Peatükk 2. Kuidas mängida

Eesmärk:

korraldada kaardid võimalikult väheste käikudega mastide kaupa ümber.

KPatience pakub väga mitmesuguseid kaardimänge, mistõttu päris kõigile ühtmoodi sobivat õpetust ei saagi koostada. Seepärast tasub uurida mängureeglitest, strateegiast ja nõuannetest kõneleva osa vastavat sektsiooni, enne kui asud mõne tundmatu mängu kallale.

Põhimõtteliselt on solitaire'i tüüpi mänge kaht liiki: ühtedes tuleb kaardid korraldada värvi järgi, teistes värve vaheldades. Seda, kumba liiki mänguga on tegu, saab kindlaks teha kas või katse-eksituse meetodil. Kui see on selge, on ka ülejäänu lihtne: korralda lihtsalt kaardid nii, et kokku satuksid need, mis kokku sobivad.

Hoia siiski algusest peale silm peal kaardipakil. Ära hakka uisapäisa üksikuid kaarte siia-sinna tõstma, vaid uuri hoolikalt, kas kuskil on koht, kuhu mõni kaart kindlasti peab sobima.

Lisaks tasub silm peal hoida olekuribal. Kõigis mängudes on olemas lahendaja, mis annab teada, kas parajasti mängitav mäng on võidetav või mitte. Kui näed, et lahendaja ei suuda mängu edukalt lõpetada, on üpris usutav, et ka sina seda ei suuda. Sel juhul oleks vahest mõttekam kas mäng uuesti käivitada või alustada üldse uut mängu.

Märkus:

Selliste kaardimängude mängimine parandab tunduvalt tähelepanuvõimet ning aitab paremini keskenduda.