Hoofdstuk 2. Het gebruik van digiKam

Het hoofdscherm van digiKam

Inleiding tot het hoofdvenster

Gebieden en balken

Het hoofdvenster van digiKam heeft twee gebieden in het centrum met uw foto's. Het ene is het Pictogramgebied, met miniaturen van de inhoud van het geselecteerde album of een zoekresultaat, en de andere het Voorbeeld, met de geselecteerde afbeelding. Laten we ze samen het Afbeeldingsgebied noemen. In de linker bovenhoek van het Voorbeeld hebben we een paar knoppen voor terug een vooruit gaan in de inhoud van het album, voor draaien van de afbeelding, voor tonen of toevoegen van gezichtstags en om om te schakelen naar modus volledig-scherm. Door te klikken op het voorbeeld kunt u het laten verdwijnen en door te klikken op een miniatuur in het afbeeldingsgebied het weer openen.

Het afbeeldingsgebied in het centrum is omgeven door de menubalk en de Hoofdwerkbalk bovenaan, de Statusbalk onderaan en de linker en rechter zijbalk. De linker zijbalk laat u schakelen tussen negen weergaven: Albums (hier getoond), Tags, Labels, Datums, Tijdlijn, Zoeken, Vaag (zoeken), Kaart en Mensen (tags). De rechter zijbalk kan gebruikt worden om alle informatie over uw afbeeldingen en gedeeltelijk ook ze te bewerken. U kunt al deze weergaven gebruiken om uw foto's te organiseren en te vinden. Als u klikt op een van de knoppen in de zijbalken zullen ze een ander gebied uitvouwen, om mogelijkheden te bieden om te selecteren, invoer te doen, bijv. voor zoeken, gegevens te bewerken en informatie te tonen.

Wees niet bezorgd als uw hoofdvenster op dit moment heel anders lijkt. U zult spoedig lere hoe u de verschillende gebieden aan- en uitschakelt en op een bepaald punt zou het er uit kunnen zie zoals in de bovenstaande schermafdruk.

Slepen en loslaten van afbeeldingen werkt bijna overal: s&l een afbeelding in een andere tak van de albumboomstructuur, over de horizontale albumscheidingslijn of naar een ander toepassingsvenster. De enige beperking is dat u geen s&l naar een tag, datum of zoeken kunt doen.

De statusbalk

De statusbalk onderaan toont in alle acht weergaven:

 • de bestandsnaam bij selectie van een enkel bestand

 • selectieinformatie wanneer verscheidene items zijn geselecteerd

 • Snelfilters:

  - informatie over hoeveel filters er actief zijn

  - een knop prullenbak om alle actieve filters te resetten

  - een trechterknop om het filterinstellingenpaneel te openen

 • een voortgangsbalk voor bulkprocessen, bijv. toekennen van tags

 • een afmetingenschuif voor de afmeting van een miniatuur met knoppen voor "Past in venster" en "zoomen tot 100%"

 • een pop-up-list in % voor het selecteren van de grootte van het voorbeeld

Hoofdwerkbalk

De bovenkant van het venster toont de menubalk en de hoofdwerkbalk eronder.

 1. De afbeeldingsbewerker openen met de geselecteerde afbeelding

 2. Lichttafel openen (L)

 3. Open Wachtrijbeheerder voor bulkprocessen (B)

 4. Importeren (afrolmenu dat alle verbonden camera's en massa-opslagapparaten toont)

 5. Omschakelen naar miniaturenweergave

 6. Voorbeeld van geselecteerde afbeelding omschakelen

 7. Naar kaartweergave omschakelen om afbeeldingen met geolocatiegegevens te tonen

 8. Omschakelen naar in te stellen tabelweergave

 9. Afrolmenu voor diashow

 10. Volledig scherm omschakelen (Ctrl+Shift+F)

 11. Koppeling naar digikam.org, ook een indicator voor doorgaande processen

U kunt de werkbalk aanpassen door InstellingenWerkbalken instellen... of Klik er met de rechtermuisknop op en kies Werkbalken instellen... uit het contextmenu.

Afbeeldingsgebied

Algemene informatie

In alle acht weergaven toont het Afbeeldingsgebied het resultaat van uw selectie of zoekopdracht in de linker zijbalk in het Pictogramgebied. Iedere afbeelding wordt getoond als een miniatuur. U kunt de grootte van de miniaturen veranderen met het vergrotingsschuifje rechts onderin de statusbalk.

De eerste keer dat u en album selecteert moet u misschien even wachten voordat de miniaturen zijn gegenereerd.

Gegevens over de foto's staan onder elke miniatuur. Met de dialoog InstellingendigiKam configureren... kunt u bepalen welke informatie te zien is. Selecteer de pagina Album bekijken en kies de sectie Opties van pictogrambeeld.

De miniaturen hebben tekstballonnen die verschijnen als u de muis een moment boven de miniatuur laat zweven. De tekstballon toont de belangrijkste eigenschappen van de foto, inclusief tags die u hebt toegewezen.

De inhoud van de tekstballon kan ingesteld worden in de sectie Tekstballonnen van InstellingendigiKam configureren...

Als alternatief kunt u de foto's in een tabel tonen door op de knop Tabel te drukken in de hoofdwerkbalk of door in het menu uit de menubalk BeeldTabel te selecteren. Hiermee kunt u heel wat foto's tegelijk zien (tip: laat de miniatuurkolom weg) op een manier die u kunt aanpassen op de gebruikelijke manier door met de rechtermuisknop te klikken op de kopbalk en de informatie te kiezen die u wilt zien. Met de linkermuisknop klikken op een regel in de tabel zal het voorbeeld van die foto openen.

U krijgt toegang tot de meeste functies die digiKam uit kan voeren op een foto door met de rechtermuisknop te klikken op de miniatuur of regel in de tabel (contextmenu) of door het menu Item in de menubalk te selecteren.

Bekijken van een afbeelding

Er zijn diverse manieren om een foto te bekijken. U kunt er op klikken, selecteer BeeldAfbeeldingsvoorbeeld (F3) uit de menubalk of selecteer Beeld uit het contextmenu. Het Voorbeeldgebied zal gaat open en het Pictogramgebied zal verkleind wordt tot één lijn. Om het beeld nog groter te maken laat u de zijbalken verdwijnen (door gewoon op de actieve knop te klikken). Een nog groter beeld kunt u krijgen door op het pictogram Volledig-scherm tonen te klikken ofwel op de miniatuur of op het voorbeeld. Bij het bekijken van de beelden kunt u op elk gewenst moment (niet in modus volledig-scherm) een actie kiezen uit het contextmenu. Om het voorbeeld te sluiten klikt u nog een keer of u drukt op (Esc) of (F3) of klik op Tabel of de knop Miniaturen.

U kunt ook uw afbeeldingen bekijken in een diashow met het afrolmenu Diashow uit de hoofdwerkbalk. U hebt de keuze om een diashow te starten met een selectie van uw foto's, de gehele inhoud van de map (of zoekresultaat) of zelfs inclusief alle submappen.

Een foto bewerken

U kunt de afbeeldingsbewerker voor een foto openen ofwel door te klikken op de knop Image Editor in de hoofdwerkbalk of door BeeldBewerken... (F4) te selecteren of door met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Open... uit het contextmenu. Zie de sectie Afbeeldingsbewerker van digiKam voor instructies over het bewerken van uw foto's. De afbeeldingsbewerker biedt een brede reeks van hulpmiddelen om uw foto's te verbeteren, te decoreren en/of te wijzigen.

