gcd

  • Naam: gcd

  • Beschrijving: Grootste gemene deler (GGD) (Engels: greatest common divisor)

  • Parameters: gcd(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->gcd(x, 3)