Peatükk 5. Autorid ja litsents

KNetWalk

Rakenduse autoriõigus 2004 - 2007: Andi Peredri, Thomas Nagy ja Fela Winkelmolen

Dokumentatsiooni autoriõigus 2007: Fela Winkelmolen

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele.