digiKam instellen

Inleiding

digiKam probeert u zo veel mogelijk controle te bieden over hoe het werkt.Er zijn vele opties die het gedrag van de toepassing veranderen. Om toegang te krijgen tot deze instellingen dient u InstellingendigiKam configureren... op de menubalk te selecteren. Het dialoogvenster instellingen is opgedeeld in categorieën en getoond in gescheiden pagina's. U kunt van pagina wisselen door op de pictogrammen aan de linkerkant van de dialoogvenster te klikken.

Instellingen van database

Opmerking

Voor een introductie over de interne opslag van gegevens, ga naar de sectie Introductie in digiKam databases.

De SQLite-database

SQLite is een beheersysteem voor een relationele database, gevat in de C programmeerbibliotheek. SQLite is niet direct te vergelijken met client/server SQL database-engines zoals MySQL, Oracle of PostgreSQL. Het is echter een ingebedde SQL database-engine, bijv. het is ingebed in een eindprogramma. SQLite leest en schrijft direct uit/naar gewone bestanden op een schijf. Voor lokale opslag op een schijf met laag gelijktijdig schrijven en minder dan een terabyte aan inhoud, is SQLite een bijna altijd betere oplossing. SQLite is snel en betrouwbaar en vereist geen configuratie of onderhoud. Het houdt de zaken eenvoudig. SQLite "werkt gewoon".

digiKam gebruikt standaard SQLite als zijn back-end voor het opslaan van belangrijke metagegevens en miniaturen. Drie SQLite bestanden, gebruikt voor het opslaan hiervan, hebben respectievelijk de naam:

 1. Kern: digikam4.db.

 2. Miniaturen: thumbnails-digikam.db.

 3. Gezichten: recognition.db.

Om uw toepassing snel en gladjes te laten lopen, is het aanbevolen om uw databases at en toe te controleren en te optimaliseren. Dit kan bereikt worden met sqlite3 pakketten of sqlite-browser (hoge kwaliteit, gemakkelijk te gebruiken visueel hulpmiddel voor het beheer van database-objecten). Voor Ubuntu en zijn afgeleiden, kan het pakket worden opgehaald met sudo apt-get install sqlite3 of sudo apt-get install sqlitebrowser. Alles wat er nog te doen is is het openen van de terminal, schakel naar de map waar de databases zijn opgeslagen.

Opmerking

Let er op om een plaats te gebruiken met snelle hardware (zoals een SSD) met genoeg vrije ruimte speciaal voor de miniaturendatabase. Een bestandssysteem op afstand zoals NFS kan niet hier gebruikt worden. Vanwege redenen van prestatie en techniek, kunt u geen verwijderbare media gebruiken.

SQLite database bestanden zijn te vinden in uw “verzameling” map, die u hebt toegevoegd aan digiKam. (Standaard, als u uw Afbeeldingen” verzameling hebt toegevoegd, zullen de database bestanden aanwezig zijn in de map ~/Afbeeldingen).

De MySQL-database

MySQL Versus SQLite

MySQL is een open-source, relationele database beheersysteem, geschreven in C en C++. Oorspronkelijke ontwikkeling van MySQL door Michael Widenius en David Axmark in het begin van 1994. Sun Microsystems verkreeg MySQL in 2008, die later door Oracle in 2010 werd verkregen. MySQL werkt nu op bijna alle systeemplatforms (Linux, Microsoft Windows, OS X, SunOS …).

MariaDB server is een door een gemeenschap ontwikkelde afsplitsing van MySQL server. Gestart door kernleden van het originele MySQL team, werkt MariaDB actief met buitenstaande ontwikkelaars om de meest functionele, stabiele en van een gezonde licentie voorziene, open SQL server in the industrie te leveren.

MariaDB heeft in feite MySQL overgenomen, ‘vanwege een paar basis redenen:

 1. De ontwikkeling van MariaDB is meer open en levenslustig.

 2. Meer vernieuwende functies.

 3. Meer opslag-engines.

 4. Betere performance.

 5. Compatibel en gemakkelijk te migreren.

digiKam biedt ook ondersteuning voor de populaire MySQL database engine. Natuurlijk kunt u zich afvragen waarom u om zou willen schakelen naar MySQL wanneer SQLite al goed de gegevens kan beheren? MySQL biedt vele voordelen voor het opslaan van gegevens van digiKam, speciaal bij verzamelingen met meer dan 100.000 items. Met zulke grote verzamelingen, introduceert SQLite latency die de toepassing vertraagt.

Met MySQL als de database back-end voor digiKam bent u in staat om de gegevens zowel lokaal als op een server op afstand op te slaan. Lokaaal, om de lokale SQLite opslag te vervangen en de ander om een gedeelde computer via het netwerk te gebruiken. Met MySQL als database back-end van digiKam kunt u de gegevens op een server op afstand opslaan. Op deze manier kunt u meerdere digiKam installaties (bijvoorbeeld, op uw notebook en PC) gebruiken om toegang te hebben tot en beheren van uw fotoverzamelingen. U kunt ook MySQL hulpmiddelen gebruiken om een backup te maken van en de gegevens van digiKam te analyseren.

Om om te schakelen van SQLite naar de MySQL database, ga naar Instellingen / digiKam configureren... en dan onder de sectie Instellingen, selecteert u een database uit het afrolmenu.

 1. MySQL intern: dit stelt u in staat om een interne databaseserver te gebruiken op uw systeem. digiKam gebruikt Unix socket voor de verbinding.

 2. MySQL op afstand: gebruik dit als u uw gegevens op een server op afstand hebt en u op een andere machine probeert toegang te krijgen tot de verzameling.

De MySQL interne server

Bij gebruik van een grote verzameling, met een grootte groter dan 100.000 items, zal de toepassing trager worden. Om de vertraging te vermijden en efficiency te handhaven, biedt digiKam de optie van het gebruik van de MySQL interne server”. Ter verduidelijking, dit is geen echte server of een publiek netwerk. In plaats daarvan, het is een server die alleen actief is wanneer de toepassing actief is.

De interne server maakt een gescheiden database aan die toegang biedt (alleen wanneer de toepassing actief is) met het commando: mysql --socket=/home/[gebruikersnaam]/.local/share/digikam/db_misc/mysql.socket digikam

De interne server gebruikt twee MySQL binaire hulpmiddelen - mysql_install_db en mysqld. U kunt hun locaties instellen in de configuratiedialoog. digiKam zal proberen deze binaire bestanden automatisch te vinden als ze geïnstalleerd zijn op uw systeem.

De MySQL server op afstand

Om digiKam met een MySQL server op afstand te gebruiken, moet u een MySQL server hebben. Of, u zou ook MariaDB kunnen installeren, die he doel goed dient. (Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden via deze koppeling.)

Volg de onderstaande instructies, als u geen specifiek gebruikersaccount hebt en een digiKam database al is ingesteld. Voer de commando's uit op de MySQL server (nar vervanging van het wachtwoord door het juiste):

Opmerking

U kunt elke databasenaam selecteren. (Hier is het, “digikam”). U dient eenvoudig de juiste naam in te vullen in de databasenaam in die van Core, Thumbs, Face in het onderstaande dialoogvak.

CREATE USER ''@'%' IDENTIFIED BY 'password';
        GRANT ALL ON *.* TO ''@'%' IDENTIFIED BY 'password';
        CREATE DATABASE digikam;
        GRANT ALL PRIVILEGES ON digikam.* TO ''@'%';
        FLUSH PRIVILEGES;
      

Opmerking

Als u een enorme verzameling hebt, dan zou u de MySQL server moeten starten met mysql --max_allowed_packet = 128M

Ga nu, in digiKam, naar InstellingendigiKam configureren... en dan onder de sectie Instellingen, selecteer MySQL server uit het afrolmenu.

Voer het IP-adres van uw MySQL-server in in het veld Hostnaam en specificeer de juiste poort in het veld Poort (de standaard poort is 3306).

In het veld Kern Db naam, voer de naam in van de eerste database voor opslag van metagegevens van foto's.

Specificeer de naam van de tweede database voor opslaan van met wavelets gecomprimeerde miniaturen in het veld Thumbs Db naam field.

De derde database is gewijd aan de opslag van gezichtshistogrammen voor herkenningsdoeleneinden. Gebruik het veld Gezichten Db naam daarvoor.

Om veilig verbonden te worden met de server op afstand, voer uw MySQL identificatie in met de velden gebruikersnaam en wachtwoord.

Om te controleen of de databaseverbinding juist werkt, druk op de knop Verbinding controleren. Als alles werkt zoals het zou moeten, schakel dan om naar de secties Verzamelingen en voeg de mappen met uw foto's toe. Druk op OK en wacht totdat digiKam de databases vult met gegevens uit foto's. Dit kan even duren als u veel items hebt om te registreren in de database.

Er zijn enige tips en aanbevelingen om het beste resultaat te krijgen met een externe MySQL databaseserver.

Met een langzaam netwerk hangt digiKam langere tijd speciaal wanneer albums veel items ( >1000) bevatten. Deze oplossing hangt af van netwerkprestaties. Probleem was bijvoorbeeld reproduceerbaar met een Wifi-verbinding. Overschakelen naar ethernet moet het probleem oplossen.

Ook, als u een enorme verzameling hebt, dan zou u de MySQL server moeten starten met mysql --max_allowed_packet = 128M. (Als u goed bekend bent met het gebruik van MySQL, dan kunt u ook uw instellingen in bestand my.ini of ~/.my.cnf wijzigen).

Migratie van database

De fotobeheertoepassing komt op met een exclusief hulpmiddel “Databasemigratie”, die gebruikers help om hun gegevens te mifreren. Neem aan dat u SQLite gebruikt en u wilt alle gegevens naar een MySQL database verplaatsen, het migratiehulpmiddel zal u daarbij helpen. Het kan u helpen gegevens uit SQLite naar MySQL en vice versa te migreren.

Om te migreren naar een andere database, ga naar InstellingenMigratie van database.... Er zal een dialoogvenster verschijnen:

Kies nu de toepasselijke databasetypes waarnaar u wilt converteren. Klik tenslotte op de knop Migreren om de database van SQLite naar MySQL (of vice versa) te converteren.

Aanbeveling voor backup van database

Voor redenen van beveiliging kan het plannen van een reservekopie van de database met crontab over het netwerk helpen tegen het fout functioneren van een apparaat. Een NAS of een externe schijf kan daar ook voor worden gebruikt.

Elke database kan een andere naam krijgen, niet alleen "digikam". Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk om alleen een reservekopie te maken van wat nodig is. Bijvoorbeeld “core” database te benoemen als digikamCore, biedt de mogelijkheid om alleen deze tabel te isoleren (het meest belangrijke bestand). Databases voor miniaturen en herkenning kunnen altijd vanaf niets opnieuw worden gegenereerd.

Het hoofdstuk over Onderhoudshulpmiddel van digiKam zal uitleggen hoe na enige tijd de inhoud van de database te onderhouden en hoe to de verzamelingen te synchroniseren met informatie in databases (en omgekeerd).

Database statistieken

digiKam biedt een uniek hulpmiddel voor het onderhouden van statistieken van uw verzameling. Het omvat aantal afbeeldingen, video's (inclusief individuele aantallen per afbeeldingformaat), tags etc. Omvat ook de Database-backend (QSQLITE of QMYSQL) en het pad naar de database (waar uw verzameling zich bevind).

U kunt uw statistieken bekijken door naar HelpDatabasestatistieken te gaan. De volgende dialoog zal verschijnen:

Instellingen van verzamelingen

Deze dialoog beheert uw Albumverzamelingen. Elke verzameling representeert een hoofdmap met uw foto's of video's. Gewoonlijk bevat de hoofdmap submappen. Al deze mappen noemen we Albums. Hoe met ze te werken, aan te maken, te verwijderen, hernoemen, etc. wordt in detail beschreven in de sectie Albumsweergave.

Instellingen van weergaven

In een aantal tabbladen hebt u toegang tot de volgende groepen instellingen voor de weergaven van digiKam (Albums, Tags, Labels, ...):

Pictograminstellingen

De eerste serie instellingen aan de linkerzijde van deze weergave biedt het aanpassen van de te tonen technische informatie onder de pictogramminiatuur van het album, zoals de bestandsnaam, de bestandsgrootte, de aanmaakdatum, de afmetingen van de afbeelding en de beeldverhouding.

Merk op dat de optie Wijzigingsdatum van bestand tonen de wijzigingsdatum van het bestand alleen toont als deze verschilt van de aanmaakdatum op de camera tonen. Deze functie is nuttig om snel te ontdekken welke items zijn gewijzigd.

Aan de rechterzijde bieden de opties om andere eigenschappen aan te passen om over en onder de pictogramminiatuur te tonen, zoals het mime-type, de titel, het opschrift en de labels.

De optie Rotatie-overlay-knoppen tonen toont overlay-knoppen over de afbeeldingsminiatuur om de afbeelding linksom of rechtsom te draaien.

De optie Overlay-knop voor volledig-scherm tonen toont een overlay-knop over de miniatuur van een afbeelding om het te openen in modus volledig-scherm.

De optie Geo-locatie-indicator tonen wordt een pictogram over de miniatuur van een afbeelding getoond als het item geo-locatie-informatie bevat.

Een voorbeeld van een pictogram is onderstaand gegeven:

Aan de onderkant van dit instellingenpaneel, kunt u het gedrag van het pictogram met gebruikersacties afregelen.

De optie Miniatuur-klikactie biedt te kiezen wat er zou moeten gebeuren wanneer u op een miniatuur klikt. Er zijn twee instellingen beschikbaar: Voorbeeld tonen om de afbeelding in voorbeeldmodus te tonen (F3) of Afbeeldingsbewerker starten om de afbeelding in een apart bewerkingsvenster te openen (F4).

De optie Lettertype pictogramweergave maakt het mogelijk het lettertype te selecteren voor tekst in het pictogram.

De optie Grote miniatuurgrootte gebruiken voor hoge schermresolutie geeft pictogramweergave met grote miniaturen, bijvoorbeeld wanneer een 4K monitor wordt gebruikt. Standaard is deze optie uitgeschakeld en is de maximale grootte van een miniatuur beperkt tot 256x256 pixels. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan de grootte van miniaturen uitgebreid worden tot 512x512 pixels. Deze optie zal meer gegevens in de database voor miniaturen opslaan en zal meer systeemgeheugen gebruiken. digiKam moet opnieuw gestart worden om effectief te worden voor de optie en de optie Miniaturen opnieuw bouwen vanuit het hulpmiddel Onderhoud moet worden uitgevoerd over alle verzamelingen.

