Picmi käsiraamat

Jakob Gruber

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 2.0.0 (2012-02-24)

Picmi on nonogrammimäng.


Tabelite nimekiri

4.1. Kiirklahvid
4.2. Juhtimine klaviatuurilt