Konkreetsete mängude reeglid

Klondike

Klondike on usutavasti kuulsaim kaardimäng — eriti seepärast, et see käib kaasas ühe sageli kasutatava operatsioonisüsteemiga. Seda mängitakse ühe kaardipakiga.

Klondike'i eesmärk on seada kõik kaardid kasvavasse pärismastiritta. Tavaliselt läheb see üsna edukalt niipea, kui kõik kaardid on jõudnud mängupakkidesse.

Osaread mängupakkides peavad olema kahanevad, kaardid võivad aga olla vahelduva värviga (must punasel ja vastupidi). Liigutada saab terveid osaridu või ka osa sellest, kui selle esimene kaart sobib mõne muu mängupaki peale.

Tühjaks jäänud mängupaki väljale saab asetada kuninga või kuningaga algava osarea.

Algpakil klõpsates liigutatakse üks kaart heitepakki, kust selle saab liigutada mängu- või lõpp-pakki. Kui algpakk on tühjaks saanud, saab kogu heitepaki uuesti algpakiks moondada, klõpsates tühjaks jäänud algpaki väljal.

Algpaki kaarte võib läbi lapata nii palju, kui süda lustib.

Vanaisa

Seda mängu tutvustas KPatience'i esialgsele loojale Paul Olav Tvetele tema vanaisa, millest tuleneb ka selle nimi. Teadaolevalt ei ole teisi samasuguseid mänge olemas.

Vanaisas on üks kaardipakk jagatud seitsmele väljale, mõned kaardid on mängu alguses seljaga.

Eesmärk on seada kõik kaardid pärismastiridadena kasvavas järjekorras lõpp-pakkidesse.

Liigutada saab iga paki iga kaarti, kui see sobib mõne muu kaardiga, luues kahaneva osarea. Nii saab asetada poti viie poti kuuele sõltumata sellest, mitu kaarti poti viie peal asub. Kuid poti kuus peab olema oma paki pealmine kaart.

Vabaks jäänud väljale võib asetada kuninga (taas ei ole oluline, kas selle peal on kaarte ja kui palju neid on).

Kui käike enam ei ole, võib kaardid ümber jagada. Ümberjagamine tähendab kaartide võtmist mängupakkidest (pakk paki haaval vasakult paremale) ning nende ümberjagamist algusmustri järgi (siksakiliselt varjatud kaartidega ridades ja seejärel vasakult paremale avatud kaartidega ridades). Pane tähele, et kaarte ei segata ning aluspakkide kaardid jäetakse puutumata. Ühes mängus võib kaarte ümber jagada ainult kaks korda.

Kuigi reeglid on päris lihtsad ja lubavad sooritada mitmekesiseid käike, ei ole mängu võitmine ometi lihtne ja pakub suurt naudingut.

Ässad välja

Sellel mängul on äärmiselt lihtsad reeglid, kuid seda pole sugugi lihtne võita. Seda mängitakse ühe kaardipakiga ning eesmärk on asetada kõik kaardid lõpp-pakki, välja arvatud ässad, nii et lõpuks oleks igal mänguväljal üks äss.

Lõpp-pakki saab klõpsates asetada iga paki ülemist kaarti, mis on sama värvi (nt. poti) ning väiksema väärtusega kui teine pealmine kaart (nt. poti kuus ja poti neli).

Kui ühtegi kaarti ei saa enam lõpp-pakki liigutada, saab igale mänguväljale asetada uue kaardi, klõpsates algpakil.

Vabaks jäänud väljale saab liigutada suvalise mängupaki pealmise kaardi. Sellise liigutamisega saab vabastada alumisi kaarte, et neid oleks võimalik lõpp-pakki asetada.

Automaatkäike selles mängus kasutada ei saa.

Freecell

Freecelli mängitakse ühe kaardipakiga. Vasakul ülal on neli vaba välja. Nende kõrval asub neli lõpp-pakivälja ning all kaheksa mänguvälja.

Mängu eesmärk on asetada kõik kaardid kasvavate pärismastiridadena lõpp-pakkidesse. See läheb enamasti korda, kui sa tead, kuidas mängida, sest Freecell on võidetav umbes 99,9% juhtudel (esimesest 32 000 variandist on ainult üks mittevõidetav - 11 982 nimelt, kui see sind huvitab).

