Peatükk 1. Sissejuhatus

KBruch on väike rakendus, mis aitab harjutada murdude ja protsentidega arvutamist. Selleks pakutakse kuut laadi ülesandeid ning harjutamisrežiimi.

  • Aritmeetika - selle korral tuleb lahendada etteantud murdudega ülesanne. Sul on vaja sisestada lugeja ja nimetaja. See on põhiline ülesandetüüp.

  • Võrdlemine - selle korral tuleb võrrelda kaht etteantud murdarvu, kasutades sümboleid >, < ja =.

  • Teisendamine - selle korral tuleb etteantud arv teisendada murruks.

  • Segaarvud - selles ülesandes tuleb segaarv teisendada liigmurruks ja vastupidi.

  • Algteguriteks lahutamine - selle korral tuleb etteantud arv lahutada algteguriteks.

  • Protsentarvutus - selle korral tuleb arvutada protsent.

Kõigi ülesandetüüpide korral loob KBruch ülesande ja kasutajal tuleb see lahendada. Programm kontrollib sinu vastust ja annab teada, mida ta sellest arvab.

KBruch peab arvet, kui palju ülesandeid on kokku lahendatud ja kui paljud õigesti lahendati. Kasutaja näeb ka statistikat.

KBruch on väga kompaktne ning keskendub ennekõike oma peamisele eesmärgile luua ülesandeid. Abisüsteem pakub kontekstile vastavat infot erinevate olukordade selgitamiseks.