Foto's bekijken en bewerken met een ander programma

In sommige gevallen biedt digiKam niet de mogelijkheden die u nodig heeft. U kunt dan door met de rechtermuisknop te klikken op het sub-menu Openen met een ander programma openen waarmee u de gewenste bewerking wel kan uitvoeren (Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar onder Linux®). De lijst van toepassingen, die te zien zijn in dat menu wordt beheerd door de standaard bestandskoppelingen op het bureaublad voor het formaat van dit type afbeeldingsbestand. Zoek in het handboek van het bureaublad naar instructies voor het veranderen van deze bestandskoppelingen als de toepassing die u nodig hebt niet wordt getoond.

Let op dat er problemen kunnen zijn met de in de afbeelding ingebedde metagegevens als ze worden bewerkt door andere toepassingen voor afbeeldingsbewerken. Sommige toepassingen behouden de metagegevens van de afbeeldingen niet wanneer u de bewerkte afbeelding opslaat.Dit betekent dat als u een afbeelding bewerkt met een van deze toepassingen u informatie die in EXIF en IPTC labels worden opgeslagen zoals: oriëntatie, lensopening enz. kunt kwijt raken.

Verdraaiing van afbeelding zonder verlies

Opmerking

Er is een verschil tussen roteren van een foto in een van de weergaven van de bewerker van afbeeldingen. De bewerker van afbeeldingen gebruikt aan andere methode voor het draaien van een afbeelding, u zou dan nog geen verschil kunnen zien, maar de methode van de bewerker van afbeeldingen kan enig verlies aan kwaliteit op leveren in de foto bij opslaan ook in JPEG-bestanden.

Met digiKam kunt u uw foto op twee manieren in de juiste stand zetten. De eenvoudigste manier is te klikken op een van de pictogrammen voor draaien op de miniatuur of het voorbeeld (of door met de rechtermuisknop te klikken voor het contextmenu Draaien te kiezen en daarna de richting van het draaien te kiezen.

De tweede methode om te selecteren is ItemAutomatisch draaien/omklappen met EXIF-informatie uit de menubalk. De meeste digitale camera's hebben een oriëntatiesensor. Deze kan detecteren in welke positie de camera is op het moment dat de foto wordt genomen. Deze oriëntatiegegevens worden vastgelegd in de opname in het deel dat aangeduid word met EXIF metagegevens. De camera's kunnen de afbeelding zelf direct draaien, maar ze hebben een beperkte bewerkingskracht, dus laten ze deze taak over aan een toepassing zoals digiKam. Als de camera de oriëntatie opslaat, dan kan digiKam deze gebruiken om uw foto's automatisch te draaien zodat ze op de juiste manier omhoog staan wanneer u ze toont. digiKam zal de afbeelding op de schijf draaien volgens deze informatie over oriëntatie.

De foto wordt gedraaid zonder verlies van kwaliteit en de oriëntatie-informatie wordt op "normaal" ingesteld zodat andere EXIF herkennende toepassingen het correct zullen hanteren. Het Hulpmiddel Importeren kan deze bewerking automatisch uitvoeren bij het uploaden van de beelden zodat uw foto's altijd met de goede kant boven staan. De rotatiebewerking doet niets als uw camera deze gegevens niet in de foto insluit.

Een foto hernoemen

De bestandsnaam van een foto kunt u veranderen door met de rechtermuisknop op een miniatuur te klikken en Hernoemen (F2) te kiezen. Denk er aan om de extensie van het bestand te behouden.(.jpg, .tif, etc.).

U kunt ook foto's in bulk hernoemen. Eén methode is om de Wachtrijbeheerder voor bulkprocessen (B) te gebruiken. Een andere is om meerdere foto's te selecteren en dan op F2 te drukken. Er opent een dialoog die de lijst met geselecteerde foto's toont met hun huidige naam en de nieuwe naam. Deze twee zijn eerst identiek totdat u de cursor in het invoerveld plaatst, typ iets in en/of selecteer een modifier uit de onderstaande knoppen. Maak gebruik van de tekstballonnen!

Een foto verwijderen

Wanneer u een foto uit digiKam verwijdert met ItemNaar prullenbak verplaatsen (Del) dan zal het verplaatst worden uit zijn map op de vaste schijf naar de interne prullenbak.

Verwijderen werkt vanuit overal in ieder venster van digiKam

Foto's groeperen

Items groeperen is een erg nuttige manier om foto's en/of video's te organiseren die aan elkaar zijn gerelateerd en om de manier waarop ze getoond worden in het afbeeldingsgebied. Deze functie is beschikbaar via het contextmenu op een selectie van items (meer dan een item geselecteerd).

U kunt de gehele selectie in één groep met Geselecteerden hier groeperen of u kunt meer dan één groep maken bepaald door de tijd (seconden zullen genegeerd worden) of op bestandsnaam. Merk op dat de laatste items met dezelfde naam maar verschillend type in één groep zal stoppen. Zie het onderstaande gebruiksvoorbeeld.

De volgende groep in het menu is om te bepalen of alleen het referentie pictogram van de groep (de eerst van de groep volgens de sorteervolgorde op het moment van groeperen) wordt getoond of allen. Deze twee functies kunnen ook gebruikt worden door de kleine indicator voor groeperings (symbool van map) op het referentie pictogram (zie linksboven pictogram op de schermafdruk). Terwijl de muis er boven zweeft zal daar informatie zijn n gegroepeerde items. Groep is gesloten/geopend. waar n het aantal items in de groep aangeeft die onzichtbaar zijn als de groep gesloten is. Klikken op de indicator schakelt tussen geopend en gesloten. In de modus Tabel van het afbeeldingsgebied worden groepen aangegeven op de manier die we kennen van vele andere lijsten en tabellen: met een kleine driehoek voor het referentie-item. Op deze driehoek klikken zal de gegroepeerde items in-/uitvouwen.

De laatste groep in het contextmenu Groeperen stelt u in staat om individuele items uit de groep te verwijderen of de band tussen de gehele groep te verbreken. De inhoud van het menu zal wijzigen afhankelijk van gebruik op een selectie van nog steeds niet gegroepeerde items, op een groep of op losse items van een groep.

Wat kunt u doen met een groep? In termen van functies van digiKam kunt u heel wat bewerkingen uitvoeren zoals kopiëren, verwijderen, verplaatsen, roteren van de gehele groep door alleen het referentiepictogram te selecteren gegeven dat de groep is gesloten. Op dezelfde manier kunt u de gehele groep laden in hulpmiddelen zoals Lichttafel of de Wachtrijbeheerder, zelfs in de afbeeldingsbewerker waar u door de groepsleden kunt navigeren met de paginatoetsen op uw toetsenbord. U kunt tags en labels toekennen (zie verder hieronder in dit hoofdstuk) en ook beschrijvingen schrijven (zie Opschriften). Probeer het eens!

In termen van gebruiksgevallen kunt u bijvoorbeeld video's samen met de .jpg-afbeeldingen hieraan relateren zoals de meeste camera's bieden of RAW afbeeldingen met hun JPG tegenhanger. Dit is gemakkelijk gemaakt door Geselecteerd op bestandsnaam groeperen. In de bovenstaande schermafdruk zijn op belichting tussen haakjes gezette afbeeldingen gegroepeerd. Men zou hetzelfde kunnen doen voor archivering met afbeeldingen gebruikt voor een panorama. Als u erg specifieke eisen hebt voor documentatie van stappen voor bewerking en de Versiesfunctie van digiKam kan niet voldoen aan uw eisen dan zou u en oplossing kunnen vinden in groeperen. Ik kan meer gebruiksgevallen bedenken voor groeperen maar ik wil deze sectie van het handboek hier niet overladen. Misschien nog een laatste tip voor uw eigen ideeën: groeperen is niet beperkt tot items uit hetzelfde album. De gehele groep (geopend of gesloten) zal alleen zichtbaar zijn in het album van het referentie-item. De andere leden van de groep zullen in hun eigen albums alleen zichtbaar zijn als de groep is geopend. Kan verwarrend zijn, voorzichtig gebruiken!

