macht

  • Naam: power

  • Beschrijving: Machtsverheffen

  • Parameters: power(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->x^2