Installatie

De software wordt in verschillende vormen geleverd. Volg het proces behorende bij uw omgeving.

  • GNU/Linux® : gebruik de pakketten geleverd door uw GNU/Linux® distributie. Als GCompris niet als pakket in uw Linux® distributie zit, neem dan contact met ze op om te vragen GCompris op te nemen in uw Linux® distributie.

  • Windows® : geleverd onder een klassiek installatieprogramma voor Windows® of via de Microsoft Store.

  • MacOSX : geleverd onder een klassiek installatieprogramma.

  • Android: geleverd door de F-Droid store of Google Play Store. Apk bestand is ook beschikbaar.