Leitnant Skati käsiraamat

Martin Heni

Eugene Trounev

Korrigeerija: Mike McBride
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.40 (2013-05-05)

See käsiraamat kirjeldab mängu Lieutenant Skat versiooni 1.40.