Het handboek van Assistent voor importeren

Laurent Montel

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.3.40 (Applications 16.08) (2016-07-27)

Inleiding

Assistent voor importeren stelt u in staat om gegevens van e-mailberichten, instellingen, adresboek en agenda uit uw gebruikersaccount uit de volgende e-mailprogramma's te importeren.

Trojitá, Evolution 1.x - 3.x, OS X Mail, Opera, Sylpheed, Thunderbird/Mozilla, The Bat!, Outlook Express, Balsa, Pegasus-Mail en Claws Mail

Daarnaast kunt u de handmatige import gebruiken voor KMail Archive, mbox(Unix, Evolution), KMail Maildirs, Icedove, Lotus Notes, Plain Text en Mailman archieven.

Als geen e-mailgegevens automatisch worden gedetecteerd klik dan op Handmatige selectie in het startvenster en gebruik de Handmatige import-functies.

U kunt Assistent voor importeren direct starten met het startprogramma voor toepassingen of vanuit KMail met HulpmiddelenAssistent voor importeren voor automatische detectie of uit KMail met BestandBerichten importeren voor handmatig importeren.

Opmerking

Sluit KMail alvorens gegevens te importeren. Sommige plug-ins zullen het configuratiebestand van KMail wijzigen.

Voor informatie over andere hulpmiddelen om e-mailberichten te importeren leest u Exportprogramma van PIM-gegevens in het handboek.

Gedetecteerde e-mailtoepassingen

Bij het opstarten zal de assistent voor importeren alle ondersteunde e-mailtoepassingen detecteren en ze in een lijst in het venster aan u tonen. Selecteer de e-mailtoepassing waar vanaf u wilt importeren en klik op de knop Volgende. De assistent zal dan vragen of u alles wilt importeren of geeft u opties om te selecteren welke typen materialen u wilt importeren.

Selectie voor importeren

Selectie voor importeren

Afhankelijk van uw selecties in de materialen op het scherm voor importeren, zult u een of meer van de volgende schermen zien:

  • Om e-mailberichten te importeren moet u de map selecteren waarin u uw e-mailberichten wilt importeren. Eenmaal geselecteerd, klik op de knop E-mailberichten importeren. Als de voortgangsbalk 100% bereikt, klik op de knop Volgende of de knop Beëindigen, als dit uw laatste selectie van materiaal was.

  • Om E-mailfilters te importeren, klik op de knop Filters importeren en het zal alle filters importeren, die het heeft gevonden, eenmaal beëindigd, klik op de knop Volgende of de knop Beëindigen, als dit uw laatste selectie van materiaal was.

  • Om instellingen te importeren, klik op de knop Instellingen importeren. De assistent zal u enkele vragen stellen bijv. welke map te gebruiken voor accountmappen die niet bestaan. De assistent zal ook uw identiteit aanmaken. eenmaal gereed, klik op de knop Volgende of de knop Beëindigen, als dit uw laatste selectie van materiaal was.

  • Om adresboeken of agenda's te importeren, klik op de knop Adresboek importeren of de knop Agenda importeren en het zal alle adresboeken of agenda's importeren die het vindt. Eenmaal gereed, klik op de knop Volgende.

Klik op de knop Beëindigen om af te sluiten en de assistent te verlaten. Als u de assistent op een willekeurig moment wilt verlaten, klik dan op de knop Annuleren.

Handmatig importeren

Opmerking

Controleer in de andere e-mailclient dat u uw mappen comprimeert.

Selecteer uw vorige e-mailprogramma uit het afrolvak. Het centrale tekstgebied van de dialoog zal met speciale instructies (indien van toepassing) worden bijgewerkt met de bekende locaties van opslag van e-mailberichten voor die toepassing. Volg deze instructies en selecteer dan de map waarnaar u uw berichten wilt importeren.

Als u dubbele berichten wilt verwijderen, activeer dan Dubbele berichten verwijderen bij importeren. Een dialoog voor bestandsselectie zal verschijnen en u moet het bestand/map selecteren aangegeven in de instructies. Klik op de knop Volgende om het importeren te voltooien. Wanneer het importeren gereed is kunt u klikken op de knop Terug om uit een andere toepassing te importeren of op de knop Beëindigen om te eindigen.