Hoofdstuk 2. De zijbalk van Showfoto

De rechter zijbalk van Showfoto

Inleiding tot de rechter zijbalk

Het hoofdvenster van Showfoto heeft een zijbalk aan de rechter rand die belangrijke informatie en acties biedt van de geselecteerde afbeeldingen. Deze zelfde zijbalk is ook beschikbaar in de Afbeeldingsbewerker (behalve het tabblad Filters). Het kan weergegeven worden door respectievelijk te klikken op een van de acht tabbladen:

 • Eigenschappen : eigenschappen van bestand en afbeelding, hoofdparameters van de opname.

 • Metagegevens : EXIF, Notities van de maker, IPTC en XMP gegevens.

 • Kleuren : histogrammen en ingebedde ICC-profielen.

 • Kaarten : Marble widget toont GPS-locatie.

 • Opschriften : commentaar, datum- & tijdinstelling, labels, waardering, tags, geselecteerde metagegevens.

 • Versies : Afbeeldingsgeschiedenis.

 • Filters : Toe te passen filters op de selectie in het hoofdvenster

 • Hulpmiddelen : een optionele contextuele weergave toegespitst op groeperen van alle beschikbare hulpmiddelen op categorieën.

Door herhaaldelijk op hetzelfde tabblad te klikken zal de zijbalk verschijnen of zich invouwen in de rand.

Eigenschappen

De zijbalk voor eigenschappen toont de belangrijkste informatie van de geselecteerde foto welke voor zich spreken. Het is onderverdeeld in de volgende secties:

 • Eigenschappen van het bestand: dit is aan het bestandssysteem gerelateerde informatie

 • Eigenschappen van de afbeelding: toont de eigenschappen van de afbeelding en het format zoals afmetingen, compressie, kleurdiepte, etc.

 • Fotografische eigenschappen: toont een samenvatting van de meest belangrijke parameters bij het nemen van de foto. Deze gegevens worden uit de EXIF- of XMP-gegevensvelden gehaald, indien beschikbaar.

 • Showfoto eigenschappen: optionele weergave om een samenvatting te tonen van de meest belangrijke waarden ingesteld in de Showfoto database.

Metagegevens

Metadata is data van de foto´s of bestanden, zoals technische data van camera instellingen tijdens het nemen van de foto, informatie over de auteur, auteursrecht, trefwoorden, bijschriften, en coördinaten van de locatie.

De metadata zijbalk bestaat uit vier sub tabs EXIF, Notities van de maker, IPTC en XMP data. Aan de linkerkant vindt u twee knoppen waarmee u kunt kiezen tussen het tonen van de volledige en de vereenvoudigde versie van de data. In het midden vindt u het pictogram van een disk waarmee u de metadata op de schijf kunt opslaan. daarnaast ziet u een printer en kopieer-pictogram - dat is precies wat ze doen: de metadata respectievelijk printen of naar het klembord kopiëren.

Een handig onderdeel is het zoekvak onderaan het metadata tab. tijdens het invoeren van een trefwoord zal de metadata daarboven gefilterd worden totdat u het beperkt heeft tot wat u aan het zoeken bent. het is een snelle manier om bepaalde informatie op te zoeken.

Metagegevens, zoals in deze vier tabs, kunt u op verschillende locaties wijzigen:

De tabbladen Metagegevens

EXIF-tags

Wat is EXIF

EXIF staat voor Exchangeable image file format. Het was speciaal voor digitale cameras ontworpen. Hierin kunt u veel informatie over de foto opslaan. Deze informatie beschrijft de camera en de instellingen (inclusief de datum en tijdstip) daarvan waarmee de foto is gemaakt. Er kan zelfs een ingebed voorbeeld bij zijn.

EXIF formaat bevat een verzameling marker secties genaamd Image File Directories (IFD). De secties die u meestal in een normaal EXIF bestand aantreft zijn de volgende:

 • Afbeeldingsinformatie: bevat algemene informatie over de foto.

 • Ingebedde miniatuur: bevat informatie over het Ingebedde miniatuur.

 • Foto-informatie: bevat uitgebreide informatie over de foto.

 • Interoperability: bevat informatie voor interoperabiliteit tussen verschillende EXIF-implementaties.