Opmerking

Alles beschreven in deze sectie Groeperen heeft niets te maken met Afbeeldingen groeperen in het menu Weergave. Die functie vormt geen permanente groepen items, het organiseert alleen de manier waarop pictogrammen getoond worden in het afbeeldingsgebied.

Weergave van albums

Door op de knop Albums in de linker zijbalk te klikken schakelt u de boomstructuur Albums om die een georganiseerd beeld van uw fotoalbums toont. Het top-item Albums toont gewoon het scherm welkom bij digiKam in het weergavegebied. Het volgende niveau van de boomstructuur Albums toont uw verschillende verzamelingen (gemarkeerd door het pictogram) of minstens een als u nog niet een of meer hebt toegevoegd in de verzamelingensectie InstellingendigiKam instellen.... Elke verzameling representeert een submap op uw harde schijf, op verwijderbare media of op netwerkshares en de volgende niveaus in de boom tonen de structuur van die mappen, hier genaamd Albums. De albums kunnen gesorteerd worden op hun mappenindeling op de harde schijf, op de categorie die is ingesteld de Albumeigenschappen of door de datum van dat album (deze datum kan ook gewijzigd worden in de eigenschappen van elk album). U kunt de sorteervolgorde (oplopend/aflopend) omdraaien door te klikken op de titelbalk van de boomstructuur van de albums.

U kunt tussen deze volgordes van sorteren schakelen met Albums sorteren uit het menu Beeld.

Een nieuw album aanmaken

Er bestaan meerdere manieren om een nieuw album aan te maken. U kunt een album aanmaken wanneer u nieuwe foto's van uw camera upload met ImporterenCamera's. U kunt ook een nieuw leeg album aanmaken met AlbumNieuw... (Ctrl+N) in de weergave Albums. Nog een mogelijkheid is om een bestaand album met foto's te importeren vanaf uw computer; gewoon ImporterenMappen toevoegen... kiezen op de menubalk en kies een bestaande map op uw computer. Er zal dan een album worden aangemaakt met dezelfde naam als die map op de vaste schijf heeft. U kunt slepen en loslaten gebruiken om een map te importeren. Sleep dan het pictogram van een map, bijvoorbeeld uit het venster in Dolphin. En laat het vervolgens los in de albumlijst links op het beeld. Er verschijnt dan een menu dat u de keuze biedt uit kopiëren of verplaatsen van de map naar digiKam.

Een album verwijderen

Als u een album verwijderd uit digiKam zal het worden verplaatst naar de interne prullenbak. Er is een mogelijkheid om dit veranderen, zodanig dat het album met alle foto's daarin ook werkelijk verwijderd zal worden. Dit kan worden veranderd door te kiezen: InstellingendigiKam configureren... en te kiezen voor de pagina "Diversen". Boven aan die pagina zijn de instellingen die bepalen wat er gebeurt als een foto wordt verwijderd. Om een album te verwijderen, klik met de rechtermuisknop op het album in de structuur Albums en kies: Verwijder album uit het contextmenu.

Een foto toevoegen aan een album

Meestal zult u nieuwe albums aanmaken en die vullen met foto's, direct van de camera door gebruik te maken van het hulpmiddel voor camera's. Soms wilt u echter een foto, die u al op uw computer heeft, toevoegen aan een bestaand album. Om een foto aan een album toe te voegen, kiest u ImporterenAfbeeldingen toevoegen... (Ctrl+Alt+I) uit de menubalk. Selecteer een bronmap in de dialoog en klik op OK. Een importeervenster zal openen. Selecteer de foto's die u wilt toevoegen en kies Geselecteerden downloaden uit het afrolmenu "Download". Een dialoog zal openen waarin u het bestemmingsalbum kunt kiezen. De foto's zullen gekopieerd worden in het album. Nieuwe downloaden (Ctrl+N) uit hetzelfde menu zal alleen die afbeeldingen kopiëren die nog niet in de bestemmingsmap aanwezig zijn.

Bovendien kunt u slepen en loslaten gebruiken om foto's te importeren. Sleep de pictogrammen van de foto's, bijvoorbeeld uit een venster van Dolphin. Laat dan los op de lijst met afbeeldingen aan de rechterkant.

Als u een scanner hebt ingesteld, dan kunt u ook een foto rechtstreeks in een album scannen. Selecteer ImporterenVanaf een scanner importeren....

Foto's kopiëren en verplaatsen tussen albums

Om foto's van het ene album naar het andere te verplaatsen of te kopiëren selecteert u gewoon de foto en sleep die naar het bestemmingsalbum. Er verschijnt een menu dat u de optie biedt om de foto te Verplaatsen of te Kopiëren. Op dezelfde manier kunt u meerdere foto's verplaatsen of kopiëren. Selecteer gewoon de foto's die u wilt verplaatsen en sleep ze naar hun bestemming.

Albums beheren

Albumeigenschappen kunnen u helpen om te onthouden welk soort foto's in een album aanwezig zijn en kunnen ook helpen bij het organiseren van de boomstructuur van "Albums". Om toegang te krijgen tot albumeigenschappen klik met de rechtermuisknop op een album en selecteer Eigenschappen (Alt+Enter) uit het contextmenu.

U kunt de volgende albumeigenschappen instellen:

 • De Titel van het album : Naam van het album, identiek aan de naam van de map op uw harde schijf. Als u het hier bewerkt, dan zal de map ook hernoemd worden.

 • De Categorie van het album: dit is een manier om uw albums te groeperen met een gemeenschappelijk label. De categorie die u instelt zal gebruikt worden om uw albums te ordenen wanneer u Op categorie kiest in het afrolmenu in de werkbalken of BeeldAlbums sorterenOp categorie gebruikt. Als u categorielabels wilt toevoegen en verwijderen, maak dan een keuze uit het menu InstellingendigiKam configureren... en daar de sectie categorie van het album.

 • Het Opschrift voor het album : gewoonlijk een korte beschrijving van de inhoud, maar u kunt het natuurlijk vrijelijk misbruiken op elke begrijpelijk manier. Wees gewaarschuwd: dit zal getoond worden in de banner bovenaan het hoofdafbeeldingsvenster;-)

 • De Datum van het album : deze wordt gebruikt wanneer u uw albums op datum sorteert met: BekijkenAlbums sorterenOp datum.

 • Knoppen Oudste, Gemiddeld, Nieuwste : deze stellen Datum in op Oudste, Gemiddeld of Nieuwste datum van de afbeeldingen in het album. Het programma zal eerst een gemiddelde datum van de afbeeldingen in het album trachten te berekenen op basis van de EXIF-koppen. Als dat mislukt valt het terug op de wijzigingsdatum van de bestanden in die map.

Het pictogram van het album instellen

digiKam toont het gebruikelijke pictogram voor map in de lijst Albums. U kunt een van uw foto's in plaats daarvan kiezen. Dit kan u helpen om te herinneren welk soort foto's in een album zitten.

Om een andere foto als pictogram van het album te kiezen, klik met de rechtermuisknop op de foto die u als pictogram voor dat album wilt gebruiken en selecteer: Instellen als album-miniatuur uit het contextmenu. U kunt ook gebruik maken van slepen en loslaten om het gewenste pictogram van het album in te stellen. Sleep daartoe het pictogram van de foto uit het gebied met miniaturen van foto's en laat deze los in het geselecteerde album in de lijst met albums.

