Capítol 3. Configurar KAlarm

Per configurar el funcionament de KAlarm per adaptar-se al vostre sistema i les vostres preferències personals, seleccioneu ArranjamentConfigura KAlarm.... Això mostrarà el diàleg de configuració.

General

La secció General us permetrà controlar el comportament de KAlarm en general:

 • Inicia automàticament en iniciar la sessió: KAlarm s'iniciarà automàticament en iniciar la sessió, assegurant-vos que KAlarm s'executa en tot moment a menys que sortiu manualment.

  Avís

  Aquesta opció sempre s'haurà de marcar a menys que preteneu deixar d'usar KAlarm.

  Nota

  Aquesta opció es torna a seleccionar automàticament cada vegada que s'executi KAlarm. De manera que si teniu sense marcar aquesta opció i voleu continuar amb evitar l'execució de KAlarm en iniciar la sessió, necessitareu desmarcar-la cada vegada que executeu KAlarm.

 • Avisa abans de sortir: Quan les alarmes estan deshabilitades mentre KAlarm no s'està executant, en seleccionar aquesta opció se us demanarà confirmació si intenteu finalitzar KAlarm utilitzant l'opció Surt de la icona de la safata del sistema. Això previndrà la deshabilitació accidental de les alarmes. Per raons de seguretat, aquesta opció es torna a habilitar automàticament per omissió cada vegada que canvieu el mode d'execució.

 • Confirma la supressió de les alarmes: Especifica si se us demanarà una confirmació cada vegada que suprimiu una alarma.

 • Interval de temps per omissió d'ajornament de l'alarma: Introduïu l'interval de temps per omissió, en hores i minuts, per mostrar inicialment quan es mostri el diàleg d'alarma ajornada. Tingueu en compte que si s'ha ajornat una alarma anteriorment, l'interval que es mostra inicialment en el diàleg d'alarma ajornada serà igual que l'interval d'ajornament utilitzat l'última vegada que l'alarma es va ajornar.

 • Terminal per a les alarmes d'ordre: Podeu seleccionar quin tipus de finestra de terminal utilitzar per a les alarmes d'ordre que s'executin en una finestra de terminal. Algunes de les aplicacions més comuns de finestra de terminal estan preconfigurades, p. ex., xterm, Konsole, encara que només es mostraran aquelles que estiguin instal·lades al sistema. Podeu veure les opcions d'ordres utilitzades per a cada aplicació veient l'ajuda contextual per al seu botó d'opció.

  Si voleu utilitzar una altra aplicació, o si voleu utilitzar una de les llistades, però amb diferents opcions per a l'ordre, seleccioneu Altres i introduïu l'ordre per invocar la finestra de terminal. Per omissió, la cadena d'ordre de l'alarma s'afegirà al que especifiqueu. També podeu especificar a on s'inserirà la cadena d'ordre de l'alarma, utilitzant els següents codis:

  %c

  La cadena d'ordre de l'alarma que serà substituïda.

  %w

  La cadena d'ordre de l'alarma que serà substituïda, amb un sleep afegit.

  %C

  Es crearà un fitxer d'ordre temporal que contindrà la cadena d'ordre de l'alarma, i l'ordre per executar el fitxer que serà substituït.

  %W

  Es crearà un fitxer d'ordre temporal que contindrà la cadena d'ordre de l'alarma amb un sleep, i l'ordre per executar el fitxer que serà substituït.

  %t

  Serà substituïda pel nom del KAlarm en l'idioma actual.

  Quan s'activa l'alarma d'ordre, la seva cadena d'ordre es posarà entre cometes abans d'inserir-la a la línia d'ordres de la finestra de terminal.