Harjutamise peaaken

KBruchi harjutamise peaaken:

KBruchi peaaken

Kõik, mis on ülesandega seotud, toimub selles aknas. See võimaldab KBruchi hõlpsasti kasutada ka väiksematel lastel! Peaaken on jagatud viieks osaks:

  • menüüriba menüüdega Fail, Seadistused ja Abi

  • tööriistariba, kus saab valida erinevaid ülesandeid

  • vasakul asuvad Valikud, kus saab määrata ülesannete raskusastme ja veel mitmesuguseid konkreetse ülesandega seotud asju

  • ülesanne ise, kus tuleb sisestada antud ülesande vastus

  • statistikaosa, kus näeb, kui palju ülesandeid oled õigesti lahendanud ja kui palju oled üldse proovinud

Mis tahes hetkel võid naasta režiimivaliku aknasse, kui klõpsad tööriistaribal ikoonile Tagasi.

Märkus

Valikud saab peita, kui lohistada sektsiooni vasakule.

Kõigepealt tuleb aknas vasakul asuvas ülesandevalijas valida vajalik ülesandetüüp. Vaikimisi on selleks Aritmeetika. Ülesandeosa muutub vastavalt valitud ülesandele. Sektsioonist Valikud muutub samuti vastavalt valitud ülesandele osa aktiivseks.

Tööriistaribal asub ka uue ülesande loomise ikoon. Seda on võimalik teha ka menüükäsuga FailUus. Seda toimingut saab alati ette võtta. Kui sa ei ole parajasti eesolevat ülesannet veel lahendanud, luuakse uus ülesanne ikkagi ja statistikas arvestatakse sulle kaotus.

Parajasti avatud ülesanne salvestatakse KBruchi sulgemisel ja taastatakse rakenduse uuel käivitamisel.