Opmerking

Een album kan slechts in één albumverzameling voor komen en albumverzamelingen kunnen niet worden genest.

digiKam ondersteunt ook het tags geven aan individuele foto's. Categorieën van albums verschillen van tags van foto's omdat de categorie van een album slaat op alle foto's in een album in plaats van op individuele foto's. U kunt zowel tags geven aan categorieën van albums als aan foto's om uw foto's te organiseren.

Weergave van tags

(Hiërarchisch) tags geven biedt een flexibele en krachtige manier om uw afbeeldingen te organiseren en te catalogiseren. Tags (ook sleutelwoorden genoemd in andere toepassingen) zijn labels die aan een enkel beeld of aan hele groepen beelden kunnen worden toegewezen. Als een tag eenmaal is toegewezen aan een afbeelding, dan kan de afbeelding gevonden worden door, bij het zoeken, de betreffende tag te kiezen.

Tags kunnen worden geordend in een hiërarchische boomstructuur. Dit laat u de tags logisch ordenen. U kunt delen van de structuur invouwen in de lijst Tags zo dat u de tags waarnaar u zoekt gemakkelijk kunt vinden.

Wanneer een tag wordt geselecteerd in de linker zijbalk, dan zullen alle afbeelding met die tag worden getoond in het weergavegebied.

Maar voordat u tags kunt toekennen en gebruiken moet u ze eerst hebben gedefinieerd. Als u foto's importeert met toegekende tags zal digiKam een toepasselijke tag-boomstructuur bij importeren bouwen. Anders dan dat moet u tags zelf definiëren. Een gemakkelijker toegang daartoe is het contextmenu getoond in de bovenstaande schermafdruk.

Tags beheren

Nieuwe tags kunt u toevoegen door met de rechtermuisknop te klikken op ofwel het label Tags of te kiezen voor Nieuwe tag.... Een dialoog zal worden geopend waar u de naam van de tag kunt invoeren (of zelfs een gehele hiërarchische tak), Voeg een pictogram en/of een sneltoets toe aan de tag. Als u een nieuw tag toevoegt door met de rechtermuisknop te klikken op een bestaande tag, dan wordt uw nieuwe tag toegevoegd als een subtag.

U kunt een tag verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken op de tag die u wilt verwijderen en te kiezen voor Tag verwijderen. Als u een tag verwijdert wordt de foto zelf niet verwijderd. Alleen wordt de tag van deze foto's verwijderd.

U kunt de plaats van een tag binnen de boomstructuur veranderen door de tag naar een andere positie in de tags te slepen. Er verschijnt dan een menu waarin u het item Verplaatsen kunt kiezen. Dit werkt zowel in het linker- als in het rechterzijpaneel. Een tag kan maar op één plaats in de boomstructuur tegelijk zijn.

U kunt de eigenschappen van de tag instellen door met de rechtermuisknop te klikken op een tag en te kiezen voor Eigenschappen.... De tageigenschappen laten toe dat u naam, pictogram en sneltoets van de, in de Tag-boomstructuur, gebruikte tag wijzigt.

Om een foto als tag-pictogram te kiezen, klikt u met de rechtermuisknop op de foto die u als tag-pictogram wilt gebruiken en selecteert u uit het context menu Als tag-miniatuur instellen. Daarnaast kunt gebruik maken van slepen en loslaten om het tag-pictogram in te stellen. Sleep het afbeeldingspictogram en laat het los op de gekozen lijst van tags.

Een hulpmiddel voor meer uitgebreid werken aan grote tag-boomstructuren is de Tagsbeheerder waar u toegang toe krijgt door te klikken op de knop Tagbeheerder openen bovenaan de tag-boomstructuur.

In het hoofdstuk Digital Asset Management (DAM) of di handboek kunt u enige nuttige overwegingen vinden over hoe u uw tag-boomstructuur bouwt.

Het is niet altijd gemakkelijk om een logische hiërarchie uit algemene en generieke categorieën te bouwen. U zou in een probleem als dit terecht kunnen komen:

Dier
          - Huisdier
            - Kat
            - Vee
            - Hond
            
          - Wild dier
            - Vogel
            - kat
              - Jachtluipaard
              - Leeuw
              - Tijger
              
          - Dierentuindier
            - Vogel
            - Kat
              - Jachtluipaard
              - Panter
    

In deze tag-boomstructuur verschijnt het sleutelwoord Kat drie keer. Dit zal binnen digiKam geen probleem opleveren maar er zullen heel wat weergaven zijn waar de gebruiker niet kan weten welke van de drie is toegepast op een afbeelding omdat hij niet zou kunnen zien wat de gehele hiërarchie van de tag is. Het kan helpen om de afbeelding in een geval als dit ook van de ouder-tag te voorzien of zelfs de gehele hiërarchie maar het wordt toch onhandelbaar, bijv. in het pictogram van de afbeelding als u de tags daar toont. De tweede Kat kan worden vermeden door het Wilde kat te noemen maar de derde Dierentuinkat te nomen is toch te vergaand, denk ik. En nog steeds: er is ook tweemaal Jachtluipaard!

Oplossing: U vervangt de tak Dierentuindier door een enkele tag Dierentuin die u gebruikt naast de tag die u kiest uit de twee overblijvende takken. U kunt ze zelfs in het topniveau van uw hiërarchie plaatsen als u foto's hebt genomen in een dierentuin maar zonder dieren te tonen.

Tags toevoegen aan foto's

Voordat u alles uit de tag-mogelijkheden van digiKam kunt halen moet u eerst uw foto's van een tag voorzien. Er zijn een paar manieren voor deze taak. Als u de foto's die u van een tag wilt voorzien hebt uitgezocht dan kunt u die op de tag van uw keuze in de tag-boomstructuur loslaten of u kunt door met de rechtermuisknop te klikken op de geselecteerde foto's in het venster voor afbeeldingen gebruik maken van het menu Tag toewijzen om de gewenste tags te selecteren.

Slepen en loslaten: werkt met beide zijbalken als ze natuurlijk tags tonen. Met de rechter zijbalk werkt het op de natuurlijke manier: u sleept de tag en laat het los op de foto of selectie van foto's waaraan u een tag wilt hangen. Met de linker zijbalk moet u de foto's naar de tags slepen. U wilt weten waarom? Probeer het op de andere manier en u zult het zien :-)

Sneltoetsen: zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk kunt u sneltoetsen toekennen in de Tag-eigenschappen. Hiermee kunt u een tag toekennen aan of afnemen van de geselecteerde foto('s).

Contextmenu: door te klikken met de rechtermuisknop op de geselecteerde foto's en kiezen van Tag toekennen ziet u de volgende stap in het menu die u tien meest recent gebruikte tags laat zien, Nieuwe tag toevoegen..., beschreven aan het begin van het vorige artikel en Meet tags... leidt u naar wat is beschreven in de volgende paragraaf. De methode met het contextmenu is duidelijk erg nuttig als u slechts een poosje een beperkt aantal tags hebt uit uw gehele boom.

Voorbeeld 2.1. Een foto van een tag voorzien met het contextmenu


U kunt tags verwijderen door met de rechtermuisknop op de foto te klikken en het tag-menu Tag verwijderen te gebruiken. Dit menu toont alleen de tags die aan die foto zijn toegewezen.

