Het handboek van digiKam

herziening 7.0 (Juli 2020)

digiKam-logo

digiKam is een fotobeheertoepassing met ondersteuning voor digitale camera's.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Achtergrond
Over digiKam
Bugs (programmafouten) rapporteren
Ondersteuning
Meewerken
Grondbeginselen
Ondersteunde afbeeldingsformaten
Inleiding
Afbeeldingscompressie
JPEG
TIFF
PNG
PGF
RAW
Ondersteunde formaten van films
Inleiding
Videoformaten
Videofunctie
Ondersteunde digitale camera's
De database van digiKam
Inleiding
Technische achtergrond en instellingen
2. Het gebruik van digiKam
Het hoofdscherm van digiKam
Inleiding tot het hoofdvenster
Afbeeldingsgebied
Weergave van albums
Weergave van tags
Weergave van labels
Weergave van datums
Tijdlijnweergave
Zoekenweergave
Vage weergave
Kaartweergave
Weergave van mensen
De rechter zijbalk van digiKam
Inleiding tot de rechter zijbalk
Eigenschappen
Metagegevens
Kleuren
Kaarten
Opschriften
Versieweergave
Filters
Weergave van hulpmiddelen
De lichttafel van digiKam
Het takenwachtrijbeheer van digiKam
Het venster voor takenwachtrijbeheer
RAW-workflow in bulk
De beheerder van tags van digiKam
De werkbalk van de beheerder van tags
Het venster van de beheerder van tags
Digital Asset Management (DAM) met digiKam
Inleiding in DAM
Bouw een systeem om uw foto's te organiseren en te vinden
Bescherm uw auteurschap en copyright
Bescherm uw afbeeldingen tegen verminking van gegevens en verlies
Een typische DAM workflow
Een gezicht van een tag voorzien met digiKam
Een digitale camera gebruiken met digiKam
Inleiding tot het interface voor importeren
Basis import-interface bewerkingen
Geavanceerde import-interface bewerkingen
digiKam instellen
Inleiding
Instellingen van database
Instellingen van verzamelingen
Instellingen van weergaven
Instellingen voor tekstballonnen
Instellingen voor metagegevens
Sjablooninstellingen
Beeldbewerkingsinstellingen
Kleurbeheerinstellingen
Lichtbak-instellingen
Instellingen voor diashow
Kwaliteitsinstellingen voor afbeeldingen
Camera-instellingen
Diverse instellingen
Het thema instellen
Sneltoetsen configureren
3. De afbeeldingsbewerker
Een inleiding tot de afbeeldingsbewerker
Het bewerkingsvenster van afbeeldingen
Uw oorspronkelijke foto terughalen
Acties ongedaan maken/opnieuw uitvoeren
Navigeren door de foto's
De weergave wijzigen
Afbeeldingen afdrukken
Fotografisch bewerken - Workflow
Afbeeldingsbewerking/Hulpmiddelen voor workflow
RAW-afbeeldingsbestanden bewerken, RAW bewerkingsvolgorde
Hulpmiddelen voor kleurbewerking
Verbetering van afbeelding
Afbeeldingstransformatiehulpmiddelen
Decoratieve elementen toevoegen
Speciale effecten (filters)
Behandeling van RAW-bestand en kleurbeheer
Inleiding
Meet definities over kleurbeheer
De kleurruimteverbindingen
De werkruimte
De sRGB kleurruimte
Kalibreren en profileren van de RGB van uw monitor
Het cameraprofiel en zaken met betrekking tot het ontwikkelen van een raw-bestand
De profielpunten naar echte kleuren in de echte wereld
Printerprofielen, weergave-intenties, en soft-proofing
4. Hulpmiddel voor afbeeldingen ophalen
Selectie van scanner
Hoofddialoog
Scannen
Meerdere selecties scannen
Help en afsluiten
5. Geolocatie
Geolocatiebewerker
De kaart
Coördinaten bewerken
De correlator
Ongedaan maken/opnieuw
Omgekeerde geocodering
Zoeken
6. Hulpmiddel Presentatie
De instellingendialoog
Het hulpmiddel Presentatie in actie
7. Metagegevens-bewerker
8. Hulpmiddel Panorama
9. HTML-galerij
Selectiedialoog voor een album
10. Hulpmiddel voor belichtingen mengen
11. Hulpmiddel voor kalender
12. Hulpmiddel Onderhoud
Inleiding
De mogelijkheden van onderhoud
De gezamenlijke opties
Het scannen naar nieuwe hulpmiddelen voor items
Het hulpmiddel voor miniaturen opnieuw aanmaken
Het hulpmiddel voor opnieuw aanmaken van vingerafdrukken
Het hulpmiddel voor zoeken naar duplicaten
Het hulpmiddel voor beheer van gezichten
Het hulpmiddel voor sorteren op kwaliteit van afbeeldingen
Het hulpmiddel voor synchroniseren van metagegevens
13. Hulpmiddel voor DLNA-mediaserver
De server starten
Het configuratiepaneel
Belangrijke notities
14. Print-assistent
15. Hulpmiddel Afbeeldingen verzenden
De Module gebruiken
Afbeeldingselectie
E-mailinstellingen
Afbeeldingen e-mailen in actie
16. Hulpmiddel Exporteren naar Flickr
Initialisatie van hulpmiddel bij eerste keer toegang
Regulier gebruik van hulpmiddel
17. Hulpmiddel Piwigo-export
18. Hulpmiddel KML-export
19. Hulpmiddel voor exporteren naar Google services
20. Hulpmiddel Flash-export
21. Hulpmiddel voor Dropbox
22. Hulpmiddel Facebook
23. Hulpmiddel ImageShack
24. Hulpmiddel Imgur
25. Hulpmiddel Mediawiki
26. Hulpmiddel Rajce
27. Hulpmiddel RemoteStorage
28. Hulpmiddel Smug
29. Hulpmiddel VKontakte
30. Hulpmiddel YandexFotki
31. Menubeschrijvingen
Het hoofdscherm van digiKam
Het menu Bladeren
Het menu Album
Het menu Tag
Het menu Item
Het menu Bewerken
Het menu Beeld
Het menu Hulpmiddelen
Het menu Importeren
Het menu Exporteren
Het menu Instellingen
Het menu Help
De afbeeldingsbewerker
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Kleur
Het menu Verbeteren
Het menu Transformeren
Het menu Decoreren
Het menu Effecten
Het menu Beeld
Het menu Instellingen
Het menu Help
De lichttafel
Het takenwachtrijbeheer
Het camera-interface
32. Dankbetuigingen en licentie