Hoe kan ik de EXIF-weergave gebruiken

U kunt van de geselecteerde foto de ingebedde EXIF informatie bekijken in de eerste zijbalk tab. De EXIF Viewer is alleen informatief: u kunt de EXIF-secties er niet mee wijzigen. Als de lijst met items langer is dan de beschikbare ruimte, scroll dan omlaag met het muiswiel.

U kunt op twee verschillende detailniveau´s bekijken:

 • Simple: toont alleen de belangrijkste EXIF-tags van de foto.

 • Volledig: toont alle EXIF-tags.

Sommige fabrikanten zoals Canon, Fujifilm, Nikon, Minolta, en Sigma voegen extra EXIF-tags toe. Deze tags bevatten fabrikant en model specifieke informatie. Deze zijn terug te vinden in de Makernote tab.

Makernote Tags

Wat is een notitie van de maker

De EXIF-standaard definieert een Makernote tag, waarin het voor camera fabrikanten toegestaan is eigen gedefinieerde metadata te plaatsen. De camera fabrikanten gebruiken dit steeds meer voor het opslaan van veel diverse camera-instellingen die niet in de EXIF-standaard voorkomen zoals opnamemodus, nabewerking-instellingen, serie nummer, focusseermodus, etc. maar de indeling van deze tag is fabriekseigen.

Hoe kan ik de Makernote-weergave gebruiken?

U kunt van de geselecteerde foto de ingebedde Makernote informatie bekijken in deze zijbalk tab. De Makernote Viewer is alleen informatief: u kunt de Makernote-secties er niet mee wijzigen.

De Makernote-weergave in actie

IPTC-tags

Wat is IPTC

De International Press Telecommunications Council, is een consortium van de belangrijkste persagentschappen en nieuwsdiensten uit de wereld. Het ontwikkelt en onderhoud technische standaarden voor verbeterde uitwisseling van nieuws welke bij nagenoeg alle belangrijke persagentschappen in gebruik zijn.

Het IPTC is opgericht in 1965 door een groep van persagentschappen voor het veiligstellen van de telecommunicatie belangen van de pers in de wereld. Sinds eind jaren zeventig heeft IPTC zich gefocust op het ontwikkelen en publicatie van industrie-standaarden voor de uitwisseling van nieuws data.

De IPTC heeft met name een verzameling van metadata attributen gedefinieerd die u kunt toepassen op foto´s. Deze zijn in 1979 bedacht en in 1991 belangrijk gewijzigd naar het "Information Interchange Model" (IIM), maar het concept kreeg een echte verbetering in 1994 toen Adobe een specificatie definieerde voor het echt embedden van de metadata in digitale foto-bestanden - bekend als "IPTC headers".

Hoe kan ik de IPTC-weergave gebruiken?

U kunt van de geselecteerde foto de ingebedde IPTC informatie bekijken in deze zijbalk tab. De IPTC Viewer is alleen informatief: u kunt de IPTC-secties er niet mee wijzigen.

De IPTC-weergave in actie

XMP tags

Wat is XMP

TE DOEN

Hoe het XMP-weergaveprogramma gebruiken

TE DOEN

Kleuren

De kleurenzijbalk heeft twee subtabbladen Histogram en ICC Profiel. Hier kunt u meer lezen over Kleurenbeheer

Histogramweergave

Het histogram van een foto toont welke kleuren aanwezig zijn en de hoeveelheid daarvan in de foto. Als uw foto een kleurzweem heeft dan kan u wellicht zien wat het probleem is door het histogram te bestuderen.

De Histogram weergave toont de statistische distributie van kleuren in de geselecteerde foto. Het is alleen informatief: u kunt er niets mee wijzigen. Als u een op het histogram gebaseerde kleurencorrectie wilt uitvoeren, gebruik dan bijvoorbeeld Kleurbalans, Niveau aanpassen of de Curves aanpassen in de Afbeeldingsbewerker.

Een foto kan ontleed worden in de kleurkanalen Rood, Groen, Blauw. Het Alpha kanaal is een laag in de foto die transparantie ondersteund (zoals PNG of GIF afbeeldingen). Elk kanaal heeft een intensiteitsbereik van 0 tot 255 (integer waarden). Dus, een zwarte pixel is gecodeerd als 0 in alle kleurkanalen; een wit pixel als 255 in alle kleurkanalen. Een transparant pixel is gecodeerd als 0 in het alfa-kanaal; een ondoorzichtige pixel als 255.

