Java ja JavaScript

Krishna Tateneni

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.4 (2009-11-24)

Java™ ja JavaScript

Java

Java™ võimaldab veebilehitsejal rakendusi alla laadida ja käivitada, kui arvutile on paigaldatud sobiv tarkvara. Java™ on kasutusel paljudel veebilehekülgedel (näiteks internetipanganduses või interaktiivsete mängude saitidel). Sa peaksid siiski teadmiseks võtma, et tundmatust allikast pärit rakenduste käivitamine võib kujutada endast ohtu sinu arvuti turvalisusele isegi juhul, kui võimalik kahju ei ole väga suur.

Märkekast Java lubamine globaalselt võimaldab lubada vaikimisi Java™ toe kõigil veebilehekülgedel. Samuti võib määrata Java™ keelamise või lubamise konkreetsetel domeenidel. Sellise reegli lisamiseks klõpsa nupul Uus..., mille järel ilmub dialoog, kus saab kirja panna domeeni nime ning määrata, kas selle avamisel on Java™ koodi tunnustamine lubatud või keelatud.

Nimekirjast võib valida hosti või domeeni ning klõpsuga nupul Muuda... määrata teistsuguse reegli. Klõps nupul Kustuta eemaldab valitud hosti või domeeni kohta käiva reegli ja pärast seda rakenduvad antud hostile või domeenile globaalsed seadistused.

Rühm valikuid üldnimetusega Java käivitamise seadistused võimaldab teatud määral otsustada, kuidas Java™ käivitamine peab välja nägema.

Turvahalduri kasutamine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud. See paneb JVM-i töötama käsikäes turvahalduriga. Nii ei ole aplettidel sinu failisüsteemis lugemis- ja kirjutamisõigust ega õigust luua sokleid või võtta ette muid toiminguid, mis võivad sinu süsteemile ettearvamatut kahju tekitada. Enne selle võimaluse väljalülitamist peaksid väga hoolikalt järele mõtlema. Vahest oleks mõttekam muuta Java™ reeglite määramise vahendiga faili $HOME/.java.policy, et anda teatud saitidele rohkem tegutsemisvabadust.

KIO mooduli kasutamine paneb JVM-i kasutama võrguühenduste jaoks KDE KIO moodulit.

Märkekast Apleti server peatatakse, kui see on mitteaktiivne üle võimaldab säästa ressursse, sulgedes Java™ apleti serveri, kui see ei ole kasutusel, mitte jätta see taustal töötama. Kui see on keelatud, käivituvad Java™ apletid kiiremini, kuid tarbivad süsteemi ressursse ka siis, kui sa enam Java™ apletti ei kasuta. Lubamise korral on võimalik määrata ka apleti serveri aegumise periood.

Konqueroril võib lasta automaatselt tuvastada Java™ paigaldus, aga paigalduse asukoht on võimalik ka käsitsi määrata väljal Java käivitatava faili otsingutee või 'java':. See võimalus võib olla tulus, kui masinale on paigaldatud mitu Java™ versiooni, sest nii saab määrata, millist neist kasutada. Kui kasutatav Java™ virtuaalmasin nõuab erilisi käivitusvõtmeid, saab ka need määrata väljal Java lisaargumendid.

JavaScript

Nimele vaatatama ei ole JavaScript üldsegi Java™ sugulane.

Esimene osa kaardist näeb välja ja on ka sama toimega nagu Java™ lehekülg.

Märkekast JavaScripti lubamine globaalselt võimaldab vaikimisi lubada JavaScripti toe kõigile veebilehekülgedele. Võimalik on määrata ka JavaScripti toe lubamine või keelamine konkreetsetel serveritel või domeenidel. Konkreetse reegli lisamiseks klõpsa nupul Uus..., mile järel ilmub dialoog, kus saab sisestada masina/domeeni nime ja määrata, kas selle puhul JavaScript lubada või keelata. Seejärel ilmub domeen lehekülje vasakus ääres asuvasse nimekirja.

Nimekirjast võib valida hosti või domeeni ning klõpsuga nupul Muuda... määrata teistsuguse reegli. Klõps nupul Kustuta eemaldab valitud hosti või domeeni kohta käiva reegli ja pärast seda rakenduvad antud hostile või domeenile globaalsed seadistused.

Viimased valikud sektsioonis Üldised JavaScripti reeglid võimaldavad määrata, mis juhtub siis, kui lehekülg kasutab JavaScripti teatud konkreetsete toimingute jaoks.

Võimalik on ükshaaval keelata või lubada JavaScriptil akendega midagi ette võtta (neid liigutada, suurust muuta või fookusse tuua). Samuti võib keelata JavaScriptil olekuriba teksti muutmise, et saaksid näiteks alati näha, millele ja kuhu osutab leheküljel olev viit, aga mitte JavaScripti tekitatavat teksti. Kõigi nende võimaluste puhul saab valida kas Lubatud või Keelatud.

Uue akna avamist on võimalik veelgi täpsemalt kontrollida. Võimalikud käsud Konquerorile sellisel puhul talitamiseks on: kõik sellised soovid on lubatud või leelatud, kui aga ära on märgitud Küsitakse, siis pärib Konqueror kasutaja käest, mida teha.

Võimalus Kaval lubab ainult JavaScripti hüpikaknaid ainult juhul, kui sa oled konkreetselt valinud viida, mis sellise akna esile kutsub.