Võrk

Siin saab muuta mitmesuguseid võrguga seotud asju.

KGeti võrguvalikud

Allalaadimise limiteerimine grupiti

Märkimisel saab allalaadimisi piirata.

Allalaadimiste arv

Siin saab määrata maksimaalse korraga käivate allalaadimiste arvu.

Kiirusepiirang

Märkimisel saab kehtestada globaalse kiirusepiirangu.

Globaalne allalaadimise piirang

Siin saab määrata allalaadimiste maksimaalse globaalse piirangu.

Globaalne üleslaadimise piirang

Siin saab määrata üleslaadimiste maksimaalse piirangu.

Taasühendumine vea või katkenud ühenduse korral

Märkimisel püüab KGet pärast viga või ühenduse katkemist ühendust taas luua.

Uuestiproovimiste arv

Siin saab määrata maksimaalse kordade arvu KGeti taasühendumiste katsetele.

Uuestiproovimise intervall

Siin saab määrata uuestiproovimiste intervalli sekundites.