KGraphVieweri käsiraamat

Gaël de Chalendar

Federico Zenith

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.0.3 (2006-10-22)

KGraphViewer on KDE GraphViz DOT graafide näitaja. GraphViz programmid on graafide vabatarkvaralised esitusmootorid. Graafe kasutatakse laialdaselt teaduses, eriti arvutiteaduses. Seniajani on aga puudunud korralik kaasaegne GUI nende näitamiseks. Programmid, mis GraphViziga kaasnevad, on minu arvates iganenud ja üsna nappide võimalustega X11 või Tcl/Tk rakendused.

KGraphViewer püüab sellised tööriistad asendada moodsa, kasutajasõbraliku GUI-ga, mis pakub kõiki võimalusi, mida ühel KDE rakendusel on pakkuda.