Boomstructuurweergave-instellingen

Deze instellingen laten u de boomstructuurweergave van de linker en rechter zijbalk aanpassen. De optie Pictogramgrootte van boomstructuurweergave stelt de grootte in pixels van de pictogrammen van de boomstructuurweergave in de zijbalken van digiKam. Gebruik een grote waarde voor een HiDPI scherm. De optie Lettertype van boomstructuurweergave stelt het lettertype in gebruikt om tekst in boomstructuurweergave te tonen. De optie Een aantal items in boomstructuurweergave zal het aantal items in een map of toegekend aan een tag achter de naam van een album of tag tonen. Het getoonde aantal hangt er van af of de submappen/-tags uitgevouwen zijn of niet en instellingen van BeeldInclusief onderliggende boomstructuur van album en BeeldInclusief onderliggende boomstructuur van tags in het hoofdmenu.

Instelling voor voorbeeld

In plaats van het openen van de afbeelding in de bewerker, zal (F3), de voorbeeldmodus van digiKam, de afbeelding weergegeven binnen het hoofdvenster in het afbeeldingsgebied. Het voordeel van het voorbeeld is dat het sneller is dan het openen van de afbeeldingsbewerker en dat de pictogrammen van de andere afbeeldingen zichtbaar blijven zodat u snel een blik kan werpen op de lijst van huidige afbeeldingen. Afhankelijk van de mogelijkheden van uw computer, kunt u de beste manier kiezen om afbeeldingen te laden in het voorbeeld. Raw-bestanden kunnen anders behandeld worden, omdat dit soort lange berekeningen kan vereisen.

De eerste optie zal een kleine versie van de foto ingebed in het bestand proberen te openen. Het wordt gevonden in alle RAW-bestanden en is te vinden in alle bestanden die IPTC of XMP zoals PNG, JPEG, TIFF, JPEG2000, PGF, ondersteunen. Indien een ingebed voorbeeld niet is te vinden, zijn sommige decoders (JPEG, JPEG2000 en PGF, WebP) in staat een verkleinde versie van de foto zelf aan te maken wat nog steeds sneller is dan de hele afbeelding. Afhankelijk van de grootte van de afbeelding, de grootte van het ingebedde hvoorbeeld en de beschikbare grootte voor het voorbeeld op uw scherm, kan het effect van deze optie zichtbaar zijn of niet.

De tweede optie zal altijd de volledige afbeeldingsgegevens voor het voorbeeld gebruiken onafhankelijk van of er een gereduceerde versie ingebed in het bestand of niet. Dit kan resulteren in een betere kwaliteit van het voorbeeld maar is gewoonlijk langzamer.

Alleen als de tweede optie is geactiveerd zal het afrolveld rechts van "Raw afbeeldingen:" toegankelijk zijn. Het biedt drie opties: met Automatisch geselecteerd zal de Libraw-decoder de RAW-gegevens automatisch zonder enige aanpassing door de gebruiker decoderen. Dit kan soms leiden tot vreemde resultaten. Het algoritme neemt ook schermresolutie en CPU-snelheid in rekening om een optimum met betrekking tot snelheid en kwaliteit van rendering te bereiken. Ingebed voorbeeld zal proberen om het (JPEG) voorbeeld ingebed in het RAW-bestand te gebruiken. Raw-gegevens in halve grootte zal niet bewerkte RAW-gegevens in halve grootte tonen.

De optie Weergave zoomt naar de originele afbeeldingsgrootte is gerelateerd aan de eerste optie. Het zal zoomen op het ingebedde voorbeeld tot de originele afbeeldingsgrootte wat kan leiden tot een gereduceerde kwaliteit van het voorbeeld afhankelijk van de bovengenoemde parameters in de beschrijving van de eerste optie.

De optie Pictogrammen en tekst boven voorbeeld tonen zal pictogrammen voor draaien, gezichtentags, modus volledig-scherm etc. tonen. In de linkerbovenhoek van het afbeeldingsvoorbeeld en een tekst die aangeeft welke gegevens het voorbeeld toont in de rechterbovenhoek.

Instellingen voor volledig-scherm

De opties in dit tabblad zijn alleen van toepassing op de modus volledig scherm, waartoe u toegang krijgt via de knop Volledig scherm op de werkbalk of via BeeldModus volledig scherm (Ctrl-Shift-F) in het hoofdmenu of het contextmenu. Het is niet op de modus volledig scherm die u krijgt door te klikken op het pictogram Volledig scherm ofwel op een miniatuur of op het voorbeeld.

Als alle drie opties geactiveerd zijn is de enige weg om de modus volledig scherm te verlaten het contextmenu of Ctrl-Shift-F. U kunt ook aan de afbeeldingen werken door functies uit het contextmenu te kiezen van een pictogram of het voorbeeld.

Mime-type-instellingen

digiKam kan veel verschillende afbeeldingsbestandstypen herkennen alsook enkele video- en audioformaten. Om te bepalen welke bestandstypen digiKam zal proberen te laten zien kunt u de bestandsextensies toevoegen of verwijderen uit deze lijsten. Alle bestanden die in de albummappen van digiKam niet overeenkomen met deze extensies zullen worden genegeerd door digiKam.

Opmerking

De standaardinstellingen kunnen eenvoudig worden hersteld door te klikken op de update-knoppen rechts van iedere categorie.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld hoe typen bestanden te verwijderen uit de lijst, gebruikt u de contexthelp met het vraagteken uit de kop van het venster.

Instellingen voor categorieën van albums

In de albumweergave kunt u kiezen uit BeeldAlbums sorterenOp categorie om de albums in de albumboomstructuur van de linker zijbalk gesorteerd op categorie. Hier kunt u deze categorieën beheren, wat betekent toevoegen of verwijderen van categorieën of ze hernoemen door de knop Vervangen. Om categorieën aan een album toe te voegen moet u de dialoog Albumeigenschappen.

Instellingen voor tekstballonnen

Deze pagina voor instellingen dekt alle opties voor informatie die verschijnt wanneer de muis boven een bestandspictogram in het afbeeldingsgebied zweeft. Volgens de geactiveerde opties zullen ze getoond worden of niet.

Zie onderstaand een voorbeeld van de informatie getoond in een tekstballon over een pictogram in de minuaturenbalk met de relevante instellingen gedaan in de instellingenpagina.

Instellingen voor metagegevens

Inleiding

Afbeeldingsbestanden kunnen enige metagegevens hebben ingebed in het afbeeldingsbestandformaat. Deze metagegevens kunnen opgeslagen worden in een aantal standaard formaten zoals JPEG, TIFF, PNG, JPEG2000, PGF en RAW-bestanden. Metagegevens kunnen gelezen en geschreven worden in het formaat EXIF, IPTC end XMP als ze aanwezig zijn in het bestand.

Instellingen voor gedrag

Het tabblad Gedrag stelt u in staat te selecteren welke informatie digiKam zal schrijven naar de metagegevens bepalen hoe digiKam zal omgaan met ingebedde informatie.

Als de langzame synchronisatie is ingeschakeld zal digiKam alleen metagegevens wegschrijven wanneer de gebruiker klikt op het pictogram Wachtende wijzigingen in metagegevens toepassen in de statusbalk of bij afsluiten.