Mänguväljadel tuleb luua kahanevaid osaridu, kus punased ja mustad mastid vahelduvad. Vabale väljale võib asetada suvalise kaardi.

Liigutada saab vaid üht kaarti, mis on mängupaki ülemine või asub vabal väljal. Osaridu saab liigutada vaid siis, kui on piisavalt vaba ruumi (vabu välju või vabu mänguvälju), kuhu asetada liigutatavaid kaarte.

Liigutatavate kaartide koguarv arvutatakse järgmiselt:

Mängu võitmiseks on soovitatav vabastada osaridade loomisel võimalikult palju kaarte, mida saab kohe asetada lõpp-pakki (see tähendab esmalt ässad, siis kahed jne.).

Kui vähegi võimalik, tuleks hoida vabad väljad ja/või mänguväljad vabana, et luua võimalikult pikki osaridu.

Mod3

Mod3 mängitakse kahe kaardipakiga. Eesmärk on seada kõik kaardid ülemisse kolme ritta, kus tuleb luua ühest mastist osaread. Esimese rea osarida peab olema järjestuses 2-5-8-S, teine 3-6-9-E ja kolmandas reas peavad osaread olema 4-7-10-K. Mast peab igas osareas olema ühesugune, see tähendab, et ärtu kahe peale sobib ainult ärtu viis.

Neljas rida on korraga nii heitepakk kui mängupakk. Tühjale väljale võib asetada suvalise kaardi ülemisest kolmest reast või mõne mitme kaardiga neljanda rea paki ülemise kaardi.

Ässad saab panna ässade pakki algpaki kohal. Ässad osalevad mängus, pakkudes hea võimaluse luua vabu välju.

Kui kaarte enam liigutada ei saa, on võimalik lisada neljandasse ritta üks kiht kaarte, klõpsates algpakil.

Automaatkäike selles mängus kasutada ei saa.

Mustlane

Mustlast mängitakse kahe kaardipakiga. Eesmärk on asetada kõik kaardid kasvavatesse pärismastiridadesse.

Mängupakkides peavad olema kahanevad read ning punased ja mustad peavad vahelduma. Liigutada saab ainult osaridu või üksikuid kaarte. Vabale väljale võib asetada suvalise kaardi või osarea.

Kui enam ühtegi kaarti liigutada ei saa, katab klõps algpakil mänguvälja uue kaardikihiga.

Käigu tagasivõtmise võimalust kasutades saab mängu tublisti lihtsamaks muuta, sest mängus tuleb sul sageli valida mitme variandi vahel ning mõned neist võivad algpakile klõpsamise järel päris valeks osutuda.

48

48 mängitakse kahe kaardipakiga. Mängu eesmärk on asetada kõik kaardid pärismastiridadena lõpp-pakki.

Mängupakid peavad olema kahanevad ning mastist tuleb kinni pidada. See tähendab, et ärtu kuuele saab asetada ainult ärtu viit.

Liigutada saab ainult paki ülemist kaarti. Vabale väljale võib asetada suvalise kaardi.

Algpakil klõpsates ilmub kaart heitepakki, kust selle saab asetada mängupakki või lõpp-pakki (selle teeb KPatience sinu eest ära). Kui algpakk on tühjaks saanud, saab heitepaki kaardid tagasi algpakiks moondada. Seda saab aga vaid korra teha: kui algpakk saab teist korda läbi, on läbi ka mäng.

Selle mängu võitmine ei ole kuigi kerge, kuid natuke harjutades suudad kindlasti enamiku mänge võita, eriti kui kasutad aegajalt käigu tagasivõtmise võimalust oma ekslike otsuste parandamiseks, samuti KPatience'i otsuse parandamiseks asetada kaart või kaardid lõpp-pakki.

Lihtsameelne Siim

Lihtsameelset Siimu mängitakse ühe kaardipakiga. Eesmärk on asetada kõik kaardid pärismastiridadena lõpp-pakki.