Lijst van voorbeelden

2.1. Een foto van een tag voorzien met het contextmenu
2.2. Geavanceerde zoekcriteria
2.3. Duplicaten zoeken binnen een album
2.4. Vaag zoeken naar gelijkende afbeelding
2.5. Vaag zoeken met een schets
2.6. Gezichtsherkenningsresultaat
2.7. Een histogram in alle kleuren mode van een foto
2.8. Een onderbelichte foto
2.9. Een overbelichte foto
2.10. Een juist belichte foto
2.11. Zijbalk Titels & Tags met voorbeeld
2.12. De lichttafel in actie
2.13. De dialoog voor selectie van de map op de camera
3.1. Het bewerkingsvenster van afbeeldingen
3.2. Het hulpmiddel textuur toepassen in actie
3.3. Kleurencorrectievoorbeeld normaliseren
3.4. Kleurencorrectievoorbeeld voor gelijktrekken
3.5. Voorbeeld van automatische niveaucorrectie
3.6. Contrastcorrectie uitrekken
3.7. Het zwart-wit conversie-filter in actie
3.8. Het hulpmiddel voor kleurbalans in actie
3.9. Het hulpmiddel voor Tint, Verzadiging en Lichtheid in actie
3.10. Het hulpmiddel voor helderheid/contrast/gamma in actie
3.11. Het Lokaal contrast in actie
3.12. Het hulpmiddel Vervagen in actie
3.13. Het hulpmiddel voor rode ogen correctie in actie
3.14. Het hulpmiddel voor verscherpen in actie
3.15. De huidige selectie van een afbeelding in de afbeeldingsbewerker
3.16. Samengevoegd panorama bewerkt met automatisch bijsnijden
3.17. Het Beeldverhouding bijsnij dialoogvenster
3.18. Voorbeeld van foto compositie met gebruik van Regel van derden
3.19. Fotocompositie aan de hand van harmonieuse driehoeken
3.20. Voorbeeld van foto compositie met gebruik van de Gulden Spiraal
3.21. Voorbeeld van foto compositie met gebruik van de Gulden Spiraal Secties
3.22. Fotocompositie aan de hand van de gulden driehoeken
3.23. Fotocompositie aan de hand van de gulden secties
3.24. De dialoog van het hulpmiddel grootte wijzigen
3.25. Origineel versus Vivid-filter
3.26. Het neonfilter