Tilføj og fjern diagram

UML-modellen består af et sæt UML-elementer og sammenhænge mellem dem. Man kan dog ikke se modellen direkte, men man bruger Diagrammer til at kigge på den.

Opret diagrammer

For at oprette et nyt diagram i modellen, vælges helt enkelt diagramtypen du behøver i undermenuen Ny fra menuen Diagram, og den gives et navn. Diagrammet oprettes, og gøres aktivt, og du ser det med det samme i trævisningen.

Husk at Umbrello UML Modeller i stor udstrækning bruger sammenhængsafhængige menuer: du kan også højreklikke på en mappe i trævisningen, og vælge en passende diagramtype i undermenuen Ny fra den sammenhængsafhængige menu. Bemærk at du kun kan oprette brugstilfældediagrammer i brugstilfældemapper, og at de øvrige typer diagrammer kun kan oprettes i mapper for logiske visninger.

Fjern diagram

Skulle du behøve at fjerne et diagram fra modellen, kan du gøre det ved at gøre det aktivt og vælge Fjern i menuen Diagram. Du kan også opnå dette ved at vælge Slet i den sammenhængsafhængige menu for diagrammet i trævisningen.

Eftersom at fjerne et diagram er noget alvorligt, som kunne forårsage at arbejde går tabt, hvis det gøres ved en fejl, beder Umbrello UML Modeller om at du bekræfter en sletningshandling inden diagrammet virkelig fjernes. Så snart et diagram er taget bort, og filen er gemt, er der ingen måde at fortryde handlingen.

Omdøbning af diagrammer

Hvis du vil skifte navn på et eksisterende diagram, kan du let gøre det ved at vælge punktet Omdøb i den sammenhængsafhængige menu i trævisningen.

En anden måde at omdøbe et diagram er via dets egenskabsdialog, som du opnår ved at vælge Egenskaber fra den sammenhængsafhængige menu, eller ved at dobbeltklikke på det i trævisningen.