Peatükk 3. Ülesanded

Aritmeetikaülesanded

Selle ülesandetüübi korral tuleb lahendada etteantud ülesanne. Sinul tuleb sisestada murru täisarvuline osa ning lugeja ja nimetaja. Loodud ülesande raskusastet saab muuta mõningate vasakul näha olevate valikutega.

Valikud

Loodava ülesande raskusastet mõjutab mitu parameetrit:

Küsimus

Segaarv

Määrab, kas murrud esinevad küsimuses segaarvuna või mitte (segaarvu näide: 1 4/5 = 9/5 ).

Tegurite arv

Tegurite (erinevate murdude) arv iga ülesande jaoks kahest viieni (kaasa arvatud).

Nimetaja maks. väärtus

Suurim number, mida KBruch kasutab loodavates ülesannetes nimetajana (minimaalselt 10, maksimaalselt 50).

Vastus

Segaarv

Määrab, kas murrud esinevad vastuses segaarvuna või mitte (segaarvu näide: 1 4/5 = 9/5 ).

Taandamine

Määrab, kas taandamine on kohustuslik või mitte.

Tehted

Tehted, mida ülesannetes kasutada: Liitmine, Lahutamine, Korrutamine või Jagamine. Märgi ära kõik tehted, mida soovid kasutada.

Pärast parameetrite muutmist tuleb vastava ülesande loomiseks klõpsata tööriistaribal nupule Uus. Seda võib teha ka menüükäsuga ÜlesanneUus. See lähtestab statistika. Selle vältimiseks klõpsa nupule Edasi, et jätkata muudetud parameetritega.

Valitud parameetrid salvestatakse KBruchi sulgemisel ja need taastatakse rakenduse uuel käivitamisel.

Ülesannete lahendamine

Kui oled ülesande lahendanud, tuleb vastus kirjutada kolme sisendkasti. Vasakpoolsesse tuleb sisestada murru täisarvuline osa, ülemisse lugeja ja alumisse nimetaja. Kui sektsioonis Vastus on valik Segaarv märkimata, on vasakpoolne täisarvulise osa kast varjatud. Sel juhul tuleb sisestada ainult lugeja ja nimetaja.

Kui tulemus on negatiivne, võib miinusmärgi kirjutada kas lugeja või nimetaja ette. Kui tulemus on 0, piisab, kui kirjutada lugeja väljale 0. Kui tulemuse nimetaja on 1, võib tühjaks jätta alumise kasti.

Kui vastus on antud, tuleb klõpsata sisendkastide all asuvale nupule Kontrolli. KBruch kontrollib siis sinu vastust ja näitab õiget vastust paremal, teate Õige! all:

Kontrollitud ülesanne

See ülesanne lahendati õigesti. Õiget vastust näidatakse kahel viisil: tavaline (taandatud) ja segaarv.

Märkus

Kui oled märkinud sektsioonis Vastus ära valiku Taandamine, tuleb vastus alati anda taandatud kujul - nagu ka koolis hindavad õpetajad vastuse enamasti absoluutselt õigeks ainult siis, kui see on taandatud. Kui annad vastuse taandamata kujul, näitab KBruch järgmist teadaannet, ning loeb vastuse valeks.

Taandamata tulemus

Järgmise ülesande juurde asumiseks klõpsa nupule Edasi. Kui soovid muuta järgmise ülesande parameetreid, tee seda kohe ja alles pärast seda klõpsa nupule Edasi.