not

  • Naam: not

  • Beschrijving: Booleaanse not, of niet

  • Parameters: not(par1)

  • Voorbeeld: x->piecewise { not(x>0) ? 1, ? 0 }