Hoofdstuk 1. Inleiding

Artikulate is oefenprogramma dat helpt bij het verbeteren en perfectioneren van vaardigheden in de uitspraak van een vreemde taal. Hiervoor biedt Artikulate lessen gemaakt door sprekers in de eigen taal, die hun eigen stemmen als vergelijking hebben opgenomen. Een leerling kan deze opnamen downloaden in de vorm van lessen van het internet. De les bestaat dan uit het afspelen van de opname van een frase van de taaleigen spreker, het opnemen van de eigen stem en beide vergelijken totdat het resultaat goed genoeg is om door te gaan naar de volgende frase.

Het leerconcept

Het leerconcept van Artikulate is gebaseerd op eerlijk zichzelf toetsen van de leerling. Een leerling oefent een aantal frasen in één lessessie. Voor elk van zo'n fase speelt hij/zij de opname van de taaleigen spreker voor de frase en luistert ernaar. Door daarna zijn/haar eigen stem op te nemen bij de poging deze frase te herhalen, krijgen we een tweede opname. De leerling kan dan beide opnamen vergelijken en besluit dat de frase goed is of dat een verdere poging nodig is. De geleverde lessen bieden training voor speciale scenarios (zoals een maaltijd bestellen in een restaurant) maar kan zich ook focussen op het leren hoe moeilijke zinnetjes en woorden uit een specifieke taal juist worden uitgesproken.