Hoofdstuk 6. Hulpmiddel Presentatie

Het hulpmiddel Presentatie maakt een te configureren diavoorstelling in volledig-scherm van uw afbeeldingen met geavanceerde visuele effecten.

Met dit hulpmiddel kunt u met slechts drie muisklikken een perfecte diavoorstelling maken.

De instellingendialoog

Wanneer het hulpmiddel vanuit het venster Presentatie word geopend, worden vragen gesteld over hoe U de diavoorstelling wilt tonen. Binnen een en hetzelfde album kunt U kiezen tussen geselecteerde afbeeldingen of alle afbeeldingen.

Het keuzevakje OpenGL-overgangen in diavoorstelling gebruiken activeert een heel geleidelijke beeldovergang door gebruik van de OpenGL weergavemodus. Vergewis u er van dat u OpenGL voor de grafische kaart heeft ingesteld anders zal de diavoorstelling heel langzaam verlopen.

Met het keuzevakje Bestandsnaam tonen kiest u voor het tonen van de bestandsnaam linksonder in het beeld.

Het keuzevakje Herhalen stelt u in staat de hele voorstelling continue te laten zien (totdat handmatig wordt gestopt met Esc).

Het keuzevakje Afbeeldingen door elkaar laat de beelden in willekeurige volgorde zien (zonder de huidige volgorde van de verzameling aan te houden).

Met Vertraging tussen afbeeldingen kan de tijdsduur voor het tonen van de beelden in milliseconden worden ingesteld. 1500 milliseconden komt overeen met 1,5 seconde en is een goede standaard waarde. De beste keuze wordt voor een deel bepaald door de snelheid van de computer en door welk overgangseffect u kiest. Probeer het eerst uit voor u het aan uw vrienden laat zien.

Er zijn meer dan twaalf Overgangseffecten beschikbaar om uit te kiezen. De keuze Willekeurig verandert bij elke overgang het effect.

Afbeelding 6.1. De dialoog Presentatie

De dialoog Presentatie