Peatükk 3. KGeti seadistustedialoog

SeadistusedKGeti seadistamine

Avab KGeti seadistustedialoogi

Välimus

Välimus

Välimus

Siin saab muuta mitmesuguseid välimusega seotud asju.

Tiitelkuva näitamine

Märkimisel näidatakse käivitamise ajal tiitelkuva.

Kukutamise märklaua näitamine

Märke eemaldamisel selle valiku ei näidata KGeti kukutamise märklauda.

Animatsioonide lubamine

Mõningate vahvate animatsioonide lubamine.