Met de histogramweergave kunt u elk kanaal apart bekijken:

 • Lichtsterkte: toont de distributie van de helderheidswaarden.

 • Rood, Groen en Blauw: tonen de distributie van de intensiteitsniveaus voor de rood-, groen-, en blauwkanalen.

 • Alpha: toont de distributie van de dichtheidsniveaus. Als een laag geheel ondoorzichtig of geheel doorzichtig is, dan zal de histogram een enkelvoudige balk tonen aan de linker of rechter kant.

 • Kleuren: laat de Rood, Groen, en Blauw histogrammen bij elkaar opgeteld zien, zodat u alle kleuren distributie informatie in een enkele blik kan overzien.

Met de optie Schaal kunt u instellen of u het histogram ziet met een lineaire of een logaritmische Y-as. Voor foto's gemaakt met een digitale camera gemaakte is meestal de lineaire modus het handigst, maar bij afbeeldingen met daarop grote vlakken met een constante kleur, zal een lineair histogram gedomineerd worden door een enkele piek. In zulke gevallen zal een logaritmisch histogram handiger zijn.

U kunt indien gewenst de Statistieken onderaan het dialoogvenster beperken tot een beperkt bereik. U kunt het bereik op twee manieren beperken:

 • Klik en sleep de muisaanwijzer over de histogramweergave om het bereik te selecteren.

 • Gebruik de draaivelden onder de histogramweergave. Het linker draaiveld is de onderkant van het bereik, het rechter draaiveld de bovenkant.

De statistieken onder het histogrambeeld geven informatie over de kanaalwaarden, beperkt tot het geselecteerde bereik. Deze zijn:

 • Het aantal pixels in de foto.

 • Het aantal waarvan de waarde binnen het geselecteerde bereik valt.

 • Gemiddelde.

 • Standaardafwijking.

 • De mediaan van het geselecteerde gedeelte van het histogram.

 • Het percentage waarvan de waarde in de geselecteerde bereik valt.

 • De kleurendiepte van de afbeelding.

 • Alfa-kanaal van de foto.

 • De bron van de histogram is naar keuze Volledige afbeelding of Afbeeldingsgebied als u in de editor een gedeelte van de foto heeft geselecteerd.

Hoe gebruikt u een histogram

Histogrammen zijn een grafisch hulpmiddel bij het bepalen van de kwaliteit van de op het scherm getoonde foto. De grafiek geeft de 3 helderheid gebieden weer van de foto:

 • (1) : Aan de linkerkant de schaduwen.

 • (2) : In het midden de middentonen.

 • (3) : Aan de rechterkant de oplichtende gedeeltes.

Voorbeeld 2.1. Een histogram in alle kleuren mode van een foto


De opbouw van de grafiek, waar de bergen en de dalen zijn, geeft een indicatie of een foto te donker is, te licht is, of goed in balans.

Bij een onderbelichte foto zal de de piek van de helderheid meestal aan de linkerkant van de histogram liggen.

Voorbeeld 2.2. Een onderbelichte foto


Bij een overbelichte foto zal de de piek van de helderheid meestal aan de rechterkant van de histogram liggen.

Voorbeeld 2.3. Een overbelichte foto


Bij een goed belichte foto zal de de piek van de helderheid meestal dicht bij het midden van de histogram liggen.

Voorbeeld 2.4. Een juist belichte foto


Belangrijk: niet alle foto´s hoeven deze uitstulping in het midden van de histogram te hebben. Veel hangt af van het onderwerp op de foto. In sommige gevallen kan het heel toepasselijk zijn dat er een piek aan het ene eind is of aan het andere, of aan beide.

Het histogram is een betrouwbare manier om te beslissen of een foto wel of niet goed is belicht. Als het histogram een onder- of overbelichting aantoont dan kunt u een Belichtingscorrectie gebruiken voor correctie van de foto.

Kaarten

Er zijn vier hulpmiddelen met betrekking tot geolocatie in digiKam en twee in Showfoto:

 1. De kaartmodus van het Afbeeldingsgebied dat afbeeldingen toont met GPS gegevens op een kaart afhankelijk van de selectie in de linker zijbalk, bijv. de afbeeldingen in het album dat u hebt geselecteerd in de Albumweergave, de afbeeldingen met een bepaalde toegekende tag (geselecteerd in de Tagweergave), met een bepaald label enzovoort. Dit is alleen beschikbaar in digiKam.

