quotient

  • Naam: quotient

  • Beschrijving: Quotient

  • Parameters: quotient(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->quotient(x, 2)