Akregatori käsiraamat

Frank Osterfeld

Anne-Marie Mahfouf

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 4.11 (KDE
4.11) (2013-05-25)

Akregator on rakendus RSS- ja teiste võrgu-uudistekanalite lugemiseks.