min

  • Naam: minus

  • Beschrijving: Aftrekken. Alle getallen worden van het eerste afgetrokken.

  • Parameters: minus(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->x-2