Peatükk 5. Autorid ja litsents

KGet

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2009: Gaurav Chaturvedi

Tänusõnad:

Anne-Marie Mahfouf (abi eest DocBookiga seotud asjade puhul)

Jonathan Drews (abi paljude asjade kopeerimisel oma vanast KGeti käsiraamatust)

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele.