Ajaloo külgriba

Burkhard Lück

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.4 (2009-11-24)

See dialoog võimaldab seadistada ajaloo külgriba.

Piirangud

Selle sektsiooni valikutega saab paika panna ajaloo maksimaalse suuruse ning aja, mille möödudes elemendid automaatselt eemaldatakse.

Kohandatud font

Siin saab valida nuppu Vali font kasutades uutele ja vanadele URL-idele erineva fondi.

Üksikasjad

Märkekastiga Üksikasjalikud kohtspikrid saab määrata, kui palju teavet näidatakse, kui viid hiirekursori ajalooleheküljel mõne elemendi kohale.

Märkimise korral näidatakse lisaks URL-ile külastuste arvu ning esimese ja viimase külastuse kuupäeva.

Klõps nupule Puhasta ajalugu kustutab kogu ajaloo.