product

  • Naam: product

  • Beschrijving: Product getallenbereik berekenen

  • Parameters: product(par1 : var=van..tot)

  • Voorbeeld: x->product(t+t:t=1..3)