Peatükk 2. KDiskFree kasutamine

KDiskFree käivitamine

Anna käsureal korraldus kdf või vali Kettakasutus rakenduste käivitaja alammenüüst Süsteem. Kasutada saab Qt™ ja KDE tavapäraseid käsurea võtmeid, millest ülevaate saab käsuga kdf --help.