Instellingen voor Sidecars

Het tabblad Sidecars stelt de gebruiker in staat om te bepalen of digiKam zal lezen/schrijven uit/naar XMP-sidecars of niet. Bestandsnaam voor de sidecars ingesteld op bestandsnaam.ext.xmp. Bijvoorbeeld image1.dng zal een sidecarbestand hebben genaamd image1.dng.xmp.

Let op: Als het vakje "Uit sidecar-bestanden lezen" is geactiveerd zal digiKam alleen de sidecar lezen en de ingebedde metagegevens negeren.

Instellingen voor draaien

Acties Roteren

Afbeeldingen/miniaturen in de stand van de oriëntatie-tag tonen : dit gebruikt de oriëntatie gegevens die uw camera in de EXIF informatie heeft aangebracht zodat het beeld in de juiste stand wordt weergegeven. Het zal niet het bestand draaien alleen het beeld dat op het beeldscherm verschijnt. Als u een afbeelding permanent wilt draaien klikt u met de rechtermuisknop op de miniatuur en kiest u Roteer/spiegel automatisch volgens de EXIF-orientatie. De afbeelding zal dan op de schijf worden gedraaid en de tag zal gereset worden naar "normaal". Als uw camera deze oriëntatie regelmatig verkeerd aanbrengt kunt u overwegen deze functie uit te zetten.

Stel de oriëntatie-tag op normaal na roteren/spiegelen : de optie "Automatisch draaien" corrigeert automatisch de stand van afbeeldingen genomen met digitale camera's die een oriëntatie-sensor hebben De camera voegt een oriëntatie-tag toe aan de EXIF-metagegevens van de afbeelding. digiKam kan deze tag lezen om het beeld overeenkomstig aan te passen. Als u handmatig een afbeelding draait, zullen deze metagegevens onjuist zijn. Deze optie zal de oriëntatie-tag instellen op "Normaal" na aanpassing, in de veronderstelling dat u de afbeelding in de juiste stand gezet hebt. Schakel dit uit als u niet wilt dat digiKam wijzigingen aanbrengt in de stand van de afbeelding.

Instellingen van weergaven

TE DOEN

Geavanceerde instellingen

Het tabblad Geavanceerd stelt u in staat om naamruimten te beheren gebruikt door digiKam om tags, waarderingen en toelichting op te slaan. Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt door geavanceerde gebruikers om metagegevens te synchroniseren tussen verschillende software. Gebruik liever de standaar instellingen als u niet zeker bent wat hier te doen.

Sjablooninstellingen

De beheerder van metagegevenssjablonen is bedoeld om metagegevenssjablonen te beheren die gebruikt kunnen worden in

 • het tabblad Informatie van de weergave Opschriften van de rechter zijbalk

 • de sectie On the fly bewerkingen (alleen JPEG) van de weergave Instellingen van de rechter zijbalk in het venster ImporterenCamera'sEen van mijn camera's.

Het bovengedeelte toont een lijst met de al bestaande sjablonen. De eerste rij toont de titel van het sjabloon, de tweede rij toont de naam van de auteur(s) in het veld Auteursnamen van datzelfde sjabloon. Rechts hebt u drie bewerkingsknoppen, onder een invoerveld voor de sjabloontitel. Om een nieuw sjabloon te maken typt u een titel in het invoerveld en klikt u op de knop Toevoegen.... Het nieuwe sjabloon zal in de lijst verschijnen. Om een bestaand sjabloon te bewerken selecteert u het in de lijst, daarna bewerkt u zijn velden (zie volgende paragraaf) en tenslotte klikt u op de knop Vervangen.... U kunt ook een nieuwe titel ingeven voor het bewerkte sjabloon en de nieuwe versie met de knop Toevoegen... opslaan. Om een sjabloon te verwijderen selectert u het natuurlijk in de lijst en klikt u op de knop Verwijderen.

Waarschuwing

Merk op dat alle door u gemaakte wijzigingen aan de sjablonen alleen in het sjabloonbestnd opgeslagen worden als u de instellingendialoog verlaat met OK! De knoppen Toevoegen... en Vervangen... wijzigen alleen de sjabloonlijst in het RAM.

Tip

Het sjabloonbestand is te vinden in ~/.local/share/digikam/ voor handmatige backup of voor beheren van verschillende sets sjablonen met behulp van het bestandssysteem.

De rest van het vesnter is opgedeeld in vier tabbladen, die de metagegevensvelden groeperen in Rechten, Locatie, Contacten en Onderwerpen.

Het tabblad Rechten (zie boven) bevat de standaard identiteit en copyright gegevens. Dit is een extract van de IPTC specificaties voor deze velden:

 • Auteur (is synoniem van Maker en per regel): dit veld bevat uw naam of de naam van de fotograaf. Als dat niet haalbaar is bijvoorbeeld omdat de naam van de fotograaf beschermd dient te worden, dan kan de naam van de onderneming of de organisatie gebruikt worden. Als dit eenmaal opgeslagen is moet het door niemand meer gewijzigd kunnen worden. Dit veld ondersteund geen komma's of puntkomma's als scheidingsteken.

 • Auteurtitel (synoniem per regel): Dit veld moet de functionele titel van de fotograaf bevatten. Voorbeelden kunnen zijn: bedrijfsfotograaf, freelance fotograaf of zelfstandig commercieel fotograaf. Aangezien dit een toevoeging is voor het auteurveld moet het auteurveld ook ingevuld worden.

 • Aanbieder (synoniem met leverancier): gebruik het aanbiederveld om aan te geven wie de foto aanbiedt. Dit hoeft niet speciaal de maker van de foto te zijn. Als een fotograaf voor een nieuwsagentschap werkt zoals bijvoorbeeld Reuters of Associated Press, dan kan deze organisatie hier genoemd worden aangezien deze als "leverancier" optreedt voor het leveren van de foto. Als het beeld een foto uit het archief is dan dient hier de groep (agent) genoemd te worden die het beeld levert.

 • Bron: het bronveld moet worden gebruikt om aan te geven wie de oorspronkelijke eigenaar of copyrighthouder van de foto is. De inhoud van dit veld moet eigenlijk nooit gewijzigd worden nadat het werd ingevuld na het maken van de foto. Hoewel dit niet gehandhaafd word door cliëntenpanels moet u dit beschouwen als een "eenmalig schrijven"-veld. De bron kan zijn een individu, een agentschap of een medewerker van een agentschap. Om latere zoekacties te ondersteunen word voorgesteld om slashes "/" te scheiden door een spatie. Gebruik de vorm "fotograaf / agentschap" in plaats van "fotograaf/agentschap." De bron kan een andere zijn dan de maker en anders dan die genoemd worden in de copyright mededeling.

 • Copyrightmededeling : De Copyrightmededeling moet een mededeling bevatten over het copyright om het intellectuele eigendom van de foto te kunnen claimen en het moet de huidige eigenaar van het copyright voor de foto aanduiden. Gewoonlijk is dit de fotograaf maar als het beeld werd gemaakt door een medewerker of een uitzendkracht dan moet het agentschap worden genoemd. Gebruik de vorm die van toepassing is in uw land. Voor de VS moet u de vorm kiezen (c) {datum van eerste publicatie} naam van de copyrighteigenaar zoals in "(c)2005 John Doe." Let op het woord "copyright" of de afkorting "copr" mag worden gebruikt in plaats van het symbool (c). In sommige landen wordt alleen het copyrightsymbool erkend en de afkorting werkt niet. Verder moet het copyrightsymbool een volle cirkel zijn met een "c" daar binnen; het gebruik van zoiets als (c) waar de haakjes een gedeeltelijke cirkel vormen is niet voldoende. Voor toegevoegde wereldwijde bescherming gebruikt u de zin: "all rights reserved" het opvolgen van het bovenstaande wordt aanbevolen. In Europa moet u gebruiken: Copyright {jaar} {Copyright eigenaar}, all rights reserved. Voor maximale bescherming in Japan moeten de volgende drie eenheden in het copyright veld van de IPTC kern: (a) het woord copyright; (b) jaar van eerste publicatie; en (c) naam van de auteur. U mag ook de zin: "all rights reserved." toevoegen.