De rechter zijbalk: dit is wat ik zou noemen mijn standaard methode voor toevoegen van tags. Klik op Opschriften/tags in de rechter zjbalk en daarna op het tabblad Tags en u zult de gehele boomstructuur met tags zien. Activeer/deactiveer eenvoudig de vakjes van de tags die u wilt toekennen/verwijderen en klik dan op Toepassen. Als u focus wijzigt zonder dat, dan zult u gevraagd worden of u de wijzigingen wilt toepassen tenzij u die bevestiging hebt uitgeschakeld ofwel door activering van Altijd toepassen zonder bevestiging of door activeren van Niet bevestigen bij toepassen van wijzigingen in de rechter zijbalk in de sectie Diversen van InstellingendigiKam instellen.... Meer details over de andere knoppen en velden in het tabblad Tags zijn er in digiKam zijbalk.

U kunt een foto van zoveel tags als u wenst voorzien. De foto zal verschijnen wanneer u een van de tags die er op zijn ingesteld selecteert. Op deze manier kunt u een tag instellen voor elke persoon in een foto, evenals voor elke plaats of gebeurtenis, etc., waar de foto is genomen.

Nadat u een foto van een tag hebt voorzien zal de naam van de tag onder de miniatuur in het afbeeldingsgebied te zien zijn.

Tip

Voor een snelle toewijzing worden de tags opgeslagen in een database en de toegewezen tags voor JPEG worden ingevoerd in de IPTC datavelden van de afbeelding. Daardoor kunt u uw tags ook met andere programma's gebruiken. Of in geval van het verlies van die data in de database worden de labels opnieuw ingevoerd wanneer de afbeelding wordt herkend door digiKam

Weergave van labels

De Labelsweergave biedt u selectie van foto's met de Waardering, Pakken en Kleur-labels die u eerder aan hen hebt toegekend ofwel door het contextmenu van een miniatuur of in het tabblad Beschrijving van de sectie Opschriften/Tags in de rechter zijbalk.

U kunt meer dan één label selecteren met Ctrl+links te klikken. De geselecteerde labels zijn verbonden door de boolean EN, bijv. selecteren van Vier-sterren en Geel zal alleen foto's tonen die beide labels toegekend hebben gekregen. U kunt zelfs meer geavanceerde zoekopdrachten gebruiken door de sectie Filters van De rechter zijbalk te gebruiken.

Weergave van datums

De Datumweergave organiseert uw afbeelding op datum. digiKam gebruikt ofwel de EXIF datum óf, als geen EXIF datum beschikbaar is, de laatste bewerkingsdatum van het bestand.

Als een maand kiest uit de lijst met mogelijkheden worden alle beelden uit die maand in het afbeeldingsgebied getoond. U kunt ook kiezen voor dag of week in het datumhokje onder aan de linker zijbalk en u krijgt dan de beelden van de gekozen dag of dagen te zien.

Tijdlijnweergave

De Tijdlijnweergave toont een aanpasbaar tijdschaal-histogram van het aantal afbeeldingen per tijdseenheid die te selecteren is met een loslaat-veld. Rechts daarvan kunt u kiezen tussen een lineair of logaritmisch histogram. Een selectieframe beweegt over het histogram. Om de foto's uit een bepaald tijdframe te selecteren klikt u eenvoudig op de overeenkomstige balk. U bent niet beperkt tot één balk. Met Shift+linker-klik of Ctrl+linker klik kunt u meer balken aan de eerst toevoegen.

In het veld rechtsonder kunt u een titel invoeren en uw selectie opslaan. Het zal dan verschijnen in het onderstaande veld met een lijst Zoekopdrachten. Maar het beste moet nog komen: de Tijdlijnweergave biedt een zoekopdracht voor een zoekopdracht! Als u hee wat meer zoekopdrachten hebt opgeslagen dan mijn belachelijke vier in de schermafdruk zal het aanpasbare zoekopdrachtveld onderaan kunnen helpen bij het vinden van een bepaalde zoekopdracht.

Zoekenweergave

We hebben al over een aantal weergaves gesproeken en hun zoekmogelijkheden, die allemaal een soort van gespecialiseerd zijn. De Zoekweergave biedt nu een meer veelzijdige en algemene manier van zoeken. Er zijn twee verschillende benaderingen.

Het snelle zoeken

Snelzoeken is het aan te passen zoekvak bovenaan de dialoog voor zoeken (linker zijbalk), waarmee u op een eenvoudige manier in in de database van digiKam, met een enkele zoekopdracht kunt zoeken. Zodra u begint met invoeren wordt het zoeken gestart. U kunt elke zoekterm invoeren in het tekstveld Zoeken en het zal worden gebruikt om de resultaten te bepalen. U kunt bijvoorbeeld de tekenreeks 'verjaardag' invoeren om in de gehele albumbibliotheek te zoeken naar het voorkomen van het woord verjaardag in alle fotobeschrijvingen óf '05.png' om te zoeken naar een specifiek afbeeldingsbestand dat '05.png' bevat. (niet nodig om escapes zoals in reguliere expressies aan te geven).

Zoekeigenschappen:

 • zoekopdrachten zijn hoofdlettergevoelig

 • door spatie gescheiden zoektermen zijn logische (boolean) EN-combinaties. Voor uitleg (zie: http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ub_instructie_nl/internet_research/stap_3/boolean_operators/)

 • speciale tekens worden letterlijk genomen, dus niet geïnterpreteerd ( . * ? / etc.)

 • omvat alle elementen van de database: namen, waardering, sleutelwoorden, tags, albums, verzamelingen, datums (en meer in de toekomst)

U kunt uw zoekopdrachten opslaan als een live map die altijd filtert op wat u invoert als zoekcriteria. Typ een naam in om naar te zoeken in het veld Huidige zoekopdracht opslaan en klik op de knop Opslaan rechts ervan. Na opslaan zal het filter verschijnen in de lijst Zoekopdrachten. Door te klikken op de titelbalk van deze lijst kunt u de soorteer volgorde wijzigen. Nadat u een van uw opgeslagen zoekopdrachten hebt geselecteerd, zal het zoekresultaat onmiddellijk gepresenteerd worden in het Afbeeldingsgebied en het veld Huidige zoekopdracht opslaan zal geconverteerd worden in een veld Opgeslagen zoekopdracht bewerken waar u uw zoekcriteria kunt bewerken. De naam van de opgeslagen zoekopdracht zal gebruikt worden om het zoekresultaat in het Afbeeldingsgebied van een label te voorzien.

Als u een opgeslagen zoekopdracht uit de lijst wilt verwijderen of hernoemen, klik er dan met de rechtermuisknop op en kies uit het contextmenu.

De geavanceerde zoekhulp

Geavanceerde zoekhulp biedt een uitgebreid zoekformulier dat gebruikt kan worden om in specifieke velden van de database van digiKam op een meer geavanceerde manier te zoeken. Klik op de knop Geavanceerd zoeken... en het zal verschijnen zoals dit:

Het veld gelabeld met Zoek afbeeldingen die geassocieerd zijn met al deze woorden: is gewoon een duplicaat van het veld Snel zoeken.

Klik op een van de blauwe categorieën en een gebied zal zich uitvouwen met alle velden waarnaar u kunt zoeken in die zelfde categorie. Afhankelijk van het soort gegeven dat elk veld bevat zullen verschillende invoervelden voor uw zoeken, soms meer dan een type voor hetzelfde veld, worden gebruikt. Het eenvoudigst zijn selectieknoppen, bijv. voor kleuren. U hebt dan gewone velden van het type De veldinhoud bevat, afrollijsten en keuzevakjes. Veel velden hebben twee invoervelden, waarmee u een reeks kun definiëren, bijv. Zoek afbeeldingen met een breedte tussen. En vaak vindt u een type genaamd Elk die afrolveld opent met keuzevakken voor mogelijke inhoud van dat veld.

