audiocd

Rik Hemsley

Benjamin Meyer

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 2.30.00 (2004-09-16)

Võimaldab käsitleda audio CD-sid tõelise failisüsteemina, kus rajad kujutavad endast faile ning kataloogist kopeerimise korral eraldatakse digitaalselt CD-lt. See tagab audioandmete täpse kopeerimise.

Kui soovid näha, kuidas see moodul töötab, sisesta audio CD CD-ROM-seadmesse ning kirjuta Konquerori aadressireale audiocd:/. Mõne sekundi järel peaksid nägema nimekirja radade ja mõne kataloogiga.

Audio CD-l puuduvad tegelikult kataloogid, kuid mugavuse mõttes audiocd moodul neid näitab. Kui vaatad kataloogi sisse, näed, et nad kõik sisaldavad ühepalju radu. Kui oled ühendatud internetti, näitavad mõned kataloogid tegelikke radade nimetusi failinimedena.

Põhjus, miks sellised kataloogid on olemas, seisab selles, et nii saad valida, millises vormingus soovid kuulata (või kopeerida) CD radu.

Kui lohistad mõne raja kataloogist Ogg Vorbis näiteks Konquerori aknasse, kus on avatud sinu kodukataloog, peaksid nägema edenemisakent, mis osutab, et rada tõmmatakse CD-lt ja salvestatakse failina. Pane tähele, et Ogg Vorbis vorming kasutab tihendust, nii et fail sinu kodukataloogis on oluliselt väiksem, kui see oleks olnud toorandmete kopeerimisel.

Mehhanism on õigupoolest üsna lihtne. Kui audiocd moodul saab soovi tõmmata rada kataloogist Ogg Vorbis, asub ta hankima digitaalseid audioandmeid CD-lt. Saates andmed sinu kodukataloogi loodavasse faili, kodeerib ta need ühtlasi Ogg Vorbise vormingusse (CD andmed ei ole algselt üheski konkreetses vormingus, kujutades endast toorandmeid).

Sa võid ka proovida lohistada faili laiendiga .wav otse KDE meediamängija JuK aknasse. Sellisel juhul on taustal toimuv sarnane, ainult et audioandmete Ogg Vorbise vormingusse kodeerimise asemel on teisendus veidi hõlpsam: binaarsed toorandmed (nagu need on juurkataloogis laiendiga .cda) teisendatakse vormingusse RIFF WAV ning selle tihendamata vorminguga oskab ümber käia enamik meediamängijaid.

JuK peaks esitama ilma probleemideta faile laiendiga .wav, kui aga see mingil põhjusel korda ei lähe, võiksid kasutada allpool seletatavat võtit paranoia_level.

Võtmed

device

Määrab audio CD asukoha, nt. audiocd:/?device=/dev/sdc. Normaalselt püüab moodul leida CD-seadme sisestatud CD-ga, kui see aga ei õnnestu või kui sul on enam kui üks CD-seade, võib see võti ära kuluda. Pane tähele, et seadistustedialoog võimaldab sisestada selle võtme vaikeväärtuse.

fileNameTemplate

Määrab failinime malli, nt. audiocd:/?fileNameTemplate=Rada %{number}. Pane tähele, et seadistustedialoog võimaldab sisestada selle võtme vaikeväärtuse. Hoiatus: kui sa määrad selle väärtuseks tühja stringi, ei ole faile üldse näha.

albumNameTemplate

Määrab albuminime malli, nt. audiocd:/?albumNameTemplate=%{albumartist} %{albumtitle}. Pane tähele, et seadistustedialoog võimaldab sisestada selle võtme vaikeväärtuse.

niceLevel

Määrab kodeerijatele protsessi viisakustaseme, nt. audiocd:/?albumNameTemplate=niceLevel=10. Pane tähele, et seadistustedialoog võimaldab sisestada selle võtme vaikeväärtuse.

paranoia_level

Määrab andmete tõmbamisel kasutatava veatuvastus- ja parandusmäära.

Tase 0

Tuvastus või parandus puudub. Mõttekas ainult perfektse CD puhul (neid tuleb väga harva ette).

Tase 1

Lubab elementaarse veatuvastuse ja -paranduse.

Tase 2

Vaikeväärtus. Sätestab, et aktsepteeritav on ainult perfektne tõmbamine.

Pane tähele, et tasemel 2 on ka miinuseid. Tõmbamine võib olla väga aeglane ning digitaalne esitus reaalajas ei pruugi sugugi korralikult toimida. Kui sul on kvaliteetne CD-seade (kusjuures kallim seade ei tähenda veel kvaliteetsemat), ei pane sa aeglust vahest tähelegi, kuid kehvema seadme puhul võib üheainsa CD radade tõmbamiseks kuluda päevi!

cddbChoice

Määrab, millist interneti CD andmebaasi kirjet kasutada. Audio CD-de radadel nimesid pole, kuid interneti CD andmebaas on päris nutikas süsteem, mis kasutab CD radade numbri ja pikkuse järgi genereeritud spetsiaalseid unikaalseid identifikaatoreid radadele viitamiseks. Andmebaas saab andmeid internetikogukonnalt ning pakub neid kõigile vabalt. Aeg-ajalt võib küll esineda ka mitu kirjet korraga, sellisel juhul saadki valida, millist kasutada.

Sa võid sinna saata ka oma andmed, kasutades KDE CD-mängijat KsCD.

Vaikimisi üritab audiocd valida välja parima.

Näited

audiocd:/?device=/dev/scd0&paranoia_level=0&cddbChoice=0

Tulemus peaks olema audio CD radade nimekiri, mis on sisestatud seadmesse /dev/scd0, mis Linux® puhul tähendab esimest SCSI CD-ROM-seadet. Kui kopeerid andmeid CD-lt, sooritatakse see ilma veatuvastuse ja -paranduseta. Interneti CD andmebaasiga ühendust ei võeta.

Korduma kippuvad küsimused

1. Saan veateate Faili või kataloogi / ei ole olemas. Mida nüüd teha? Audio CD on seadmes sees!

1.

Saan veateate Faili või kataloogi / ei ole olemas. Mida nüüd teha? Audio CD on seadmes sees!

Proovi oma kasutajanime alt (mitte kui administraator ehk root) anda käsk cdparanoia -vsQ. Kas nüüd näed radade nimekirja? Kui ei, siis kontrolli, kas sul on õigus kasutada CD-seadet. Kui kasutad SCSI emulatsiooni (mis on tõenäoline, kui sul on IDE CD-kirjutaja), kontrolli, kas sul on õigus kasutada üldist SCSI seadet, mille asukoht on usutavasti /dev/sg0, /dev/sg1 jne. Kui ka nüüd midagi ei muutu, siis anna käsk audiocd:/?device=/dev/sg0 (või midagi sarnast), mis teatab moodulile kio_audiocd, milline on sinu CD-ROM-seade.