 2. De Kaartweergave in de linker zijbalk van digiKam, die het zoekhulpmiddel is voor zoeken in afbeeldingen op hun GPS-gegevens. Dit is ook beschikbaar in digiKam.

 3. De Bewerker van geo-locatie die toegankelijk is via ItemGeolocatie bewerken... (Ctrl+Shift+G) (BestandGeolocatie bewerken... in Showfoto) en u in staat stelt om GPS-gegeven in te stellen en te bewerken.

 4. Het tabblad Kaart in de rechter zijbalk waarover hier wordt gesproken, toont de locatie van de afbeelding op een kaart en is puur informatief.

Alle vier zijn gebaseerd op het Marble widget.

Dit tabblad toont een kaart ter oriëntatie waarop u een markering vindt of een miniatuur om de GPS-locatie van de geselecteerde afbeelding aan te geven. De GPS-coördinaten en de tijdinformatie worden onder het widget weergegeven. U kunt met het muiswiel in- en uitzoomen door het naar keuze te scrollen of door te verslepen. Wandel over de kaart door de linkermuisknop in te drukken.

Voor navigeren op de kaart wordt verwezen naar het handbook van Marble, hoofdstuk 2. De betekenis van GPS en functies en knoppen die van toepassing zijn op alle drie delen van de geolocatie zijn beschreven in het hoofdstuk Bewerker van geolocatie van dit handbook. Dit is van toepassing op het contextmenu op de kaart en de rij knoppen onder de kaart behalve de laatste.

Voor informatie over de verschillende services voor kaarten kunt u het afrolveld onder de rij knoppen gebruiken. Kies daar een service en druk op de knop Zie-meer-informatie-op-het-internet rechts.

De getoonde positie data zijn eigenlijk in de EXIF tags van de foto opgeslagen. Hierdoor kan de locatie door elk ander programma dat EXIF GPS data begrijpt worden ingelezen.

Opschriften

Inleiding

Deze zijbalk dient om foto-attributen zoals titels, waardering,datum en tags toe te voegen en te bewerken. De attributen worden in de IPTC en EXIF data velden van de bijbehorende database opgeslagen en worden op die manier onderdeel van de foto. Alle attributen zijn via een zijbalk toegankelijk zoals in het schermafdruk hieronder is te zien. Tijdens het inlezen van de foto is de prioriteit-volgorde a) database b) IPTC en c) EXIF. als er een verschil is tussen deze drie, dan wordt deze prioriteit gevolgd en volgt er een synchronisatie. Deze zijbalk heeft navigatieknoppen in de vorm van eerste-vorige- volgende-laatste bovenaan het hoofdvenster.

Voorbeeld 2.5. Zijbalk Titels & Tags met voorbeeld


Commentaar venster

Het commentaar venster kunt u gebruiken om een titel van onbeperkte grootte in te voeren of te plakken (lees de opmerking hieronder). De tekst is UTF-8 compatibel, wat inhoud dat alle speciale karakters toegestaan zijn. Het commentaar wordt ook naar EXIF en IPTC velden gekopieerd zodat andere programma´s het ook kunnen gebruiken.

Let op

IPTC data ondersteund alleen ASCII karakters en is beperkt tot 2000 karakters (oude Amerikaanse norm). Alle tekst na 2000 karakters is afgekapt, en speciale karakters zullen misvormd zijn. als het uw bedoeling is om de IPTC commentaar velden in andere programma´s te gebruiken dan moet u met deze beperkingen rekening houden.

Na het invoeren van het commentaar u gaat onmiddellijk naar de volgende foto of kiest u de knop toepassen waarna de commentaren worden opgeslagen.

Vlakbij de Toepassen-knop is er de knop Meer. Van hieruit kunt kiezen om of de metadata van het bestand naar de database te kopiëren, of andersom, de metadata naar het bestand te kopiëren (het laatste zal altijd plaatsvinden als u een metadata-instelling heeft gekozen dat alle metadata in het bestand wordt opgeslagen).

