tan

  • Naam: tan

  • Beschrijving: functie berekent de tangens van een gegeven hoek of reëel getal

  • Parameters: tan(par1)

  • Voorbeeld: x->tan(x)