Ärkamine uneseisundist

Valitud häiret on võimalik panna arvutit äratama uneseisundist, kui häire käivitub, niisiis saab häiretoiming toimuda isegi siis, kui süsteem on seisatud. Seda võimalust saab seadistada dialoogiga, mille avab menüükäsk ToimingudUneseisundist ärkamine. Dialoogis saab ärkamist uneseisundist määrata, likvideerida või lihtsalt näha.

Uneseisundist ärkamise kasutamine nõuab administraatori õigusi. Uneseisundist ärkamise häiret luues või eemaldades küsitakse sinu käest administraatori parooli.

Märkus

Mõned arvutid, eriti vanemad, ei toeta uneseisundist ärkamise funktsiooni ning mõned toetavad ärkamisaja määramist ainult kuni 24 tunni peale. Samuti võib leiduda piiranguid, millisest uneseisundi liigist on võimalik ärgata ja millisest mitte. Mõttekas oleks enne selle võimaluse jäädavat kasutuselevõtmist kontrollida testhäiretega oma süsteemi võimalusi.

Hoiatus

Arvuti saab ära korraga ära kasutada ainult üht uneseisundist ärkamist. Kui kasutad seda funktsiooni KAlarmis, tuleb kontrollida, et see ei läheks vastuollu mõne teise rakendusega, mis samuti kasutab uneseisundist ärkamise funktsiooni. Kui mõni rakendus ajastab või eemaldab uneseisundist ärkamise, tühistab see alati kõik eelnevad uneseisundist ärkamise määratlused, olgu need kehtestatud KAlarmi või mõne muu rakendusega.

Uneseisundist ärkamise dialoogi kasutatakse koostääs KAlarmi peaakna häirete nimekirjaga.

  • Kasuta esiletõstetud häiret: sellega määratakse häirete nimekirjas parajasti esile tõstetud häire uneseisundist ärkamise häireks. Nagu eespool mainitud, kõik muud uneseisundist ärkamised sellega tühistatakse. Nuppu saab kasutada ainult siis, kui esile on tõstetud täpselt üks häire.

  • Loobu uneseisundist ärkamisest: see katkestab kõik olemasolevad uneseisundist ärkamised (nagu eespool mainitud, sõltumata sellest, kas selle on määranud KAlarm või mõni muu rakendus). Pane tähele, et sellega loobutakse ainult häirega seotud ärkamisfunktsioonist, häire ise jääb alles ja toimib nagu ikka.

  • Näita aktiivset häiret: see tõstab häirete nimekirjas esile aktiivse uneseisundist ärkamise häire, et seda oleks lihtsam leida. Nuppu ei saa kasutada, kui ühtegi uneseisundist ärkamise häiret pole määratud.

  • Minutit arv enne häiret uneseisundist ärkamiseks: see võimaldab soovi korral tagada, et süsteemil on aega end täielikult taastada, enne kui häire käivitub, et see saaks käivituda ettenähtud ajal.