Hoofdstuk 5. 3D-grafieken

In KAlgebra kunt u 3D-grafieken tekenen. Hiertoe kiest u het tabblad 3D-grafiek. U ziet dan hieronder een invoerveld waarin u de functie kunt typen. Z kan nog niet worden gegeven. Voorlopig kan KAlgebra alleen nog grafieken tekenen die alleen expliciet afhankelijk zijn van x en y, zoals (x,y)->x*y, waarin z=x*y.

Voorbeelden:

  • (x,y)->sin(x)*sin(y)

  • (x,y)->x/y

U kunt in de grafieken zoomen en het beeld verplaatsen met behulp van de muis. Met het muiswiel kunt u in- en uitzoomen. Als u de linkermuisknop ingedrukt houdt kunt u de grafiek roteren (draaien) door de muis te verplaatsen.

Met de pijltoetsen Left en Right kunt u de grafiek roteren (draaien) om de z-as, met de Up en Down pijltjestoetsen roteert u de grafiek om de horizontale as. Met de toets W kunt u in de plot inzoomen, en met de toets S uitzoomen.

In het menu 3D-grafiek zijn deze opties:

  • Opslaan: Slaat (Ctrl+S) de grafiek op als afbeeldingsbestand, of ondersteund document

  • Beeld herstellen: Herstelt het beeld tot de originele zoomin het menu van 3D-grafiek

  • U kunt grafieken tekenen met Puntlijnen, Streepjeslijnen , of Aaneengesloten lijnen, in het menu 3D-Grafiek

Hieronder een schermbeeld van de zogenaamde sombrero-functie. In dit geval is de grafiek getekend met de lijnstijl voor 3D-grafieken.

Venster van KAlgebra voor 3D-grafieken