Het handboek van Filelight

Max Howell

Martin Sandsmark

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Filelight 1.21 (Applications 15.08) (2015-08-04)

Filelight maakt een interactieve grafiek van concentrische gesegmenteerde ringen die helpen om schijfgebruik op uw computer te visualiseren.