Mängupakkides saad luua osaridu. Üldiselt ei ole vaja masti pärast muret tunda, kuid osaridu saab liigutada vaid siis, kui need on ühest mastist (nt. pakis teisena asetsevat poti kuut saab liigutada ainult siis, kui tema peal on poti viis, aga mitte siis, kui selleks on näiteks ruutu viis).

Kaarte saab lõpp-pakki liigutada alles siis, kui mastirea kõik 13 kaarti on mängupakis ritta saanud.

Soovitus

Võiksid püüda võimalikult ruttu eemaldada kaardid parempoolsetelt vähema kaartide arvuga mänguväljadelt, et saada vabu kohti, kuhu kaarte ridade loomise ajal puhverdada.

Kui ruumi on rohkem tekkinud, võib vabadel väljadel luua ridu mastile vaatamata. Kui oled sellised read kokku saanud, on aeg sortida nad mastide järgi, et neid oleks võimalik liigutada lõpp-pakki.

Yukon

Yukonit mängitakse ühe kaardipakiga. Eesmärk on asetada kõik kaardid kasvavate pärismastiridadena lõpp-pakki.

Osaread mängupakkides peavad olema kahanevad ning punase ja musta masti vaheldusega. Liigutada saab iga kaarti sõltumata sellest, mitu kaarti tema peal asetseb. Nii saab asetada ärtu viie poti kuuele, kui viimane on mõne paki ülemine kaart.

Vabale väljale saab asetada suvalist masti kuninga (taas ei ole vahet, mitu kaarti tema peal asetseb).

Vanaisa kell

Vanaisa kell on lihtne kaardimäng ning pärast mõningast harjutamist peaksid suutma enamiku mänge võita. Seda mängitakse ühe kaardipakiga ning eesmärk on asetada kaardid kasvavate pärismastiridadena lõpp-pakki.

Lõpp-pakid asuvad paremal, koosnedes 12 kellakujuliselt seatud pakist. Üheksa asub kela 12, emand kella 3, kolm kella 6 ja kuus kella 9 juures.

Kella kõrval on kaheksa mängupakki, igas viis kaarti. Mängupakis saab luua kahanevaid osaridu ilma mastile vaatamata. Korraga saab liigutada vaid üht kaarti.

Golf

Golfi mängitakse ühe kaardipakiga. Eesmärk on liigutada kõik kaardid lõpp-pakki.

Golfi mänguväli on päris lihtne. Mängu alguses näed ülal seitset kaardirida, igas viis kaarti. All asuvad algpakk ja lõpp-pakk.

Golfi mängimine pole keeruline, aga nõuab kindlasti korralikku strateegiat. Liigutada saab kõiki mängupakkide pealmisi kaarte. Need tuleb asetada lõpp-paki pealmisele kaardile alanevas või ülenevas järjekorras, kusjuures mast ei ole oluline. Kui ühtegi kaarti enam lõpp-pakki viia ei saa, saab klõpsuga algpakile lisada sinna uue kaardi. Mäng saab läbi, kui kõik algpaki kaardid on välja jagatud ja ühtki käiku enam pole.

Ämblik

Ämblikku mängitakse kahe kaardipakiga. Kaardid on jaotatud kümnesse mängupakki, millest neljas on 6 ja kuues 5 kaarti. See jätab järgi 50 kaarti, mida saab kümnekaupa välja jagada, nii et iga jagamisega lisandub igale mängupakile üks kaart.

Mänguväljadel saab kaarti seada mis tahes mastist, aga väärtuselt ühe võrra suurema kaardi peale. Ühest mastist alanevat osarida võib ühest mängupakist teise liigutada.

Ämbliku eesmärk on seada kõik kaardid kuningast algavate alanevate pärismastiridadena mängupakkidesse. Kui selline mastirida valmis saab, eemaldatakse see akna alumisse vasakusse nurka.

Mängul on vastavalt sellele, mitu masti välja jagatakse, erinevad tasemed: lihtsal tasemel kasutatakse üht masti, keskmisel tasemel kaht ja raskel tasemel kõiki nelja. Lihtsal tasemel on võitmine suhteliselt hõlpus, raskel tasemel, nojah, seal peab ikka päris tugevasti pingutama ja ka siis ei pruugi välja tulla :-)