diff

  • Naam: diff

  • Beschrijving: Differentiëren

  • Parameters: diff(par1 : var)

  • Voorbeeld: x->(diff(x^2:x))(x)