Voorbeeld 2.2. Geavanceerde zoekcriteria


Dankzij het label van de zoekopdrachtvelden zijn ze behoorlijk zelfverklarend. Waar we het hier over hebben is hoe ze samenwerken als u er meer dan één invult of selecteert. Aan de rechterkant van de kop (blauw gebied bovenaan) vindt u een kleine koppeling Opties. Als u daarop klikt zal de kop veranderen en ziet u vier opties.

 • Voldoe aan alle van de volgende voorwaarden betekent dat uw verschillende zoekparameters verbonden worden door een boolean EN voor het zoeken. Voorbeeld: als u de Albumnaam Vakanties selecteert en kleur rood zal de zoekopdracht alle afbeeldingen vinden met het label rood uit het album Vakanties.

 • Voldoe aan een van de volgende voorwaarden betekent dat uw verschillende zoekparameters verbonden worden door een boolean OF voor het zoeken. Voorbeeld: als u de Albumnaam Vakanties selecteert en kleur rood zal de zoekopdracht alle afbeeldingen vinden uit het album Vakanties en met het label rood uit uw gehele verzameling.

 • Voldoe aan geen van de volgende voorwaarden betekent dat uw verschillende zoekparameters verbonden worden door een boolean NIET-EN voor het zoeken. Opnieuw ons voorbeeld: als u de Albumnaam Vakanties selecteert en kleur rood zal de zoekopdracht alle afbeeldingen uit uw verzameling vinden behalve die met het label rood en uit het album Vakanties.

 • Minstens aan één van deze voorwaarden wordt niet voldaan betekent dat uw verschillende zoekparameters verbonden worden door een boolean NOR voor het zoeken. Nog een voorbeeld: als u de Albumnaam Vakanties selecteert en kleur rood zal de zoekopdracht alle afbeeldingen uit uw verzameling vinden behalve die met het label rood uit het album Vakanties.

Moeilijk? Nee, goed! Omdat het echt spul nog moet komen. Kijk eens naar de voetnoot van het Geavanceerde zoekhulpmiddel. Hier vindt u + Zoekgroep toevoegen. Als u op deze knop drukt zal een andere lijst met dezelfde categorieën zoekvelden openen onder de eerste (schuif omlaag in het geval u het niet direct ziet) gescheiden door een blauwe kop die dezelfde opties toont waar we het zojuist over hadden. Erboven ziet u een onderstreepte OF wat betekent dat deze lijst is verbonden met de eerste door de boolean OF. U kunt dat wijzigen in EN door er op te klikken.

Om uit te leggen hoe het werkt maken we een ander voorbeeld gebaseerd op een van die we al hebben. Ik wil de tweede gebruiken. Dat betekent: in de eerste groep activeert u Voldoe aan een van de volgende voorwaarden en u selecteert albumnaam Vakanties en kleur rood. Zoals eerder gezegd zal dit alle afbeeldingen uit uw gehele verzameling produceren met het label rood en de inhoud van het Album Vakanties. Neem nu aan dat u om de een of andere reden alle afgewezen bestanden en alle bestanden met een waardering lager dan drie sterren uit wilt sluiten. U opent dus een tweede groep, klikt op het onderstreepte OF in de kop om to het te veranderen in EN, selecteert Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan, vouwt het Afbeeldingseigenschappen uit, activeert onder Labels de rode vlag (afgewezen) en selecteert onder Waardering geen ster (vijf witte sterren) in het eerste veld en twee sterren in het tweede veld. Merk op dat er verschil is tussen geen ster en Geen waardering toegekend! Als u ook afbeeldingen wilt uitsluiten zonder een waardering dan moet u een andere Zoekgroep openen, klik op het onderstreepte OF in de kop om het te wijzigen naar EN, selecteer Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan en selecteer Geen waardering toegekend in de categorie Afbeeldingseigenschappen.

Wat ons brengt tot het feit dat u zoveel als u wilt extra Zoekgroepen als u nodig hebt om uw zoekopdracht te formuleren. Maar omdat het doel van dit handboek niet is om een competitie aan te gaan in het maken van de meest ingewikkelde zoekopdrachten laat ik het verder aan u over om uit te zoeken hoe ver u moet of kan gaan in dit opzicht en in plaats daarvan deze sectie te beëindigen met een paar hints over de andere knoppen in het geavanceerde zoekhulpmiddel. Naast de knop + Zoekgroep toevoegen ziet u Reset. Dit verwijdert alle extra Zoekgroepen en wist alle velden in de overblijvende zoekgroep. Het is een goede gewoonte om deze knop te gebruiken voordat u begint om een nieuwe zoekopdracht te maken, speciaal wanneer u het geavanceerde zoekhulpmiddel verlaat met de intentie om het snelle zoeken te gebruiken voor uw volgende zoekopdracht, omdat anders de zoekcriteria actief blijven zelfs als u ze niet ziet en uw nieuwe zoekopdracht de nek omdraait. Proberen voert de zoekopdracht uit maar leaves het venster van het geavanceerd zoekhulpmiddel open, OK doet hetzelfde maar sluit het venster. Groep verwijderen in de kop van de extra Zoekgroepen heeft geen uitleg nodig, denk ik.

Vage weergave

digiKam karakteriseert elk beeld door een lang nummer met een speciale techniek (Haar-algoritme) die het mogelijk maakt om beelden te vergelijken met het vergelijken van deze berekende handtekening. Hoe minder numeriek verschil er is tussen twee beeldhandtekeningen, hoe meer ze op elkaar lijken. Deze techniek heeft drie implementaties in digiKam:

 • Duplicates: voordat u digiKam kunt laten zoeken naar duplicaten moeten de handtekeningen (of vingerafdrukken) berekend zijn. U kunt dat proces beginnen met de knop Vingerafdrukken bijwerken die een totaal opnieuw bouwen van de handtekeningen van de afbeeldingen initieert (kan uren duren als u een grote verzameling hebt, en benadering is 2 uur voor 10,000 afbeeldingen). Nadat de vingerafdrukken zijn berekend kunt u Naar duplicaten zoeken gebruiken, maar het zal ook lang duren omdat het elke afbeelding met elke andere afbeelding moet vergelijken. Dus is de manier om dit te doen in beide gevallen om uw zoeken te beperken tot bepaalde albums en/of tags. Met de Reeks voor gelijkheid kunt u het zoekresultaat verkleinen of vergroten. Merk op dat met het verlagen van de bovengrens een beetje onder 100 % u dingen kunt behouden, zoals exacte kopieën, afbeeldingen uit serieopnamen etc. buiten het resultaat van het zoeken kunt houden, als u dat wilt.

  Voorbeeld 2.3. Duplicaten zoeken binnen een album


  Een overzicht van het resultaat zal in de linker zijbalk gegeven worden. De eerste kolom toont de referentie afbeeldingen van elk enkelvoudig resultaat. De kolom Items vertelt u hoeveel afbeeldingen bij elk resultaat behoren inclusief de referentie afbeelding. De laatste kolom toont de gemiddelde gelijkheid die u een idee geeft over hoe gelijk de afbeeldingen van elk resultaat kunnen zijn. De referentie afbeelding met zijn 100 % is niet in het gemiddelde meegenomen. Merk op dat de resultaten gesorteerd kunnen worden door op een van de kolomkoppen te klikken.