Datum & tijd

In de Datum & Tijd sectie, wat het tijdstip waarop de foto is genomen weergeeft, kunt u alle waarden wijzigen Via het keuzemenu voor de datum opent u een kalender, maar het tijdstip kunt u ook direct invoeren door het direct te typen. De datum zal naar het EXIF 'Date and Time' veld gekopieerd worden. Als u het tijdstip & datum van een aantal foto´s wilt wijzigen dan is er een makkelijker methode beschikbaar in de wachtrijbeheerder voor bulk. Deze laatste methode kunt u vinden onder AfbeeldingDatum & tijd aanpassen. Selecteer in het hoofdvenster de aan te passen foto´s en start het hulpmiddel.

Waardering

De sectie waardering heeft een waarderingsschema van 0 tot 5 sterren dat u kunt gebruiken bij het zoeken en bij het sorteren. U kunt ze via een enkele muisklik op een van de 5 sterren in de zijbalk of via de sneltoets Ctrl+0...5 uitdelen. De waardering via de zijbalk kunt u maar aan een foto tegelijk geven. Om aan een aantal foto´s tegelijk een waardering te geven, selecteert u ze en gebruikt vervolgens het contextmenu (klikken met de rechtermuisknop) om ze een waardering te geven.

De waardering zal vervolgens naar het IPTC 'urgency' data veld geschreven worden. De vertaalslag zal het schema in deze tabel volgen:

Waardering in ShowfotoIPTC Urgentie
-8
*7
*6
**5
***4
****3
****2
*****1

Boomstructuur van tags

Het tag-vensterdialoog toont een aanpasbare zoekvak voor tags, een boomstructuur met tags en een keuzemenu met de tags die eerder in deze sessie in Showfoto zijn toegepast.

De boomstructuur met de tags past zich dynamisch aan de zoekwoorden die u in het zoekvak invult. Dit maakt het daarom erg makkelijk om het aantal mogelijkheden te beperken tijdens het zoeken naar een tag. Dit onderdeel is natuurlijk alleen handig als u veel tags heeft.

Het keuzemenu onderaan is nog zo'n handig onderdeel voor het handig taggen van een serie foto's. De verschillende tags die u gebruikt blijven in dit keuzemenu zodat u ze snel bij de hand heeft.

Andere tags past u eenvoudig toe door op hun vakje in de boomstructuur te klikken. Alle tags van een foto vindt u beschreven in het IPTC 'keyword' data veld.

Opmerking

In het geval dat u een aantal foto's heeft geselecteerd om daar een tag uit de boomstructuur aan vast te koppelen dan wordt deze alleen aan de gemarkeerde foto en niet aan de rest van de selectie. Als u een selectie een tag wilt geven, lees dan eerst sectie Filters.

Informatie in de weergave

TE DOEN

Versieweergave

Het tabblad Versies toont de geschiedenis en de opgeslagen versies van een foto. Met de drie knoppen in rechterbovenhoek kunt u kiezen tussen een eenvoudige lijst van de opgeslagen versies, een boomstructuurweergave en een gecombineerde lijst die de versies toont samen met de acties uitgevoerd met de geselecteerde foto.

De boomstructuurweergave toont de ouder- en dochterversies van de geselecteerde afbeelding. Hier zijn de tweede en de vijfde versie direct afgeleid van de originele afbeelding, de derde en vierde versie zijn dochters van de tweede versie.

De gecombineerde lijst toont de versies samen met de er op toegepaste acties/filters. Hier was de tweede versie gemaakt door het origineel in grootte te wijzigen, met toepassen van het masker voor scherpte verminderen, correctie van de witbalance en tenslotte een frame toevoegen met het hulpmiddel rand. De dochterversies zijn gegroepeerd in Afgeleide versies en Gerelateerde versies. Gerelateerde versies verschijnen al u het origineel wijzigt en de wijzigingen opslaat met Opslaan als nieuwe versie.

Om te leren hoe te besturen wat wordt opgeslagen als een aparte versie en welke versies getoond worden in het Afbeeldingsgebied zie Instellingen voor versies van afbeeldingen.

