Het handboek van Showfoto

herziening 7.0 (Juli 2020)

Logo van Showfoto

Showfoto is een alleenstaand fotobewerker gebaseerd op de digiKam afbeeldingsbewerker. Showfoto is onderdeel van het digiKam project.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Achtergrond
Info over Showfoto
Fouten/bugs melden
Ondersteuning
Meewerken
Ondersteunde afbeeldingsformaten
Inleiding
Afbeeldingscompressie
JPEG
TIFF
PNG
PGF
RAW
2. De zijbalk van Showfoto
De rechter zijbalk van Showfoto
Inleiding tot de rechter zijbalk
Eigenschappen
Metagegevens
Kleuren
Kaarten
Opschriften
Versieweergave
Filters
Weergave van hulpmiddelen
3. Showfoto gebruiken
Fotografisch bewerken - Workflow
Afbeeldingsbewerking/Hulpmiddelen voor workflow
RAW-afbeeldingsbestanden bewerken, RAW bewerkingsvolgorde
Hulpmiddelen voor kleurbewerking
Verbetering van afbeelding
Afbeeldingstransformatiehulpmiddelen
Decoratieve elementen toevoegen
Speciale effecten (filters)
Behandeling van RAW-bestand en kleurbeheer
Inleiding
Meet definities over kleurbeheer
De kleurruimteverbindingen
De werkruimte
De sRGB kleurruimte
Kalibreren en profileren van de RGB van uw monitor
Het cameraprofiel en zaken met betrekking tot het ontwikkelen van een raw-bestand
De profielpunten naar echte kleuren in de echte wereld
Printerprofielen, weergave-intenties, en soft-proofing
Instellingen van Showfoto
Inleiding
Instellingen voor tekstballonnen
Instellingen voor metagegevens
Instellingen voor bewerker
Kleurbeheerinstellingen
Instellingen voor diashow
Diverse instellingen
Het thema instellen
4. Hulpmiddel voor afbeeldingen ophalen
Selectie van scanner
Hoofddialoog
Scannen
Meerdere selecties scannen
Help en afsluiten
5. Geolocatie
Geolocatiebewerker
De kaart
Coördinaten bewerken
De correlator
Ongedaan maken/opnieuw
Omgekeerde geocodering
Zoeken
6. Hulpmiddel Presentatie
De instellingendialoog
Het hulpmiddel Presentatie in actie
7. Metagegevens-bewerker
8. Menubeschrijvingen
De afbeeldingsbewerker
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Kleur
Het menu Verbeteren
Het menu Transformeren
Het menu Decoreren
Het menu Effecten
Het menu Beeld
Het menu Instellingen
Het menu Help
9. Dankbetuigingen en licentie