Menüüriba ja seadistamine

Menüü Fail

FailVärskenda

Uuendab kohe seadmete andmeid

FailVälju (Ctrl+Q)

Sulgeb KDiskFree

Lisaks on KDiskFreel tavapärased KDE seadistuste ja abimenüü elemendid, mille kohta leiab rohkem teavet KDE põhialuste käsiraamatu osadest Menüü Seadistused ja Menüü Abi.

Seadistustedialoog

KDiskFree seadistusteaken

Sellel dialoogil on kaks kaarti: Üldised seadistused ja Ühendamise käsud

Üldised seadistused

Klõps sõnal nähtav või peidetud muudab antud andmevälja nähtavaks või varjatuks.

Värskendamise sagedust saab muuta väärtust muutes. Kastis on näha intervall (sekundites), mille järel KDiskFree värskendab andmeid seadmete kohta.

Failihalduri sektsioonis saab määrata käsu, mis käivitatakse, kui valida peaaknas kontekstimenüüst käsk Ava failihalduris.

Seal on ka kaks märkekasti. Üks neist määrab, kas failihaldur avatakse automaatselt seadme ühendamisel. Teine tekitab hoiatusakna, kui ketas täitub kriitilise väärtuseni.

Ühendamise käsud

Võimaldavad määrata konkreetse seadme ühendamise ja lahutamise käsu ning seadet tähistava ikooni. Rohkem infot nende käskude kohta leiab käsu mount man-leheküljelt (anna käsureal korraldus man mount).