De velden in het tabblad Locatie zijn zelfverklarend per hun titel en de grijze hints in de lege velden. Een iets uitgebreidere beschrijving is te vinden onder InstellingendigiKam configureren...MetagegevensWeergavenIPTC-viewer

De gegevens in het tabblad Contacten verwijst naar de (hoofd)fotograaf onder Auteursnamen in het tabblad Rechten.

In het tabblad Onderwerpen kunt u een of meer onderwerpcodes, volgens de IPTC Photo Metadata Standard, aan het sjabloon toekennen. Als de eerste optie Standard referentiecode gebruiken is geselecteerd kunt u een code kiezen uit het afrolveld en de betekenis daarvan zal dan verschijnen in de velden van de sectie Eigen definities gebruiken. Als de code voor het onderwerp niet weet dat u op deze manier wilt toekennen is een beetje vervelend omdat er 1400 onderwerpen in de standaard zitten. Een betere manier is om voor uw onderwerp te zoeken in deze URL. Daar selecteert u Onderwerpcodes en uw taal (Engels aanbevolen) en klikt op Tonen. U schuift in het diagram en maakt extra niveaus van een item zichtbaar door op een van de velden te klikken. In het veld rechts van het diagram kunt u de code van het geselecteerde onderwerp vinden.

In het algemeen zijn de IPTC onderwerpcodes tamelijk uitgebreid maar aan de andere kant enigszins onvolledig in sommige velden, bijv. onder Lifestyle en Ontspanning/Spellen vindt u alleen Go, schaak, bridge en shogi. U wilt daar misschien eigen onderwerpen aan toevoegen, hoewel ze altijd privé (of bedrijfs)onderwerpen blijven. Een manier om dat in digiKam te doen is om eerst Standaard referentiecode gebruiken te activeren en 10001004 wat u brengt naar Lifestyle en Ontspanning/Spellen/shogi - om binnen ons voorbeeld te blijven. Daarna activeert u Eigen definities gebruiken en wijzigt het laatste cijfer van Referentie: in een 5 en de tekst in het veld Detail: in - zeg domino. U slaat deze eigen definitie op naar het sjabloon door te klikken op Toevoegen... rechts van de onderwerpenlijst. Daarna voert u een sjabloontitel in (als het een nieuw sjabloon is) en slaat het sjabloon op door te klikken op Toevoegen... aan de rechterkant van de sjablonenlijst. Haal deze twee niet door elkaar!

Beeldbewerkingsinstellingen

Instellingen voor bewerkingsvenster

Standaard gebruikt de afbeeldingsbewerking zwart als achtergrond voor de afbeeldingen wanneer deze worden getoond. Als u een andere kleur achtergrond wilt dan kunt u hier de kleur bepalen. U kunt ook kiezen om de taakbalk uit te schakelen als de afbeeldingsbewerking in de modus volledig beeld staat.

Over- en onderbelichte gebieden van een afbeelding kunnen aangegeven worden door donkere en lichte markeerkleuren die hier gedefinieerd kunnen worden. In de bewerker kan deze weergavemodus aan en uit worden geschakeld met respectievelijk F10 en F11. De drempels voor over- en onderbelichting kunnen ingesteld worden met de regelbalken "... percentages". Activeer Geef belichting aan als pure kleur als u alleen puur zwart (RGB 0,0,0) wilt aanmerken als onderbelicht en alleen puur wit (RGB 8 bit 255,255,255 respectievelijk RGB 16 bit 65535, 65535, 65535) wilt aanmerken als overbelicht.

Opties voor opslaan van afbeeldingen

Als u wijzigingen aanbrengt in JPEG-bestanden en ze vervolgens opslaat, dan worden deze bestanden opnieuw gecodeerd. Elke keer dat een JPEG-bestand wordt gecodeerd moet worden bepaald welk kwaliteitsniveau gebruikt zal worden. Helaas wordt het toegepaste kwaliteitsniveau niet opgeslagen in het afbeeldingsbestand. Dit betekent dat het programma niet hetzelfde kwaliteitsniveau kan gebruiken bij het opslaan van een gewijzigde afbeelding als is gebruikt bij de originele afbeelding. U kunt hier een standaard kwaliteitsniveau instellen die het programma zal gebruiken bij het opslaan van afbeeldingen. Sleep de schuifregelaar van JPEG-kwaliteit naar links voor een lage kwaliteit of naar rechts voor een hoge kwaliteit (1 = laagste kwaliteit, 100 = hoogste kwaliteit en geen compressie). Op het moment van schrijven worden metagegevens ondersteund.

Chroma-subsampling is de praktijk van het coderen van afbeeldingen door het aanbrengen van meer resolutie voor belichtingsinformatie dan voor de kleurinformatie. Lees dit Wikipedia artikel voor een volledige uitleg.

Met de optie PNG compressie kunt u de bestandsgrootte van PNG-afbeeldingen verkleinen. Deze handeling geeft geen vermindering van de beeldkwaliteit omdat PNG maakt gebruik van een algoritme zonder verlies. Het enige effect is dat afbeeldingsgegevens meer tijd nodig hebben om te comprimeren/decomprimeren. Als u een snelle computer heeft kunt u deze waarde wijzigen om een hoge compressiefactor (1: lage compressie / 9: hoge compressie) te gebruiken. Op het moment van schrijven worden metagegevens ondersteund.

Met de optie TIFF comprimeren, kunt u wisselen om het compressie-algoritme van TIFF-beeldbestanden Deflate te gebruiken. Zo verkleint u de grootte van TIFF-bestanden. Het heeft geen effect op de beeldkwaliteit omdat Deflate een algoritme zonder verlies is. Op het moment van schrijven worden metagegevens ondersteund.

De optie LossLess JPEG 2000-bestanden maakt opslag zonder verlies mogelijk of, indien de optie met verlies geselecteerd is, zelfs dan is de kwaliteit voor vergelijkbare bestandsgrootte veel beter dan normale JPEG. Op het moment van schrijven worden metagegevens ondersteund.

De optie LossLess JPEG 2000-bestanden maakt opslag zonder verlies mogelijk of, indien de optie met verlies geselecteerd is, zelfs dan is de kwaliteit voor vergelijkbare bestandsgrootte veel beter dan normale JPEG. Op het moment van schrijven worden metagegevens ondersteund.

Instellingen voor versies van afbeeldingen

Niet-destructieve bewerking en toekenning versie geeft u de vrijheid uw afbeeldingen te bewerken, om uit te proberen wat u wilt zonder zorgen om later te betreuren wat u hebt gedaan. digiKam zorgt voor het origineel en elke belangrijke tussenstap als u dat wilt.