  Individuele waardenvan gelijkheid voor elk item kan verkregen worden in de tabelweergave van het Afbeeldingsgebied (knop Tabel op de hoofdwerkbalk). Met de rechtermuisknop klikken op een van de kolomkoppen en Gelijkheid selecteren uit Itemeigenschappen om gelijkheidskolom te tonen. Door te klikken op de kop van deze kolom zullen de resultaten worden gesorteerd op gelijkheid gegroepeerd op referentie afbeeldingen. Herhaald klikken op de kop schakelt om tussen oplopende en aflopende volgorde.

 • Afbeelding (Gelijkende items): Dit is een slepen&loslaten-zone waar u elke afbeelding kunt loslaten om een gelijkende te vinden. Sleep een afbeelding ergens vandaan, zelfs van buiten digiKam (bestandbeheerder, andere programma's) over het pictogram voor vaag zoeken in de linker zijbalk, het zal openen en u laat het daar los of gebruikt Gelijkende zoeken... uit het contextmenu van een miniatuur in elke andere weergave. U kunt de resulterende selectie hier ook verkleinen of vergroten met een Reeks voor gelijkheid. In het onderstaande veld kunt u een naam invoeren voor de zoekopdracht en deze opslaan. In de onderstaande lijst met zoekopdrachten vindt u uw opgeslagen zoekopdrachten. Klikken op de titelbalk van die list schakelt de sorteervolgorde om naar oplopend en aflopend. Onderaan vindt u een aan te passen zoekveld dat kan u helpen om een specifieke zoekopdracht te vinden.

  Voorbeeld 2.4. Vaag zoeken naar gelijkende afbeelding


 • Schets: in kleur schetsen uit de vrije hand: teken een snelle schets en digiKam zal een overeenkomend beeld zoeken. U kunt hetzelfde middel gebruiken om uw zoekopdracht op te slaan als in het tabblad Afbeelding.

  Voorbeeld 2.5. Vaag zoeken met een schets


Kaartweergave

De gehele digiKam geo-locatie suite - als u het zo wilt noemen ;-) - bestaat uit vier delen:

 1. De kaartmodus van het Afbeeldingsgebied dat afbeeldingen toont met GPS gegevens op een kaart afhankelijk van de selectie in de linker zijbalk, bijv. de afbeeldingen in het album dat u hebt geselecteerd in de Albumweergave, de afbeeldingen met een bepaalde toegekende tag (geselecteerd in de Tagweergave), met een bepaald label enzovoort.

 2. Deze weergave is het zoekhulpmiddel voor zoeken in afbeeldingen op hun GPS-gegevens.

 3. De Bewerker van geo-locatie die toegankelijk is via ItemGeo-locatie bewerken... (Ctrl+Shift+G) en u in staat stelt om GPS-gegeven in te stellen en te bewerken.

 4. Het tabblad Kaart in de Rechter zijbalk toont de lokatie van de afbeelding op een kaart en is puur informatief.

Alle vier zijn gebaseerd op het Marble widget.

Voor navigeren op de kaart wordt verwezen naar het handbook van Marble, hoofdstuk 2. De betekenis van GPS en functies en knoppen die van toepassing zijn op alle drie delen van de geolocatie zijn beschreven in het hoofdstuk Bewerker van geolocatie van dit handbook. Dit is van toepassing op het contextmenu op de kaart en de eerste rij knoppen onder de kaart behalve de laatste drie. De aanduidingen die hier gebruikt worden voor de knoppen is de inhoud van de respectievelijke tekstballonnen.

Gebruikelijk zult u beginnen met zoeken naar afbeeldingen door een gebied op de kaart te definiëren. Druk op de linkse van de knoppen Zoeken op gebied:, de knop Selecteer-afbeeldingen-door-een-rechthoek-te-tekenen, klik dan met de linkermuisknop voor een hoek op de kaart, teken een rechthoek en klik links op een andere hoek. Alle afbeeldingen die binnen de coördinaten van die rechthoek vallen zullen getoond worden in het Afbeeldingsgebied (aangenomen natuurlijk dat uw afbeeldingen een geo-code hebben).

De volgende knop naar rechts is de knop Maak-een-gebiedsselectie-met-een-miniatuur die een klein gebied rond de positie van een markeerpunt of miniatuur maakt als u er op klikt. Als er andere afbeeldingen er achter verborgen zijn omdat ze dezelfde positie hebben of zeer dichtbij die waarop u klikt, dan zullen zij getoond worden in het Afbeeldingsgebied.

De laatste knop in deze rij is de knop De-huidige-gebiedsselectie-verwijderen. Heeft dat nog verdere uitleg nodig? OK, het moet natuurlijk genoemd worden, het verwijdert alleen de selectie, niet uw waardevolle plaatjes :-)

Laten we eens kijken naar de drie knoppen aan het rechter einde van de rij recht onder de kaart. Zij controleren welke afbeeldingen u ziet in het Afbeeldingsgebied uit het door u gedefinieerde gebied. Beginnen we aan het eind van de rij, de knop Selecteer-afbeeldingen. Als u deze activeert, zal het de selectie van een foto (of een groep van foto's, als ze achter elkaar zijn verborgen) omschakelen, nadat u er op de kaart op hebt geklikt. Dit kan helpen om uw selectie fijner af te stemmen voordat bewerkingen uit de Rechter zijbalk of de menu's worden uitgevoerd.

De knop Afbeeldingen-filteren (die met de trechter erop) zal, anders dan de knop Afbeeldingen-selecteren, die alle afbeeldingen uit uw gedefinieerde gebied zichtbaar in het Afbeeldingsgebied, alle andere afbeeldingen uitschakelen en alleen diegene tonen waarop u hebt geklikt. Dit is heel nuttig als de kaart alleen de markeerpunten toont of als de miniaturen te klein zijn om helder afbeeldingen te identificeren.

De knop Het-huidige-filter-verwijderen is zelfverklarend maar het wordt hier genoemd omdat deze drie laatste knoppen niet van invleod zijn op uw gedefinieerde zoekgebied, wat betekent, dat wanneer u op de knop drukt met het witte kruis in een rode cirkel, alle afbeeldingen in dat gebied opnieuw getoond zouden moeten worden in het Afbeeldingsgebied.

De knop Niet-geo-gelokaliseerde items toont alle afbeeldingen zonder GPS-gegevens in het Afbeeldingsgebied. Als dit van toepassing is op vele afbeeldingen uit uw verzamelingen, dan kan het een goed idee zijn om het tabblad Filters uit de Rechter zijbalk te gebruiken en/of daarnaast de functies sorteren en groeperen in het menu Beeld.

In het onderstaande vakje kunt u een naam voor uw geo-filter invoeren. Het zal toegevoegd worden aan de onderstaande lijstweergave voor later gebruik nadat u op de opslagknop hebt gedrukt rechts ervan, het werkt als een levende geo-map. Het zoekveld onderaan zoekt in de bovenstaande zoeklijst.

Weergave van mensen

Als u niet alleen foto's neemt van machines of sterren of iets dergelijks, dan kan beheer van gezichten een interessante mogelijkheid voor u zijn (zelfs met een machine kan er een mens mee aan het werk zijn). In digiKam bestaat het uit twee taken: Gezichtsdetectie en gezichtsherkenning.

