Help en afsluiten

Aan de onderkant van het hoofdvenster vindt u de knoppenHelp en Sluiten.

De knop Help roept het menu op dat beschreven wordt in de sectie Menu Help. De knop Sluiten wordt gebruikt om het hulpmiddel af te sluiten.