map

  • Naam: map

  • Beschrijving: Past functie toe op elk element in de lijst

  • Parameters: map(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->map(x->x+x, list { 1, 2, 3, 4, 5, 6 })[rem(floor(x), 5)+3]