In het keuzevakje aan de bovenkant kunt u niet-destructieve bewerking en versiebepaling in of uitschakelen.

In het eerste veld kunt u het bestandsformaat kiezen dat wordt gebruikt voor het opslaan van tussenstappen en het eindresultaat. Bedenk dat JPEG - zoals in de bovenstaande schermafdruk - een formaat met verlies is. Dus als u vanaf een tussenstap verder wilt gaan dan is het geen echt niet-destructief. Als u het kunt toestaan in termen van ruimte op de vaste schijf en snelheid van laden/opslaan, dan kunt u beter kiezen voor een formaat zonder verlies zoals bijvoorbeeld PNG of PCF. Klik op de informatieknop aan de rechterkant voor meer gedetailleerde informatie.

In het volgorde veld kunt u bepalen of de bewerker wijzigingen automatisch zal opslaan bij verlaten of eerst zou moeten vragen.

In het derde veld bepaalt u in welk gevallen u wilt dat de bewerker tussenstappen opslaat. Klik op de informatieknop aan de rechterkant voor meer gedetailleerde informatie.

In het laatste veld kunt u aanpassen of u alleen de laatste versie getoond wilt hebben in de Afbeeldingsweergave (standaard, geen van de vakjes geactiveerd) of dat u ook de pictogrammen van de originele versie en/of tussenstappen wilt zien.

Instellingen voor RAW-decodering

In eerdere versies van digiKam was de afbeeldingsbewerker (toen afbeeldingweergave genoemd) slechts een viewer voor foto's. Maar deze verandert snel in een handig foto-manipulatie-gereedschap. In dit dialoog kunt u bepalen hoe de afbeeldingsbewerker zich zal gedragen bij het openen van raw-bestanden.

Snel en eenvoudig, zoals een 8-bit afbeelding

RAW-bestanden zullen gedecodeerd naar 8-bits kleurdiepte met een BT.709 gamma-curve en een 99-procent witpunt. Deze modus is sneller dan 16-bit decodering. In 8-bits modus wordt zal alleen met de instelling Automatische helderheid rekening worden gehouden (beperking van dcraw).

De standaardinstellingen gebruiken, in 16 bits

Indien ingeschakeld zullen alle RAW-bestanden gedecodeerd worden tot 16 bits kleurdiepte met een lineaire gammakromme en volgens de instellingen in het tabblad Standaard instellingen van RAW. Om donkere afbeeldingsrendering te voorkomen in de bewerker, is het aanbevolen om in deze modus Kleurbeheer toe te passen.

Altijd het raw-importeren hulpmiddel gebruiken om instellingen aan te passen

Met deze optie geactiveerd zal het importhulpmiddel van RAW in de rechter zijbalk openen in de Afbeeldingsbewerker zodat u individuele parameters voor elke afbeelding die u opent kunt instellen.

Standaard instellingen voor RAW

Mozaïek wegwerken

Een algoritme voor wegwerken van mozaïek is digitaal afbeeldingsproces gebruikt om een volledige afbeelding te interpoleren uit partiële ruwe gegevens uit de kleur gefilterde afbeeldingssensor in vele digitale camera's om een matrix te vormen van gekleurde pixels. Ook bekend als CFA-interpolatie of kleur reconstructie.

RGB interpoleren als vier kleuren

Bij de standaard wordt er van uitgegaan dat alle groene pixels hetzelfde zijn. Als groene pixels van de CCD-sensor op de even rij meer gevoelig zijn voor ultraviolet licht dan op de oneven zult u een golfpatroon in de uitvoer krijgen. Deze optie lost dit probleem op met een klein detailverlies. Bij herhaling vervaagt deze optie de afbeelding iets, maar het elimineert valse 2x2 golfpatronen met de VNG-kwaliteitsmethode en mazen met de AHD-kwaliteitsmethode.

Pixels niet uitrekken of draaien

TE DOEN

Kwaliteit:

TE DOEN digiKam en Dcraw bieden ons drie alternatieven: bi-lineair, VNG-interpolatie, AHD-interpolatie. Het schijnt dat AHD-interpolatie (voor Adaptive Homogeneity-Directed) de beste keuze is voor kwaliteit volgens enige testen die ik heb uitgevoerd en het paper van de persoon die het heeft geïmplementeerd. VNG-interpolatie (Variable Number of Gradients) was het eerste algoritme gebruikt door Dcraw maar het lijdt aan kleur-artifacts aan de rand. Bi-lineair is interessant als u kijkt naar snelheid met een acceptabel resultaat.

Doorgangen:

TE DOEN

Interpolatie verfijnen

Deze optie is alleen beschikbaar voor DCB en VCD/AHD. TE DOEN

Witbalans

Methode

Er zij hier vier opties beschikbaar: Standaard D65, Camera, Automatisch en Handmatig. Standaard D65 gaat over normale daglicht condities. Camera gebruikt de camera-eigen instellingen voor witbalans indien ingesteld. ??? Automatisch De standaard is om een vastgezette kleurbalans te gebruiken, gebaseerd op een witte kaart gefotografeerd in zonlicht. ??? Handmatig zal kleuren aanpassen volgens de T(K) (kleurtemperatuur in graden Kelvin) en Groen instellingen. TE DOEN

Lichtvlekken

Dit is het verhaal van de drie lichtvlekopties, met dank aan Nicolas Vilars:

Standaard is hier het beschouwen van lichtvlekken (lees: delen van uw afbeeldingen die ingebrand zijn vanwege de onmogelijkheid van uw camera om de lichtvlekken te vangen) als gewoon / geheel wit (optie geheel wit). U kunt enige grappige resultaten krijgen met de optie unclip die de lichtvlekken in verschillende kleuren roze zal schilderen. Tenslotte kunt u proberen om te overwegen enige delen te herstellen van de ontbrekende informatie uit de lichtvlekken (optie reconstrueren).

Dit is mogelijk omdat de blauwe pixels een tendens hebben om minder snel te verzadigen dan de groene en de rode. digiKam/dcraw zal proberen om de ontbrekende groene en rode kleuren uit de overblijvende niet verzadigde blauwe pixels te reconstrueren. Natuurlijk is hier alles een kwestie van de verhouding tussen hoeveel kleur of wit u wilt.

Als u Reconstrueren als optie selecteert, zult u de keuze gegeven worden om een niveau te kiezen. een waarde van 3 is een compromis en kan/zou aangepast (kunnen) worden op een basis per afbeelding.

Opmerking

Hier is een kleine waarschuwing, voor de paar nieuwsgierigen die de man-pagina's van Dcraw hebben gelezen, zegt de auteur dat 5 het compromis is, 0 is geheel wit en 1 unclip. Dit is omdat in digiKam 0 en 1 zijn de opties "geheel wit" en "unclip" in het afrolmenu (als u deze selecteert, zal de niveauschuifregelaar grijs zijn). Daarom laat de schuifregelaar in digiKam met de optie "reconstrueren" u kiezen tussen 0 tot 7 (in plaats van 0 tot 9 in de opdrachtregel van Dcraw) waar 3 het compromis is in plaats van 5 op de opdrachtregel van het hulpmiddel Dcraw.

