Eemaldatavad seadmed

Trever Fischer

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.12 (2012-12-05)

See dialoog võimaldab seadistada eemaldatavate andmekandjate automaatset käitlemist.

Selles dialoogis automaatse ühendamise võimaluste sisselülitamisel ei ole enam vajalik kasutada seadmete teadustamise apletti või failihalduri liikumispaneeli, et pääseda ligi äsja masinaga ühendatud seadmele.

Dialoogi ülaosas leiab globaalsed seadistused, mida saab iga konkreetse seadme puhul tühistada nimekirjaga Seadme primaarsätted. Ühe kasutajaga arvuti puhul on soovitatav ära märkida kõik primaarsätete nimekirjas olevad märkekastid.

Eemaldatavate andmekandjate automaatse ühendamise lubamine

Kui see on märkimata, ei toimu üldse mingisugust automaatset ühendamist sõltumata sellest, kas sektsioonis Seadme primaarsätted on midagi valitud või mitte.

Ainult nende eemaldatavate andmekandjate automaatne ühendamine, mis on varem ühendatud käsitsi

Kui see on märgitud, ühendab KDE automaatselt ainult seadmed, mida ta mäletab. Seadet mäletatakse, kui seda on varem ühendatud: nt. USB-meediamängija ühendamisest masinaga pelgalt laadimiseks veel ei piisa. Kui faile ei ole kasutatud, ei ühenda KDE mängijat järgmisel masinaga ühendamisel automaatselt Kui faile on aga kasutatud, jätab KDE seadme meelde ning järgmisel ühendamisel masinaga muudetakse selle failid automaatselt kättesaadavaks.

Kõigi eemaldatavate andmekandjate ühendamine sisselogimisel

Kui töölauale sisselogimisel ajal on süsteemiga ühendatud mõni eemaldatav salvesti, muudab KDE selle sisu automaatselt sinu süsteemi rakendustele kättesaadavaks.

Eemaldatavate andmekandjate automaatne ühendamine seadme ühendamisel masinaga

Kui see on märgitud, muudab KDE kõigi masinaga ühendatavate seadmete sisu automaatselt kättesaadavaks.

Seadme primaarsätted

Siin on kirjas kõik KDE-le tuntud salvestid Kui märgitud on Automaatne ühendamine sisselogimisel, ühendatakse seade automaatselt ka siis, kui valik Kõigi eemaldatavate andmekandjate ühendamine sisselogimisel ei ole märgitud. Sama kehtib valiku Automaatne ühendamine seadme ühendamisel kohta.

Kui valik Eemaldatavate andmekandjate automaatse ühendamise lubamine on märkimata, siis primaarsätted ei kehti ning ühtegi seadet ei ühendata automaatselt.

Unusta seade

Klõps sellele nupule paneb KDE täielikult unustama valitud seadmete olemasolu. See on mõttekas ainult siis, kui märgitud on valik Ainult nende eemaldatavate andmekandjate automaatne ühendamine, mis on varem ühendatud käsitsi. Kui seade on unustatud ja KDE on pandud automaatselt ühendama ainult tuntud seadmeid, siis seda seadet enam automaatselt ei ühendata.