KTimeri käsiraamat

A. L. Spehr

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.11 (2013-05-25)

KTimer on KDE töökeskkonna rakendus, mis võimaldab käivitada rakendusi pärast määratud aja möödumist.