Konquerori üldine käitumine

Burkhard Lück

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.8 (2011-11-22)

Sellel kaardil leiab seadistused kodu- ja avalehekülje määramiseks ning kaartidega lehitsemise kohta nii Konquerori failihalduri- kui ka brauserirežiimi jaoks.

Konquerori käivitamisel

See määrab, millist lehekülge kuvatakse Konquerori käivitamisel: sisejuhatusega lehekülge, sinu kodulehekülge, tühja lehekülge või järjehoidjate lehekülge.

Kodulehekülg

See on URL (nt. kataloog või veebilehekülg), millele Konqueror brauserirežiimis liigub, kui vajutada tööriistaribal nuppu Kodulehekülg. Oma kodulehekülje aadressi võib käsitsi väljale kirjutada või valida kataloogi nupule Sirvi klõpsates. Muudatuse rakendamiseks tuleb Konqueror taaskäivitada.

Kui kasutada Konquerori failihalduri režiimis, asendub tööriistaribal nupp Kodulehekülg nupuga Kodukataloog, millele klõpsates liigutakse kasutaja kohalikku kodukataloogi.

Veebibrauseri vaikemootor

See valik võimaldab hõlpsasti valida Konqueroris eelistatud veebimootori, milleks võib olla KHTML või WebKit, kui see on paigaldatud. Menüükäsk VaadeVaaterežiim lubab veebimootorit koheselt, aga ajutiselt vahetada.

Lingid avatakse uuel kaardil, mitte uues aknas

Konqueror avab vaikimisi ühe akna lehekülje kohta, kuid suudab avada ka mitu kaarti ühesainsas aknas. Vaikimisi avab Konqueroris klõps hiire keskmise nupuga viida uues aknas. Kui lubatud on Lingid avatakse uuel kaardil, mitte uues aknas, saab hiire keskmise nupuga avada viidad uuel kaardil.

Hüpikaknad avatakse uuel kaardil, mitte uues aknas

Määrab, kas JavaScripti hüpikaknad avatakse uuel kaardil või uues aknas.

URL-i välisel väljakutsumisel avatakse see kaardina käimasolevas Konquerori aknas

Kui klõpsata URL-il mõnes muus KDE rakenduses või kutsuda kfmclient välja mõne URL-i avamiseks, otsib töölaud ise minimeerimata Konquerori akent ja selle leidmisel avab URL-i aknas uue kaardina. Kui seda ei leita, avatakse soovitud URL-iga uus Konquerori aken;.

Uued kaardid avatakse taustal

Kaartide kasutamise korral saab määrata, kas uus avatud kaart peaks muutuma ühtlasi aktiivseks (olema esiplaanil) või jääma taustale Aeglase internetiühenduse korral või olles leheküljel, kus on palju avamist ootavaid pealkirju või viitu, võib olla mõttekas lasta uutel kaartidel end taustal avada, ise samal ajal alguslehekülge edasi sirvides.

Uued kaardid avatakse käesoleva kaardi järel

Kui see on sisse lülitatud, avatakse uued kaardid käesoleva kaardi järel, mitte aga viimase kaardina.

Kaardiriba peidetakse, kui avatud on ainult üks kaart

Selle lubamisel näidatakse kaardiriba ainult siis, kui avatud on kaks või enam kaarti. Vastasel juhul näidatakse riba alati.

Sulgemisnupu näitamine sakkidel

Selle lubamisel näidatakse igal sakil sulgemisnuppu, mitte veebilehekülje ikooni.

Kaardi sulgemine hiire keskmise nupuga

Klõps sakile hiire keskmise nupu või hiireratta kasutamisel sulgeb kaardi. (Muudatuse rakendamiseks tuleb Konqueror taaskäivitada.)

Kinnituse küsimine mitme kaardiga akna sulgemisel

Kui sulged Konquerori akna, milles on avatud mitu kaarti, pärib Konqueror, kas sa ikka kindlasti soovid neid kõiki sulgeda. Küsimise saab sisse/välja lülitada selle märkekastiga.

Aktiivse kaardi sulgemisel aktiveeritakse viimati kasutatud kaart

Selle märkimisel aktiveeritakse eelmine kasutatud või avatud kaart, kui sulged parajasti avatud kaardi, mitte aga suletavast kaardist paremal asuv kaart.