Statistikaosa

KBruchi statistika

Peaakna selles osas on näha:

  • vasakul see, kui palju ülesandeid on lahendatud

  • paremal see, kui palju ülesandeid on õigesti lahendatud

  • paremal punaselt see, kui palju ülesandeid on valesti lahendatud

  • paremal oranžilt see, kui palju ülesandeid on vahele jäetud

Statistika saab lähtestada, kui klõpsata tööriistaribal ikoonile Uus. Seda võib teha ka menüükäsuga FailUus.

Statistika salvestatakse KBruchi sulgemisel ja taastatakse rakenduse uuel käivitamisel.