Gezichtsdetectie

De eerste stap is om have digiKam te laten zoeken naar al die foto's die gezichten tonen zonder zelfs te weten wiens gezicht het is. Om dat proces voor te bereiden klikt u op Verzameling scannen op gezichten die d dialoog Gezichten scannen zal openen. Recht onder de kop hebt u have een afrolmenu waar u in kunt kiezen tussen

 • Sla afbeeldingen over die al zijn gescand

 • Opnieuw scannen en resultaten samenvoegen

 • Niet bevestigde resultaten wissen en opnieuw scannen

De eerste zou u moeten kiezen als u niet eerder a scan hebt gedaan of u deed dat met een tevreden resultaat maar sindsdien nieuwe foto's hebt toegevoegd of als u een zoekresultaat al hebt verbeterd, bijv. door gezichtstags te verwijderen die kennelijk geen gezicht tonen. De tweede zou u moeten kiezen als u de al gescande afbeeldingen wilt meenemen in de volgende scan. De derde is interessanter in de context van gezichtsherkenning omdat onbevestigde resultaten betekent gezichtstags die nog geen naam toegevoegd hebben gekregen.

Voor de taak waarover we het hebben activeert u natuurlijk Gezichten detecteren. Omdat gezichtsdetectie een tijdrovende taak is, is het beter niet direct op Scan te klikken, maar op Opties. Er zal een extra gebied uitvouwen ingedeeld in drie tabbladen. In Albums kunt u de scan beperken tot bepaalde albums of tags. In Parameters kunt u proberen om een balans te vinden tussen snelheid en nauwkeurigheid die past bij wat u nodig hebt. Onder Geavanceerd vindt u twee keuzevakjes. De eerste is verklaart door de tekst erboven. De tweede is voor gezichtsherkenning, zie het volgende artikel.

Nadat u uw opties zorgvuldig hebt gekozen klikt u op Scan en na een tijdje, afhankelijk van de scope van uw selectie, zal het resultaat worden gepresenteerd in het gebied Afbeelding. In de lijst met Tags van de linker zijbalk zult u de tak met Mensen van uw tagboomstructuur zien. U zult het gehele scanresultaat alleen zien als de bovenste tag Mensen is geselecteerd. In de boomstructuur zult u een nieuwe virtuele tag genaamd Onbekend zien die alle afbeeldingen zal laten zien waarin gezichten zijn herkend maar nog niet verbonden zijn met een persoon. Als u zojuist voor de eerste keer hebt gescant dan zult u het gehele resultaat ook hier vinden.

Voorbeeld 2.6. Gezichtsherkenningsresultaat


Merk op dat de miniaturen hier gepresenteerd niet de gehele afbeelding laten zien. Ze tonen het gebied van de afbeelding waar het scanalgoritme een Gezichtstag heeft neergezet. U kunt dat zien als u klikt op de miniatuur. In het voorbeeld dat opent ziet u de gehele afbeelding met alle gezichtstags erop. Als u ze niet ziet, klik op de knop in de linkerbovenhoek van het voorbeeld. Als er meer dan één gezichtstag op de afbeelding is, zal het ook gerepresenteerd worden door meer dan één miniatuur. In de bovenstaande schermafdruk is dit het geval met de twee bovenste miniaturen.

Deze schermafdruk is gekozen omdat het een belangrijke zaak toont: het algoritme zal ongetwijfeld details in een afbeelding vinden die lijken op een gezicht maar in werkelijheid iets anders zijn. Daar is de knop Verwijderen voor. Het zal de gezichtstag van de foto verwijderen en als het de enige gezichtstag (overgebleven) is zal de foto verdwijnen uit het scanresultaat.

Als het echt een gezicht is zal het veld met label "Wie is dit?" een rol gaan spelen. Hier kunt u ofwel de naam van een bestaande Menstag uit uw boomstructuur met tags selecteren of de afrolfunctie gebruiken om uw boomstructuur met tags te tonen en een tag te selecteren. Met Bevestigen kunt u dat in de database opslaan. Als het de enige gezichtstag (overgebleven) is zal de afbeelding verdwijnen uit de selectie Onbekenden en zult u het vinden wanneer u ofwel de Mens-tag of een van de tags die u hebt toegekend aan een van de gezichtstags in die afbeelding.

In het contextmenu van het voorbeeld zijn er nog twee items gerelateerd aan gezichtstags: Een gezichtstag toevoegen en Alle gezichten op deze afbeelding wissen.

Gezichtsherkenning

Menstags toekennen aan gezichtstags is een belangrijke voorwaarde voor gezichtsherkenning. Erg duidelijk is dat digiKam alleen gezichten kan herkennen als het iets heeft om mee te vergelijken. Het is aan u om de middelen aan te reiken, die in dit geval aan digiKam vertellen: dit is Lara, dit is Juan, dit is Peter enzovoort. Daarom moet u, na uitvoeren van een gezichtsdetectie zoals beschreven in het vorige artikel, selecteer typisch de tag onbekend in de linker zijbalk, klik op een miniatuur en klik, indien nodig, op de knop (gezichtstags tonen). Nu zou u de gezichtstags van die foto moeten zien. Diegene die al een mens- (of andere) tag hebben toebedeeld zullen eenvoudig de naam van die tag tonen. De anderen, tonen onbekend gezichten, zullen een veld tonen en twee knoppen zoals in de schermafdruk van het vorige artikel. In het veld met label "Whie is dit?" kunt u ofwel de naam van een bestaande menstag uit uw boomstructuur met tags intypen of de afrolfunctie gebruiken om uw boomstructuur met tags te tonen en een tag selecteren. Met Bevestigen kunt u dat in de database opslaan.

Opmerking

Als u het contextmenu-item Tag toekennen gebruikt in plaats van de boven beschreven procedure zal dat niet een gezichtstag toekennen. Het zal een gewone tag toekennen en het zal het toekennen aan de gehele afbeelding.

Als een gezichtstag is bevestigd en dus alleen de naam van de tag toont maar niet de knoppen om te verwijderen, te bewerken of te bevestigen, en u hebt die knoppen toch nodig omdat bijv. het onjuist is en u wilt het bewerken of verwijderen, dubbelklik gewoon op de naam en de knoppen zullen opnieuw verschijnen.

Nadat u een tag heeft toegekend aan een paar foto's kunt u digiKam laten kijken of het meer foto's kan vinden die hetzelfde gezicht tonen. Om dat proces voor te bereiden klikt u op Verzameling controleren op gezichten maar deze keer selecteert u Gezichten herkennen.

Opmerking

Om in staat te zijn to een nieuw gezicht automatisch te herkennen is een minimum van 4 gelijkende gezichten met tags in verschillende afbeeldingen nodig, om eerder in de training meegedaan te hebben in de handmatige workflow met gezichtsherkenning.

Gezichtsherkenning is sneller dan gezichtsdetectie maar het is nog steeds zinvol om te klikken op Opties en de scan te beperken tot bepaalde albums of tags in het tabblad Albums, bijv. tot de tag "Onbekend". In het tabblad Parameters kunnen we met de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid. Onder Geavanceerd vindt u twee keuzevakjes. De eerste wordt verklaard door de bovenstaande tekst.

In het geval van niet bevredigende resultaten kan het helpen om Wis en bouw opnieuw alle trainingsgegevens. Een reden kan zijn dat er te veel gezichtstags toegekend zijn aan een persoon die deze persoon toont op een manier die het zoekalgoritme niet echt helpt, bijv. met een zonnebril, vaag, ongebruikelijke kleuren, carnavalmake-up, donkere beschaduwde gebieden in het gezicht, baby/kind/volwassene foto's gemengd... Een andere reden om die optie te gebruiken kan valse gezichtsherkenning zijn vanwede een verkeerde instelling van de nauwkeurigheid in het tabblad Parameters.

Om gezichtsherkenning te starten, klik op Scan. Het proceas zal elk herkend gezichts van een tag voorzien met de passende Menstag uit uw boomstructuur mat tags en de overeenkomstige miniatuur zal verdwijnen uit de tagselectie "Onbekend".