KAlarmi käsiraamat

David Jarvie

Arendaja: David Jarvie
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 2.10.03 (KDE
4.11) (2013-05-28)

KAlarm on KDE personaalsete häirete ja meeldetuletuste ajastaja.