Filters

Het tabblad Filters wordt gebruikt om de set getoonde afbeeldingen in het Afbeeldingsgebied te beperken. Normaal wordt de linker zijbalk gebruikt met zijn verschillende weergaven om de getoonde afbeeldingen te beperken bijvoorbeeld tot de inhoud van een album of tot afbeeldingen met een bepaald toegekend label. Het tabblad Filters in de rechter zijbalk biedt een aantal filters en als een hiervan is ingevuld, selecteerd of geactiveerd zal alleen de doorsnede van deze twee selecties worden getoond in het Afbeeldingsgebied.

U heeft als voorbeeld een tag met de naam 'public' die aan al uw foto's is gekoppeld behalve uw privé foto's. U kunt vervolgens in de rechter zijbalk deze 'public' tag selecteren om de privé foto's te verbergen (al diegene die niet de 'public' tag hebben). Welke selectie mode u ook kiest in de linker zijbalk, alleen de 'public' foto's zullen te zien zijn. Een ander veel voorkomend voorbeeld is de selectie van een aantal subtags in een boomstructuur. Stel dat u in een tag-boom met 7 verschillende kleuren alleen ´rood´ en ´groen´ wilt laten zien. Klik eenvoudig op de ´color´-tag en schakel vervolgens ´rood´ en ´groen´ in via de rechter zijbalk.

U kunt ook een combinatie van de filters gebruiken maar hier moeten we iets beter kijken: de hoofdfilters en ook de verschillende typen labels in het labelsfilter (kleur, kiezen, waardering) zijn verbonden met logische waarde EN wat betekent dat alle geselecteerde filters moeten passen op de te tonen afbeeldingen. Als u 'JPG' in het filter voor MIME-type selecteert en 'rood' in het labelsfilter zullen alleen die foto's uit de selectie in de linker zijbalk worden getoond die het formaat JPG hebben EN het label 'rood'.

aan de andere kant zijn de tags in het tagfilter en de individuele labels binnen één type labels verbonden met logische waarde OF zoals u misschien al hebt opgemerkt in het bovenstaande voorbeeld openbaar/privé. Dit betekent dat als u meer dan één tag in het tagsfilter activeert alle afbeeldingen met minstens een van deze tags toegepast zullen verschijnen (zolang ze niet uitgesloten worden door een van de andere filters).

Een ander gebruik van dit tabblad in de rechter zijbalk is het taggen door verslepen en laten vallen. Stel dat u in met de hulp van de linker zijbalk een aantal foto´s hebt geselecteerd om deze van een tag te voorzien en ze worden nu in het Afbeeldingsgebied getoond. Als de tag al bestaat, dan kunt u het eenvoudig vanuit de rechter zijbalk verslepen naar een van de pictogrammen. Een dialoog zal zich openen met daarin de vraag of de tag toegepast moet worden op alleen dit item of op alle items of op alle geselecteerde items, als er meer dan één pictogram is geselecteerd (geaccentueerd).

Tagfilters in de zijbalk

In het voorbeeld van hierboven zijn in het hoofdvenster de foto´s te zien die geselecteerd zijn op een datum, het tag filter is ingesteld op 'Oldtimer', wat de verzameling beperkt tot 3 afbeeldingen. In het tekstfilter heb ik Funeral ingetypt, wat slechts één afbeelding overlaat van de oldtimer begrafenisauto in mijn verzamelingen. Daarna is een tag vanuit het tagfilter op het pictogram gesleept en erop losgelaten. Een pop-up dialoogvenster vraagt of de tag toegepast moet worden op dit alleen dit item of op alle (getoonde) items.

Merk op dat het tekstfilter een klein afrolmenu heeft om te selecteren welke afbeeldingsinformatie meegenomen zou moeten worden in het zoeken en de waarderingsgroep in het labelsfilter heeft er een om te kiezen of u een bepaalde waardering of een reeks wilt.

Weergave van hulpmiddelen

De weergave van hulpmiddelen uit de rechter zijbalk bevat de lijst met acties beschikbaar om acties uit te voeren op een selectie. De lijst is een beeld met pictogrammen gesorteerd op categorieën hulpmiddelen. Dit beeld geeft een snelle blik op alle acties uit het hoofdmenu. U kunt bijvoorbeeld met de afbeeldingsbewerker de grootte van de huidige afbeelding met het relevante hulpmiddel voor bijsnijden aanpassen.

Zijbalkhulpmiddelen van de afbeeldingsbewerker