implies

  • Naam: implies

  • Beschrijving: Booleaanse implicatie (als ..., dan ...)

  • Parameters: implies(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->piecewise { implies(x<0, x<3) ? 1, ? 0 }