Parameters: times(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->x*2