Belichtingscorrectie (E.V)

TE DOEN

Valse kleuren in oplichten corrigeren

TE DOEN

Automatische helderheid

TE DOEN

Correcties

Ruisreductie

TE DOEN Bij verwijderen van mozaïek in uw afbeelding kunt u ook vragen om ruisreductie (met een kleine vermindering van snelheid). Deze optie past een algoritme toe van ruisreductie terwijl de afbeelding nog steeds in de CIE Lab kleurruimte is. Omdat ruis alleen toegepast wordt op de laag Helderheid (Luminosity) (de "L" van Lab), zou het uw afbeelding niet moeten vervangen zoals traditionele algoritmen voor ruisreductie doen in modus RGB. Dus, als u een afbeelding van RAW converteert en het verschijnt met ruis, dan, in plaats van een ruisvermindering, ga terug en converteer opnieuw met deze optie ingeschakeld. De standaard is: Drempel = 100. Hogere waarden zullen het gladstrijken vergroten, lager zal gladstrijken verminderen.

Chromatische aberratie (CA) correctie

Als u de CA van uw lenzen weet kunt u de rood- en blauwcorrectiewaarden hier instellen. Dit is zeker de optimale methode voor CA-correctie omdat het gedaan wordt tijdens de RAW-conversie.

Kleurbeheerinstellingen

digiKam geschikt voor kleurbeheer. RAW bestanden zoals ze aangemaakt worden zijn niet voor kleur bewerkt. Uw camera levert de gegevens die hij heeft vastgelegd in RAW formaat en laat u alle bewerkingen uitvoeren. Iedere camera heeft zijn specifieke manier van kleurinformatie vastleggen. Daarom zult u een specifiek profiel moeten toepassen op de beelden die u wilt bewerken. Kijk daarvoor op: ICC kleurprofielbeheer voor meer details en uitleg.

Kortom, een profiel plaatst kleurinformatie en verstrekt informatie over hoe de kleuren moeten worden weergeven. Het geeft ook informatie aan LCMS en digiKam over hoe de kleur informatie van de ene kleurruimte naar een andere vertaald moet worden om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk te houden voor alle media voor weergave.

Werkwijze vraag bij het openen van een afbeelding in de beeldbewerker/start kleurbeheertoepassing met RAW bestanden.

Kleurprofielmap : stel deze in op de map waar u alle profielen bewaart bijv. "/usr/share/color/icc" of "/home/user/.color/icc". digiKam scant deze map bij het opstarten.

Instellingen van ICC-profielen : hier wordt de gelegenheid geboden om "standaard" keuzes voor uw profielen aan te geven. Alles is later aanpasbaar bij het openen van een RAW bestand.

 • De Kleurbeheerweergave gebruiken is een alternatief voor gebruik van Xcalib of Argyll. Kleurbeheer heeft alleen invloed op uw beeld, niet op het gehele scherm.

 • U moet een werkruimteprofiel aangeven (lineaire profielen als sRGB, ECI-RGB, LStar-,RGB, Adobe-RGB of CIE-RGB). Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken kunt u Adobe-RGB kiezen. Als het alleen voor internetpublicatie is dan is sRGB beter (Adobe-RGB wordt een beetje saai in browsers zonder kleurmanagement). Maar u kunt dit later natuurlijk ook veranderen (door een ander profiel aan te geven) daarom kan Adobe-RGB een goede keus zijn voor het opslaan van het beeld omdat u het later altijd nog kan veranderen naar sRGB voor het beeld op uw blog wordt geplaatst. Opmerking: gebruik geen niet-lineaire profielen omdat ze de kleurbalans zullen wijzigen.

 • Het invoerprofiel moet passen bij het cameramerk en model dat u gebruikt. Niet alle profielen zijn gelijk, er zijn er bij waarin tone mapping/gamma correctie niet is inbegrepen (Canon). Van nu af corrigeert dcraw gamma niet voor bij conversie van 16 bits diepte, dat betekent dat u het tone-mapping zelf moet doen.

 • Er zijn een aantal andere opties, zoals het soft proof-profiel waarmee u vooraf kunt beoordelen, er van uitgaande dat u er een profiel voor heeft, hoe uw afbeelding zal worden voor een bepaald apparaat. Het is handig voor het afdrukken, bijvoorbeeld omdat de printer een kleiner gamma heeft dan uw camera en sommige kleuren verzadigd kunnen lijken. U kunt dit handmatig bepalen in plaats van te vertrouwen op het "blinde" algoritme van uw printer.

Voor de meeste camera's is het vrij duidelijk welk kleurprofiel zij voorstellen voor het type dat u gebruikt, maar niet voor de Canon's. Hier is een tabel van de camera's en bijpassende profielen, het niet-verplichtend natuurlijk:

CameraProfielserie
Canon 1D mark II6051
Canon 1D mark II6111
Canon 1Ds6021
Canon 1Ds mark II6081
Canon 5D6091
Canon 10D6031
Canon 20D6061
Canon 30D6112
Canon 40D6101
Canon 300D6031
Canon 350D6111 of 6071
Canon 400D6131

De Canon profiel-extensie duidt aan het voorgestelde gebruik: F voor natuurgetrouw, L voor landschap, N voor neutraal, P voor Portret Stijl en S voor standaard stijl.

Hier vind u een typisch RAW workflow scenario.

Lichtbak-instellingen

De instelling van de lichtbak van digiKam kan op deze pagina worden ingesteld op standaardwaarden, zodat elke keer dat u de lichtbak opent, deze instellingen worden geactiveerd (indien mogelijk, want voor beelden met een verschillende grootte werkt de synchrone modus niet).

Panelen automatisch synchroniseren verwijst naar de knop Synchroniseren op de lichttafelwerkbalk die laat zien dat u nog steeds deze optie daar uit kan schakelen. Als de volgende optie niet is geactiveerd, dan moet u de afbeeldingen uit de miniaturenbalk naar de twee panelen van de lichttafel laden met slepen+loslaten of met de knoppen Op links of Op rechts.

Instellingen voor diashow

Het instellen van de diashow is gemakkelijk te begrijpen. De bovenste schuif regelt de tijd tussen de beeldovergangen; gewoonlijk is een tijd van 4-5 seconden goed. De andere vakjes activeren of deactiveren het tonen van metagegevens onder in de beelden van de diashow tijdens het afspelen.

Kwaliteitsinstellingen voor afbeeldingen

Deze instellingen verwijzen naar het hulpmiddel Afbeeldingskwaliteitssorteerder waar u toegang tot hebt via HulpmiddelenOnderhoud.

Door het eerste keuzevakje kunt u de gehele functie in of uitschakelen. Met de vier opties Detecteren ... kunt u kiezen welk soort fout meegenomen moet worden in de Afbeeldingskwaliteitssorteerder. Pratend over meenemen: de factoren voor vervaging, ruis en compressie kunnen ingesteld worden met de hulp van de drie balken voor ... gewichts aanpassing onderaan.

Met de drie opties Toekennen ... Label ... kunt u bepalen aan welke afbeeldingskwaliteitsniveau een label toegekend zou moeten worden. Deactiveren van alle drie maakt de Afbeeldingskwaliteitssorteerder natuurlijk nutteloos. De drempelwaarden voor deze niveaus kan ingesteld worden met de drie ... drempelwaarde schuifregelaars. Het zal normaal enig testen en uitproberen vergen om de instellingen te vinden die aan uw wensen voldoen. Merk op dat de invoer, bijv. de afbeeldingen die het proces moet onderzoeken, een belangrijke invloed zullen hebben. Het maakt verschil of u een album kiest met afbeeldingen die allemaal min-of-meer OK zijn en slecht kleine verschillen bevatten of dat u een verzameling biedt met afbeeldingen waar sommige van de afbeeldingen echt erg vaag zijn, ruis bevatten, ... U moet ook overwegen op welk punt in uw workflow u deze bewerking wilt uitvoeren. Direct na het importeren van de bestanden uit uw camera is waarschijnlijk een goed idee.

Met de bovenste regelbalken kunt de snelheid van het proces in drie stappen aanpassen. Langzame snelheid (1) zou moeten leiden tot betere resultaten.

Camera-instellingen

De camera-instellingen worden getoond links van de lijst met de momenteel ondersteunde camera's. Aan de rechter bovenkant is een auto-detectie knop, die probeert de camera aansluiting op uw computer te identificeren (zorg ervoor dat de camera goed is aangesloten op de computer en is ingeschakeld in de beeldweergave modus). Daaronder zijn de poort instellingen; de momenteel ondersteunde zijn serieel, USB en USB/FireWire massaopslag.

Klikken op een camera in de lijst aan de linkerkant toont de ondersteundepoorten die u vervolgens kunt selecteren. Als er slechts één ondersteunde poort is zal die automatisch worden geselecteerd. Onderaan, aan de rechterkant, is een vakje voor het intikken van het juiste pad bij een seriële poort. Houd er rekening mee dat het USB-interface geen padinstelling nodig heeft. Als u de camera niet kunt vinden in de lijst, kunt u proberen om een ​​algemeen apparaat voor massaopslag te gebruiken, te selecteren met het item Aangekoppelde camera in de lijst.

Helemaal onderaan stelt u het pad in voor een USB of FireWire (IEEE-1394 of i-link) massaopslagcamera. Dit venster wordt geactiveerd wanneer u USB of FireWire massaopslagcamera kiest uit de lijst met camera's. U moet hier het pad aangeven naar de locatie waar u gewoonlijk de camera aansluit. Meestal is dat /mnt/camera of /mnt/removable.

Om uw camera te kunnen benaderen met digiKam sluit u het toestel aan op uw computer, en zet u de camera aan in de image-display-modus.

Probeer of digiKam uw camera automatisch kan herkennen. Als dat niet lukt kunt u de camera, model en poort handmatig instellen. Als u eenmaal de camera heeft ingesteld ga dan naar het menu "Camera's" in het hoofdinterface en daar zult u de camera genoemd zien.

Opmerking

U kunt willekeurig welke titel kiezen voor uw camera in de instellingen. Deze benaming wordt dan gebruikt in het menu Camera's in het hoofdvenster. Als u meerdere camera's hebt kunt u die ook via dit interface toevoegen.

Diverse instellingen

Algemene instellingen

Met de instelling Type tekenreeks vergelijken, kunt u de manier instellen waarop tekenreeksen vergelken worden binnen digiKam. Dit beïnvloedt de sortering van de boomstructuurweergave. Natuurlijk probeert tekenreeksen te vergelijken op een manier die rekening houdt met enige normale conventies. Het resultaat zal een soort van natuurlijk zijn zelfs als ze een verschillend aantal cijfers in zich hebben. Normaal gebruikt een meer technische benadering. Gebruik deze stijl als u albums namen geeft met ISO datums (201006 of 20090523) en de albums gesorteerd moeten worden volgens deze datums.

Met de instelling Bevestig verplaatsen naar prullenbak en Bevestigen bij permanent verwijderen van items kunt u de mededeelzaamheid van digiKam instellen, wanneer u een foto of een album verwijdert. Zie ook de secties Verwijderen van een foto en Verwijderen van een album voor meer details.

De redactionele wijzigingen aangebracht via de rechter zijbalk kunnen zonder vermelding door digiKam worden toegepast bij het instellen van de optie Breng veranderingen aan in de rechter zijbalk zonder bevestiging. Anders moeten de veranderingen worden toegepast door op de knop Wijzigingen toepassen te drukken.

De optie Scan voor nieuwe items bij opstarten zal digiKam dwingen om de albumbibliotheek te scannen op nieuwe items toegevoegd of verwijderd tussen digiKam-sessies. Dit kan namelijk de opstarttijd van digiKam vertragen. Als er onderdelen zijn verwijderd uit de albumbibliotheek, zal digiKam u vragen dat te bevestigen alvorens de itemreferenties definitief uit de database te verwijderen.

Instellingen voor gedrag van toepassing

Met de instelling Schuif huidig item naar het centrum van de miniatuurbalk, kunt u de miniatuurbalk centreren op het nu geselecteerde item met de muisaanwijzer op het centrum van het zichtbare gebied.

Met de instelling Startscherm bij opstarten tonen, kunt u het tonen van het startscherm wanneer de toepassing geladen wordt uitschakelen. Dit kan de opstarttijd enigszins versnellen.

Met de instelling Titel van het zijbalktabblad, kunt u instellen hoe zijbalken aan de zijden de titels van het tabblad tonen. Gebruik de optie Alleen voor het actieve tabblad alleen als u een kleine schermresolutie gebruikt zoals met een laptop. Anders is Voor alle tabbladen de beste keuze om snel alle interne mogelijkheden van digiKam te ontdekken.

Met de instelling Widgetstijl, kunt u de standaard decoratie en uiterlijk van het toepassingenvenster kiezen. De stijl Fusion is de beste keuze onder alle bureaubladen.

Met de instelling Pictogramthema, kunt u het standaard pictogramthema van de toepassing kiezen. Beschikbaarheid van thema's hangt af van het gebruikte bureaublad om digiKam uit te voeren.

Het thema instellen

Kleurenschema's worden geleverd als thema's om het hoofd-interface van digiKam naar uw wensen te personaliseren. Voor toegang tot deze instellingen, selecteer InstellingenThema's uit de menubalk en selecteer het gewenste te gebruiken thema.

Sneltoetsen configureren

digiKam heeft het gemeenschappelijke KDE configuratiehulpmiddel voor sneltoetsen toegankelijk via het hoofdmenu-item InstellingenSneltoetsen configureren. Voor meer informatie lees de sectie over de sneltoetsconfiguratie in KDE toepassingen van de KDE Fundamentals.

Standaard sneltoetsen van digiKam:

Toekennen van waardering

WaarderingSneltoets
geen waarderingCtrl+0
1 sterCtrl+1
2 sterrenCtrl+2
3 sterrenCtrl+3
4 sterrenCtrl+4
5 sterrenCtrl+5

Toekenning van keuzelabel

KeuzelabelSneltoets
geenAlt+0
afgewezenAlt+1
in behandelingAlt+2
geaccepteerdAlt+3

Toekenning van kleurlabel

KleurlabelSneltoets
geenCtrl+Alt+0
roodCtrl+Alt+1
oranjeCtrl+Alt+2
geelCtrl+Alt+3
groenCtrl+Alt+4
blauwCtrl+Alt+5
magentaCtrl+Alt+6
grijsCtrl+Alt+7
zwartCtrl+Alt+8
witCtrl+Alt+9

Zoomen

ActieSneltoets
InzoomenCtrl++
UitzoomenCtrl+-
Zoomen 100%Ctrl+.
In venster laten passenCtrl+Alt+E
Op selectie laten passenCtrl+Alt+S

Algemene snelkoppelingen

ActieSneltoets
Items permanent verwijderenShift+Del